Search form

Yowann 4

Yesu ha'n Venyn a Samaria

1Rakhenna pan wodhva Yesu y klewsa an Fariseow Yesu dhe wul ha dhe vesydhya moy dyskyblon es dell wrug Yowann 2(kyn na wrug Yesu y honan besydhya, mes y dhyskyblon), 3ev a asas Yudi ha mos arta dhe Alile. 4Ha res o dhodho tremena dre Samaria. 5Ytho ev a dheuth dhe sita a Samaria henwys Syghar, ogas dhe'n splatt a ros Yakob dh'y vab Yosep. 6Ena yth esa fenten Yakob. Yesu ytho, skwith drefenn an vyajya, o esedhys ryb an fenten. A-dro dhe'n hweghves eur o hi.

7Benyn a Samaria a dheuth rag tenna dowr. Yn-medh Yesu dhedhi, ‘Ro dhymm dhe eva.’ 8(Rag gylsens y dhyskyblon y'n sita dhe brena boes.) 9Ena yn-medh an venyn a Samaria, ‘Fatell wredh jy, ha ty Yedhow, pysi dowr ahanav vy, ha my benyn a Samaria?’ Rag ny geskowethons Yedhewon gans Samaritanys. 10Yesu a worthybis ha leverel dhedhi, ‘Mar kodhves ro Duw, ha piw yw neb a lever dhis, “Ro dhymm dhe eva”, ty a wrusses y bysi, hag ev a rossa dhis dowr byw.’ 11Yn-medh an venyn dhodho, ‘Syrra, nyns eus genes na hwath kelorn, ha'n puth yw down; a by le eus dhis an dowr byw na? 12Osta brassa ages agan tas Yakob, neb a ros dhyn an puth, hag ev y honan a evas dhiworto, ha'y vebyon, ha'y flokkys?’ 13Yesu a worthybis ha leverel dhedhi, ‘Peub a yv a'n dowr ma a'n jevydh syghes arta; 14mes piwpynag a effo a'n dowr a rov vy dhodho ny'n jevydh syghes bynitha; mes an dowr a rov dhodho a vydh ynno fenten a dhowr ow frosa bys yn bywnans heb diwedh.’ 15Yn-medh an venyn dhodho, ‘Syrra, ro dhymm an dowr ma, rag na'm bo syghes, ha ma na dhyffiv omma dhe denna.’

16Yn-medh ev dhedhi, ‘Ke, galw dha wour ha deus omma.’ 17An venyn a worthybis ha leverel dhodho, ‘Nyns eus dhymm gour.’ Yn-medh Yesu dhedhi, ‘Yn ewn ty a lever, “Nyns eus dhymm gour”; 18rag re beu dhis pymp gour, ha neb usi dhis lemmyn nyns yw dha wour; ty a gewsis an gwir.’ 19Yn-medh an venyn dhodho, ‘Syrra, my a wel ty dhe vos profoes. 20Agan tasow re wordhyas y'n menydh ma; ha hwi a lever, bos yn Yerusalem an tyller may tegoedh gordhya.’ 21Yesu a leveris dhedhi, ‘Krys dhymm, benyn, an eur a dheu pan na wordhyowgh an Tas nag y'n menydh ma nag yn Yerusalem. 22Hwi a wordh an pyth na wodhowgh; ni a wordh an pyth a wodhon, rag yma selwyans dhiworth an Yedhewon. 23Mes an eur a dheu, ha lemmyn yth yw, pan wra an wordhyoryon wir gordhya an Tas yn spyrys hag yn gwiryonedh; rag an Tas a hwila tus a'n par na dh'y wordhya. 24Duw yw Spyrys, ha res yw dh'y wordhyoryon y wordhya yn spyrys hag yn gwiryonedh.’ 25Yn-medh an venyn dhodho, ‘My a woer Messia, henwys Krist, dhe dhos; pan dheu, ev a dheriv dhyn pup-tra.’ 26Yn-medh Yesu dhedhi, ‘My, neb a gews dhis, yw ev.’

27Gans henna y dhyskyblon a dheuth ha marth a's teva ev dhe gewsel gans benyn; byttegyns denvyth ny leveris, ‘Pandr'a hwilydh?’, po ‘Prag y kewsydh gensi?’ 28Ytho an venyn a asas hy seth-dowr hag eth bys y'n sita, hag yn-medh hi dhe'n dus, 29‘Dewgh, gwelewgh den neb a leveris dhymm pup-tra re wrugavy; a nyns yw hemma an Krist?’ 30I eth yn-mes a'n sita, hag yth esens ow tos dhodho. 31Y'n keth termyn y dhyskyblon a'n pysis, ‘Mester, gwra dybri.’ 32Mes yn-medh ev dhedha, ‘Yma dhymm boes ma na wodhowgh hwi anodho.’ 33Ytho y dhyskyblon a leveris an eyl dh'y gila, ‘A wrug nebonan dri dhodho neppyth dhe dhybri?’ 34Yn-medh Yesu dhedha, ‘Ow boes vy yw, my dhe wul bolonjedh neb a'm dannvonas ha dhe gowlwul y ober ev. 35A ny leverowgh, “Yma hwath peswar mis, hag ena a teu an drevas”? Otta, my a lever dhywgh, drehevewgh agas dewlagas yn-bann, ha mirewgh orth an gwelyow, i dhe vos gwynn lemmyn rag an drevas. 36An myser a gyv y arveth, hag a guntell frut rag bywnans heb diwedh, rag may lowenhaho war-barth an haser ha'n myser. 37Rag yndella gwir yw an lavar, “Unn den yw an gonador, ha den arall yw an myser.” 38My a'gas dannvonas mes dhe vysi an pyth na wrussowgh lavurya ragdho; re erell a lavuryas ha hwi re dheuth yn aga lavur.’

39Ha lies a'n Samaritanys a'n sita na a grysis ynno drefenn ger an venyn, a dhestas, ‘Ev a leveris dhymm pup-tra re wrugavy.’ 40Ytho pan dheuth an Samaritanys dhodho, i a'n pysis a wortos gansa; hag ev a wortas ena dew dhydh. 41Ha lies moy a grysis drefenn y eryow, 42hag yn-medhons dhe'n venyn, ‘Ny grysyn na fella drefenn dha lavar jy, mes ni agan honan re glewas ha godhvos hemma dhe vos yn hwir Selwador an bys.’

Yaghhe Mab an Soedhek Ryal

Mat 8:5-13; Luk 7:1-10

43Dew dhydh a-wosa, ev eth alena bys yn Galile. 44Rag Yesu y honan a dhestas, nag eus dhe brofoes enor yn y vro y honan. 45Ytho pan dheuth yn Galile, tus Galile a'n wolkommas, drefenn i dhe weles pup-tra a wrug yn Yerusalem y'n dy'goel, rag gylsens i ynwedh dhe'n dy'goel.

46Ytho Yesu a dheuth arta bys yn Kana a Alile, le may hwrug an dowr yn gwin. Hag yth esa yn Kapernaum neb soedhek ryal, mayth o klav y vab. 47Pan glewas ev Yesu dhe vos devedhys yn Galile dhiworth Yudi, ev eth dhodho ha'y bysi a dhos yn-nans ha yaghhe y vab, rag ev a veu yn eneworres. 48Ytho yn-medh Yesu dhodho, ‘Marnas hwi a wel toknys ha marthusyon, ny grysowgh.’ 49An soedhek ryal a leveris dhodho, ‘Syrra, deus yn-nans kyns ow flogh dhe verwel.’ 50Yn-medh Yesu dhodho, ‘Ke yn-rag, dha vab a vyw.’ An den a grysis an ger a gewsis Yesu dhodho, hag yth eth dhe-ves. 51Hag ev ow mos yn-nans, y gethwesyon a dheuth er y bynn ha leverel dhodho, y vab dhe vos byw. 52Ytho ev a wovynnas orta an eur mayth omwellhas. Yn-medhons dhodho, ‘De, dhe'n seythves eur an fevyr a'n gasas.’ 53Ytho an tas a wodhva y feu y'n keth eur na pan leveris Yesu dhodho, ‘Dha vab a vyw.’ Hag ev hag oll y vayni a grysis. 54Lemmyn hemma a veu an nessa tokyn a wrug Yesu pan dheuth dhe Alile dhiworth Yudi.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index