Search form

Oberow 28

Powl y'n Ynys Melita

1Wosa agan bos sawyes, ena ni a dhiskudhas bos an ynys henwys Melita+ . 2Ha'n deythyogyon a dhiskwedhas dhyn kuvder dres eghenn; rag i a wrug tanses ha'gan wolkomma ni oll drefenn an glaw dhe dhalleth koedha ha yeyn o. 3Pan wrug Powl kuntell breghas a geunys ha'y worra y'n tan, sarf a dheuth yn-mes drefenn an toemmder hag omdakkya orth y leuv. 4Ha pan welas an deythyogyon an sarf ow kregi a'y leuv, i a leveris an eyl dh'y gila, ‘Yn tevri, an den ma yw moldrer re beu sawyes dhiworth an mor, mes ny wrug Ewnder y asa yn fyw.’ 5Ena ev a shakyas an kreatur y'n tan heb godhav drog vyth; 6mes i a dhesevas y hwre hwythfi po a-dhesempis koedha marow. Mes wosa i dhe wortos hag aspia termyn hir, ha gweles na'n darva travyth koynt, i a dreylyas aga howses ha leverel y vos duw.

7Lemmyn a-dro dhe'n le na yth esa tiryow dhe benn-soedhek an ynys henwys Publius; ev a wrug agan wolkomma ha ri dhyn gwest yn hel tri dydh. 8Dell hwarva, yth esa tas Publius a'y wrowedh ow kodhav terthennow ha'n skit. Powl a entras dhodho ha pysi, ow korra y dhiwla warnodho, ha'y sawya. 9Wosa hemma, an re erell y'n ynys ha gansa klevesow a dheuth ynwedh ha bos sawyes. 10I a'gan enoras yn lies fordh, ha pan en ni parys dhe woelya i a worras a-bervedh an taklow mayth esa edhomm dhyn.

Powl a Dheu dhe Rom

11Wosa tri mis ni a voras yn gorhel a Aleksandria, re spensa an gwav y'n ynys, merkys gans sin an Evellyon+ . 12Ni a diras yn Syrakus, may hwortsyn tri dydh. 13Alena, ow koelya a-dro ni a dheuth dhe Rhegium. Wosa unn jydh, gwyns a'n soth a sevis ha'n nessa dydh ni a dheuth dhe Puteoli 14may kevsyn breder, ha ni a veu gelwys gortos gansa seyth dydh. Hag y'n for' ma ni a dheuth dhe Rom. 15An vreder neb a glewsa a-dro dhyn a dheuth alena bys yn Forum Appius ha Tri Thavern rag metya orthyn. Orth aga gweles, Powl a rassas dhe Dhuw ha kemmeres kolonn.

16Ha pan dheuthen yn Rom, Powl a veu gesys dhe driga y honan, gans an souder esa orth y witha.

Powl ha'n Ledyoryon Yedhowek yn Rom

17Dell hwarva, wosa tri dydh, ev a elwis war-barth ledyoryon an Yedhewon; ha pan omguntellsens ev a leveris dhedha, ‘Breder, kyn na wrussen vy travyth erbynn an bobel na hengovyow agan hendasow, daskerrys veuv yn Yerusalem, prisner dhe'n Romanyon. 18Pan wrussens ow apposya i a vynnas ow delivra, drefenn na gavsons ynnov travyth ow tervynn an mernans. 19Pan gewsis an Yedhewon erbynn hemma, res o dhymm porres gelwel orth Sesar, kyn na'm beu kuhudhans vyth dhe wul erbynn ow fobel. 20Rag an acheson ma, ytho, my re'gas gelwis, rag agas gweles ha kewsel orthowgh, drefenn a-barth govenek Ysrael yw, ow bos kelmys gans an chayn ma.’ 21Hag i a leveris dhodho, ‘Ny dhegemmersyn lytherow a Yudi a-dro dhis, na ny dheuth omma denvyth a'n vreder ha derivas po kewsel drog vydh y'th kever. 22Mes ni a garsa klewes genes an pyth a brederydh; rag yn hwir, a-dro dhe'n sekt ma ni a woer y kewsir yn pub le er y bynn.’

Powl a Bregoth yn Rom

23I a settyas dydh ganso, hag i a dheuth yn y ji, meur aga niver. A vyttin bys yn gorthugher ev a styryas dhedha, ow toen dustuni a-dro dhe wlaskor Duw, hag owth assaya gul dhedha krysi a-dro dhe Yesu, dhiworth lagha Moyses keffrys dhiworth an brofoesi. 24Re anedha eth ha bos treylys yn aga howses der an taklow leverys, mes re erell ny gryssons. 25Hag ow tisputya an eyl orth y gila, i a dhallathas omdenna, heb bos yn akord an eyl gans y gila, wosa Powl dhe leverel unn ger diwettha, ‘Yn ewn y kewsis an Spyrys Sans der an profoes Ysay orth agas tasow, ow leverel,

26“Ke dhe'n bobel ma dhe leverel:

Hwi a wra klewes heb konvedhes kammenn,

ha hwi a wra mires heb gweles kammenn.

27Rag kolonn an bobel ma res eth ha bos talsogh,

ha ny glewons gans aga diwskovarn,

hag i re dhegeas aga dewlagas;

ma na wrellens gweles nevra gans aga lagasow,

na klewes gans aga skovornow,

na konvedhes gans aga holonn,

ha treylya, may hwrylliv vy aga sawya.”

28Rakhenna bedhes godhvedhys dhywgh bos an selwyans ma a Dhuw dannvenys dhe'n Jentilys, hag i a wra goslowes.’ 29Wosa ev dhe leverel hemma an Yedhewon eth dhe-ves, ow tadhla yn feur an eyl gans y gila.

30Yth esa ev trigys ena diw vlydhen dhien yn y ji-wobrenys y honan, hag ev a wolkomma kekemmys a dheffa dhodho, 31ow pregoth gwlaskor Duw hag ow tyski an taklow a-dro dhe'n Arloedh Yesu Krist, gans pub hardhder ha heb lett.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index