Search form

Tito 3

Jeꞌej maj huárɨnyij ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

1Pataꞌaj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee mej mij huaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌijta, micheꞌ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej maj tyihuáꞌijtyeꞌ, majta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ mej mij xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij. 2Micheꞌ quee jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, micheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ jutzájtaꞌ majta huaꞌcuꞌvej, mej mij majta quee óotzaahuatyeꞌej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ séecan.

3Jiꞌnye jájcuaj ɨmuáj tu tyajta ityáj aꞌyan éenyeꞌej, catu tyiꞌtɨ́j muaꞌreeriacaꞌaj catu tyajta tyiꞌtɨ́j jáꞌastyajcaꞌaj. Aꞌyaa tu éenyeꞌqueꞌ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyechajcaꞌaj tyahuaꞌajchaꞌɨ́ɨriaꞌaj ɨ taxaꞌaj tyeɨ́tyee, majta aꞌɨ́ɨn tájchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj ityájma, tyajta tajɨ́ɨmuaꞌaj tájaaxɨejviꞌracaꞌaj séej jamuán tyajta séej. 4Ajta aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tɨ tajapuá huatanyúj, aꞌɨ́ɨ pu jaataséjratacaꞌ ɨ tɨ jɨn naa tojoꞌmuaꞌraj, ajta ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ néijmiꞌcaa ɨ tyaj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, 5tyij tyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn xáꞌpuɨꞌ tyámuaꞌ huarɨ́j, sulu aꞌɨ́j pu jɨmeꞌ ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn táꞌancuꞌvaxɨj, ajta tyitacáaꞌriꞌriꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee, aꞌɨ́j pu jɨn jájcuacan ɨ júuricamej taatáꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 6Jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, jéehua taatáꞌ aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, 7ajta tyatɨꞌɨj quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn táꞌancuꞌvaxɨj, aꞌyaa tutyij tyiꞌijchóꞌveꞌ tɨ táacɨꞌtyij tyaj jimi júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ.

8Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ paj jéehua huóꞌixaatyeꞌen, mataꞌaj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi tyámuaꞌ huárɨnyij. Aꞌíi pu néijmiꞌi naa tyíꞌeen ajta néijmiꞌcaa jimi tyiꞌtyáhuɨꞌrii. 9Capáj huáꞌnamuajraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyíꞌxaj, ajta jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyíꞌxaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tahuásij ɨ maj anaquéej aꞌyan huacháatɨmaꞌcaa, majta ɨ maj tyúuꞌihuoꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ yuꞌxarij ɨ Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ. Néijmiꞌi ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌeen capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ajta quee jeꞌej huatóomuaꞌaj.

10Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj uuriaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, pataꞌaj jaatáꞌijmuej séej naꞌríij huaꞌpuaj puaꞌmáj, ajta tɨpuaꞌaj quee muáanamuaj, aꞌyaa paj tyaatéꞌexaatyeꞌen tɨquee cheꞌ ajoꞌréꞌnyinyiicaꞌan, 11aꞌyaa paj tyáamuaꞌreej tɨ aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j arí jeꞌej puaꞌaj tyoꞌcájrupij, tɨꞌij ajta ɨ xánaꞌcɨriaꞌraꞌ jeꞌej puaꞌaj joorej.

Pablo pu jaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Timoteo jeꞌej tɨ huárɨnyij

12Nyatɨꞌɨj muéetzij jimi jaataꞌítyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Artemas, nyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Tíquico, pataꞌaj jiyeꞌtzín aꞌáa nyojoꞌtyéesej a Nicópolis, jiꞌnye aꞌyaa nu tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej nyaj aꞌyan huácatyij tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséeviꞌij taꞌmej. 13Pataꞌaj néijmiꞌi jɨmeꞌ huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Zenas, pajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Apolo, pajta tyihuoꞌtáꞌan tyiꞌtɨ́j tɨ huáꞌɨtziityeꞌ mej mij huajuꞌun taꞌaj ij quee tyiꞌtɨ́j áꞌɨtzeeriaꞌaj huaꞌ jimi. 14Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tatyeɨ́tyeristyamuaꞌ aꞌyan tyaarɨꞌrej maj tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, majta tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen joꞌtɨj tyiꞌtɨ́j jáꞌɨtzeereꞌ.

15Néijmiꞌi ɨ maj nyajamuan yahuatyúꞌuj, aꞌɨ́ɨ mu yámuatyojtyeꞌ. Pataꞌaj huoꞌtatyójtyeꞌen tajɨ́meꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tyaj huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ maj aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Cheꞌ Dios tyámuaꞌ tyajaꞌmuahuɨɨriaꞌaj néijmiꞌcaa muaꞌajmaj.