Search form

Oberow 15

An Konsel yn Yerusalem

1Mes niver a wer a dheuth yn-nans dhiworth Yudi ha dyski dhe'n vreder, ‘Marnas hwi a vo trodreghys war-lergh usadow Moyses, ny yllowgh bos selwys.’ 2Ha pan esa dhe Powl ha Barnabas meur a gedrynn ha dadhel gansa, i a dhewisas Powl ha Barnabas ha re erell anedha dhe dhos yn-bann dhe'n abesteli ha'n henavogyon yn Yerusalem a-dro dhe'n govynn ma. 3Rakhenna, hag i dannvenys yn-rag gans an eglos, i a bassyas dre ha Fenikia ha Samaria, ow terivas yn kewar treylyans an Jentilys, hag i a ros heudhder meur dhe'n vreder oll. 4Pan dheuthons yn Yerusalem, wolkommys vons gans an eglos ha'n abesteli ha'n henavogyon, hag i a dherivas an taklow re wrussa Duw dredha. 5Mes re a sekt an Fariseow, neb re gryssa, a sevis yn-rag, ow leverel, ‘Y telledh ni dh'aga throdreghi hag erghi dhedha gwitha lagha Moyses.’

6Hag omguntellys o an abesteli ha'n henavogyon rag hwithra an mater ma. 7Ha pan hwarvia meur a dhadhelva, Peder a sevis yn-bann ha leverel dhedha, ‘Breder, dell gonvedhowgh, nans yw pell Duw a wrug dewis yn agas mysk, may klewva an Jentilys ger an aweyl der ow ganow vy, ha krysi. 8Ha Duw, neb a aswonn kolonnow, a dhustunias ow ri dhedha an Spyrys Sans, dell wrug ev dhyn ni ynwedh, 9hag ow glanhe aga holonnow dre fydh ny wrug ev dyffrans yntra ni hag i. 10Lemmyn, ytho, prag y prevowgh hwi Duw, ow korra war gonna an dhyskyblon yew na allas na'gan tasow na ni hy ferthi? 11Mes dre ras an Arloedh Yesu ni a grys agan bos selwys y'n keth vaner ha'n re na ynwedh.’

12Hag oll an routh a dewis, ha klewes Barnabas ha Powl ow terivas pana arwoedhyow ha marthusyon a wrug Duw yn mysk an Jentilys dredha. 13Ha wosa i dhe synsi taw, Jamys a worthybis, ow leverel, ‘Breder, goslowewgh orthiv. 14Simon re dherivas fatell dheuth Duw dhe'n Jentilys y'n kynsa, rag kemmeres dhiworta pobel rag y hanow ev. 15Hag orth hemma yth akord geryow an brofoesi, par dell yw skrifys,

16“Wosa an taklow ma, my a wra dehweles

ha my a wra dastrehevel tylda Davydh re goedhas,

ha my a wra dastrehevel y vagoryow ha my a wra y dhaswul,

17may hwillo an Arloedh oll an dus erell,

hwath an poblow oll may feu gelwys ow hanow warnedha,

yn-medh an Arloedh re wrug an taklow ma

18godhvedhys a-dhia dermyn pell.”

19Rakhenna ervirys ov na wryllyn ni trobla an Jentilys usi ow treylya dhe Dhuw, 20mes may skriffyn dhedha i dhe goheles defolansow idolys, ha dijastita, ha kig tegys, ha goes. 21Rag Moyses a-dhia henedhow koth a'n jeves an re neb a'n pregoth yn pub sita, ha redys yw y'n synagys pub sabot.’

Lyther an Konsel dhe'n Jentilys Kryjyk

22Ena yth hevelis da dhe'n abesteli ha dhe'n henavogyon, gans oll an eglos, dhe dhannvon dhe Antiogh gans Powl ha Barnabas gwer dhewisys anedha, Yudas henwys Barsabbas ha Silas, hembrenkysi yn mysk an vreder, 23ha gansa an skrif ma: ‘An abesteli ha'n henavogyon, agas breder, dhe'n vreder a'n Jentilys dres Antiogh ha Syria ha Silisia, salusyans. 24A-ban glewsyn tus dhe dhos yn-mes ahanan dh'agas trobla gans geryow hag a ankresyas agas brys, heb agan awtorita, 25yth hevelis da dhyn, ha ni unnver, dhe dhannvon gwer dhewisys dhywgh gans Barnabas ha Powl, meurgerys genen ni, 26tus re dhaskorras aga bywnans a-barth agan Arloedh Yesu Krist. 27Rakhenna ni re dhannvonas Yudas ha Silas neb a wra afydhya an keth taklow war anow. 28Rag yth hevelis da dhe'n Spyrys Sans ha dhyn ni na ve gorrys warnowgh begh moy ages an taklow ma a res, 29goheles boes sakrifiys dhe idolys, ha goes, ha taklow tegys, ha dijastita; ha hwi owth omwitha orth an re ma, hwi a wra yn ta. Farwell.’

30Ytho, hag i dannvenys dhe-ves, i eth yn-nans dhe Antiogh, ha pan alwsens war-barth an routh, i a ros an lyther. 31Ha pan y'n redsens, i a lowenhas drefenn an kennerth. 32Ha Yudas ha Silas, ow pos aga honan profoesi, war anow y kennerthsons ha krevhe an vreder, 33ha wosa i dhe wortos neb spys, dannvenys vons dhe-ves yn kres gans an vreder dhe'n re neb a's dannvonsens. 34Mes yth hevelis da dhe Silas, ev dhe wortos ena. Nyns eth marnas Yudas dhe Yerusalem.+ 35Mes Powl ha Barnabas a wortas yn Antiogh, ow tyski hag ow pregoth ger an Arloedh, gans meur a re erell ynwedh.

Powl ha Barnabas a Dhiberth

36Lemmyn wosa niver a dhydhyow Powl a leveris dhe Barnabas, ‘Gwren dehweles rag mos dhe weles an vreder dres pub sita may pregewthsyn ger an Arloedh, rag gweles fatell yw gansa.’ 37Ha Barnabas a vynnas kemmeres gansa Yowann henwys Mark ynwedh; 38mes Powl a brederis na via 'vas y gemmeres gansa, rag ev dhe omdenna dhiworta yn Pamfylia ha rag nag eth gansa dhe'n gonis. 39Hag yth esa strivyans hwerow, may tibarthsons an eyl dhiworth y gila, ha Barnabas a gemmeras Mark ha goelya dhe-ves dhe Syprus. 40Mes Powl a dhewisas Silas ha mos yn-rag, kommendys dhe ras an Arloedh gans an vreder, 41hag ev eth dre Syria ha Silisia, ow krevhe an eglosyow.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index