Search form

Luk 14

Yaghhe Den dhodho Kleves Dowr

1Ena ev eth yn chi onan a'n benn-fariseow y'n sabot rag dybri bara, hag yth esons orth y aspia gluw. 2Hag otta, a-ragdho yth esa den grevys gans kleves dowr. 3Ha Yesu, ow korthybi, a gewsis dhe'n laghysi ha dhe'n Fariseow, ow leverel, ‘Yw lafyl yaghhe y'n sabot, po a nyns yw?’ 4Mes i a dewis. Ytho ev a'n kemmeras, ha'y yaghhe, ha'y dhannvon dhe-ves. 5Hag ev a leveris dhedha, ‘Py den eus ahanowgh, mar koedh mab+ po ojyon yn puth, na wra y denna yn-mes hware yn dydh sabot?’ 6Ha ny wodhvons gorthybi erbynn henna.

Dyskans dhe Westoryon ha dhe Ost

7Hag ev a gewsis parabolenn dhe'n westoryon re bia gelwys, pan verkyas fatell dhewisens an kynsa tylleryow, ha leverel dhedha, 8‘Pan vi gelwys gans nebonan dhe dhemmedhyans, na wra esedha y'n kynsa tyller, rag own den moy enorys agesos dhe vos gelwys ganso, 9ha neb a'gas gelwis agas dew a lever dhis, “Doro an tyller dhe'n den ma”, hag ena ty a gans ankombrynsi dhe gemmeres an tyller isella. 10Mes pan vi gelwys, ke dhe esedha y'n tyller isella, rag may lavarro dhis neb a'th elwis, “Koweth, gwra mos yn-bann dhe dyller ughella”; ena y fydh dhis bri a-rag oll an dus yw esedhys genes. 11Rag peub neb a omughelha a vydh dres isel, ha neb a omiselha a vydh ughelhes.’

12Ena yn-medh ev dhe'n den a wrussa y elwel, ‘Pan rylli li po koen, na wra gelwel dha gowetha na'th vreder na'th neskerens na'th kentrevogyon rych, rag own i dhe'th elwel arta, hag y fydh dhis attal. 13Mes pan wredh kevywi, galw an voghosogyon, an evredhyon, an gloppogyon, an dhellyon; 14ha gwynnvys ty a vydh, rag ny yllons ri attal dhis; rag attal a vydh res dhis yn dasserghyans an re wiryon.’

Parabolenn an Kevywi Bras

Mat 22:1-10

15Onan a'n dus esedhys ganso, pan glewas henna, a leveris dhodho, ‘Gwynnvys neb a dheppro bara yn gwlaskor Duw.’ 16Hag ev a leveris dhodho, ‘Unn den a wrug kevywi bras, hag ev a elwis lies dhodho. 17Ha dhe eur an kevywi, ev a dhannvonas y gethwas dhe leverel dhe'n re a via gelwys, “Dewgh, rag pup-tra yw parys.” 18Mes i oll a dhallathas omaskusya, onan hag onan. Yn-medh an kynsa dhodho, “My re brenas bargen-tir ha res yw my dhe vos dhe-ves dh'y weles; my a'th pys, gwra ow synsi askusys.” 19Hag yn-medh den arall, “My re brenas pymp yew oghen hag yth av dh'aga frevi; my a'th pys, gwra ow synsi askusys.” 20Hag yn-medh den arall, “My re dhemmedhis benyn, ha rakhenna ny allav dos.” 21Ha'n kethwas a dheuth dhe dherivas henna orth y vester. Ena mester an chi a sorras, hag yn-medh ev dh'y was, “Ke dhe-ves skon dhe'n plenys ha dhe'n stretys y'n sita ha doro omma an voghosogyon, ha'n evredhyon, ha'n dhellyon ha'n gloppogyon.” 22Ha'n gwas a leveris, “Mester, re beu gwrys dell erghsys, hag yma hwath spas.” 23Ena yn-medh an mester dhe'n kethwas, “Ke dhe-ves bys y'n fordhow ha'n keow ha'ga honstryna dhe dhos a-ji, rag may fo ow chi lenwys. 24Rag my a lever dhywgh, ny wra nagonan a'n wer na a veu gelwys tastya a'm kevywi.” ’

An Kost a Vos Dyskybel

Mat 10:37-38

25Mes yth esa routhow bras ow mos ganso, hag ev a dreylyas ha leverel dhedha, 26‘Mar teu nebonan dhymm heb kasa y das ha'y vamm ha'y fleghes ha'y vreder ha'y hwerydh, hag ynwedh y vywnans y honan, ny yll bos ow dyskybel. 27Ha denvyth neb na dhokko y grows y honan ha dos war ow lergh, ny yll bos ow dyskybel. 28Rag piw ahanowgh, ow mynnes drehevel tour, ny wra esedha kyns oll ha rekna an kost, rag gweles mars eus ganso lowr dh'y gowlwul? 29Ken, wosa ev dhe worra an sel ha bos heb an galloes dhe worfenna, peub a'n gwel a dhalleth y skornya, 30ow leverel, “An den ma a dhallathas drehevel, mes ny allas gorfenna.” 31Po py myghtern, ow mos dhe omladh yn kas erbynn myghtern arall, ny wra esedha kyns oll hag omgusulya mar kyll ev gans deg mil mos erbynn neb a dheu er y bynn gans ugens mil? 32Poken, hag ev hwath pell, ev a dhannvon kannaseth ow hwilas ambosow kres. 33Yndella ytho, peub ahanowgh neb na hepkorro oll y bythow ny yll bos ow dyskybel.

Hoelan heb Blas

Mat 5:13; Mark 9:50

34‘Hoelan yw da; mes mar kollas an hoelan y vlas, gans pandra y fydh ev sawrys? 35Nyns yw 'vas naneyl dhe'n dor na dhe'n deylek; i a'n tewl dhe-ves. Neb a'n jevo diwskovarn dhe glewes, ev klewes.’

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index