Search form

Yowann 11

Mernans Lazarus

1Yth esa den neb o klav, Lazarus a Bethani, tre Maria ha'y hwoer Martha. 2Maria o hi neb a uras an Arloedh gans unyent, ha sygha y dreys gans hy gols, hag a veu hy broder Lazarus klav. 3Ytho an hwerydh a dhannvonas dhodho ow leverel, ‘Arloedh, otta, ev neb a gerydh yw klav.’ 4Pan glewas Yesu henna, yn-medh ev, ‘Nyns yw an kleves ma bys yn mernans, mes rag gordhyans Duw, may fo Mab Duw glorifiys dredho.’ 5Lemmyn Yesu a gara Martha ha'y hwoer, ha Lazarus. 6Ytho pan glewas ev dhe vos klav, ev a wortas wosa henna dew dhydh y'n tyller mayth esa.

7Ena a'y wosa yn-medh ev dh'y dhyskyblon, ‘Gwren ni mos arta dhe Yudi.’ 8Yn-medh an dhyskyblon dhodho, ‘Mester, an Yedhewon a hwilas dha labydha nammnygen; a vynnydh mos di arta?’ 9Yesu a worthybis, ‘A nyns eus dewdhek our y'n jydh? Piwpynag a gertho dydhweyth, ny drebuch ev, rag ev a wel golow an bys ma. 10Mes piwpynag a gertho yn nos, ev a drebuch, rag nyns eus golow ynno.’ 11Hemma a leveris, hag ena yn-medh ev dhedha, ‘Agan kar Lazarus a gosk; mes yth av rag gul dhodho difuna.’ 12Yn-medh an dhyskyblon dhodho, ‘Arloedh, mar kosk ev, ev a vydh saw.’ 13Mes Yesu re bia ow kewsel a'y vernans, mes i a dybis ev dhe gewsel a gosk rag powes. 14Ena yn-medh Yesu dhedha yn kler, ‘Lazarus re verwis. 15Ha lowen ov vy a-barth dhywgh, nag esen vy ena, rag may kryssowgh. Mes gwren ni mos dhodho.’ 16Ena yn-medh Tommas, henwys Didymus, dh'y gestyskyblon, ‘Gwren ni mos ynwedh, rag may ferwyn ganso.’

Yesu, an Dasserghyans ha'n Bywnans

17Ytho pan dheuth Yesu, ev a'n kavas, growedhys y'n bedh nans o peswar dydh. 18Bethani o ogas dhe Yerusalem, neb pymthek erowhys dhiworti. 19Ha lies a'n Yedhewon a dheuth dhe Martha ha dhe Varia dh'aga honfortya a-dro dh'aga broder. 20Ytho pan glewas Martha Yesu dhe dhos, hi eth dh'y vetya; mes Maria o esedhys y'n chi. 21Ena Martha a leveris dhe Yesu, ‘Arloedh, mar pes omma, ny wrussa ow broder merwel. 22Mes lemmyn ynwedh my a woer, pypynag a wovynni a Dhuw, Duw a'n re dhis.’ 23Yn-medh Yesu dhedhi, ‘Dha vroder a wra dasserghi.’ 24Yn-medh Martha dhodho, ‘My a woer, ev dhe sevel arta y'n dasserghyans, dydh fin.’ 25Yn-medh Yesu dhedhi, ‘My yw an dasserghyans ha'n bywnans; neb a grys ynnov vy, hwath kyn farwo, ev a vyw; 26ha pubonan neb a vyw hag a grys ynnov vy, ny verow bynitha. A grysydh hemma?’ 27Yn-medh hi dhodho, ‘Arloedh, my a grys+ ty dhe vos an Krist, Mab Duw, neb a dal dos y'n bys.’

Yesu a Oel

28Ha wosa leverel hemma, hi eth ha gelwel Maria hy hwoer yn priva, ow leverel, ‘An Mester yw devedhys, hag ev a'th elow.’ 29Kettell glewas hi hemma, hi a sevis uskis ha mos dhodho. 30Ny veu Yesu devedhys y'n dre na hwath, mes yth esa y'n tyller may hwrug Martha y vetya. 31Ena an Yedhewon esa gensi y'n chi hag orth hy honfortya, ow kweles Maria dhe sevel uskis ha mos yn-mes, a wrug hy sywya, ow tybi+ hi dhe vos dhe'n bedh dhe oela ena. 32Ena pan dheuth Maria dhe'n tyller mayth esa Yesu, ha'y weles, hi a goedhas orth y dreys, ow leverel dhodho, ‘Arloedh, mar pes omma, ny wrussa ow broder merwel.’ 33Yesu ytho, pan y's gwelas owth oela, ha'n Yedhewon a dheuth gensi ynwedh owth oela, ev a veu movyes y'n spyrys, ha troblys; 34hag yn-medh ev, ‘Ple hwrussowgh y worra?’ Yn-medhons dhodho, ‘Arloedh, deus dhe weles.’ 35Yesu a oelas. 36Ytho an Yedhewon a leveris, ‘Awotta, assa wrug ev y gara!’ 37Mes re anedha a leveris, ‘A ny allsa an den ma, neb a igoras dewlagas an den dall, gul neppyth ma na wrella an den ma merwel?’

Lazarus Dres dhe Vywnans

38Yesu ytho, movyes arta ynno y honan, a dheuth dhe'n bedh. Fow ova, hag yth esa men ow krowedha a-dreus dhodho. 39Yesu a leveris, ‘Kemmerewgh an men dhe-ves.’ Martha, hwoer an den marow, a leveris dhodho, ‘Arloedh, y fydh flerys lemmyn, rag an peswora dydh yw.’ 40Yn-medh Yesu dhedhi, ‘A ny leveris dhis, mar krysses, ty a welsa golewder Duw?’ 41Ytho i a gemmeras an men+ dhe-ves. Ha Yesu a dhrehevis y dhewlagas ha leverel, ‘A Das, my a woer gras dhis ty dhe'm klewes. 42Ha my a wodhva, ty dhe'm klewes pup-prys, mes drefenn an routh a sev a-dro my a'n leveris, rag may kryssens ty dhe'm dannvon.’ 43Ha wosa kewsel yndella, ev a grias gans lev ughel, ‘Lazarus, deus mes!’ 44Ha'n den marow a dheuth yn-mes, kelmys y dreys ha'y dhiwleuv gans lystennow, ha'y fas maylys gans lien. Yn-medh Yesu dhedha, ‘Gwrewgh y dhigelmi, ha gesewgh ev dhe vos dhe-ves.’

An Bras dhe Ladha Yesu

Mat 26:1-5; Mark 14:1-2; Luk 22:1-2

45Ytho lies a'n Yedhewon neb a wrussa dos dhe Varia ha gweles an pyth a wrug ev, a grysis ynno. 46Mes re anedha eth dhe'n Fariseow, ha derivas dhedha an pyth a wrussa Yesu. 47Ena an bennoferysi ha'n Fariseow a guntellas an konsel ha leverel, ‘Pandr'a wren ni? Rag an den ma a wra lies tokyn. 48Mara'n gesyn yndella, pub den oll a vydh ow krysi ynno, ha'n Romanyon a dheu ha kemmeres dhe-ves agan tyller ha'gan kenedhel.’ 49Mes onan anedha, Kayfas, neb o arghoferyas an vlydhen na, a leveris dhedha, ‘Ny wodhowgh hwi travyth, 50na ny reknowgh bos 'vas dhywgh,+ unn den dhe verwel rag an bobel, ma nag ello oll an genedhel dhe goll.’ 51Ny leveris hemma anodho y honan, mes, rag ev dhe vos arghoferyas an vlydhen na, ev a brofoesas Yesu dhe verwel a-barth an genedhel, 52ha ny via unnsel rag an genedhel, mes rag kuntell war-barth yn onan fleghes Duw neb a veu skattrys. 53Ytho a'n jydh na i a dewlis towl dh'y ladha.

54Rakhenna ny wre Yesu kerdhes namoy yn apert yn mysk an Yedhewon, mes ev eth alena dhe'n vro ogas dhe'n gwylvos, dhe sita henwys Efraym, hag ena ev a wortas gans y dhyskyblon.

55Ha pask an Yedhewon o ogas, ha lies eth yn-bann dhiworth an pow kyns an pask, dhe omlanhe. 56Yth esens ow hwilas Yesu, hag ow sevel y'n tempel i a leveri an eyl dh'y gila, ‘Pandr'a brederowgh – na dheu ev dhe'n goel?’ 57Mes an bennoferysi ha'n Fariseow a rossa gorhemmynn, piwpynag a wodhve ple'th esa, may rolla derivas, rag may talghennens ynno.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index