Search form

Luk 20

Govynn a-dro dhe Awtorita Yesu

Mat 21:23-27; Mark 11:27-33

1Hag y hwarva yn onan a'n dydhyow na pan esa ev ow tyski an bobel y'n tempel hag ow pregoth an nowodhow da, an bennoferysi ha'n skribys war-barth gans an henavogyon a dheuth yn-rag 2ha leverel dhodho, ‘Lavar dhyn, py awtorita dredho y hwredh an taklow ma, po piw a ros dhis an awtorita ma?’ 3Ev a worthybis ha leverel dhedha, ‘My ynwedh a wovynn neppyth orthowgh; lavar dhymm, 4besydh Yowann, esa dhiworth nev po dhiworth tus?’ 5I a resnas an eyl gans y gila, ow leverel, ‘Mar leveryn “A nev”, ev a lever, “Ytho prag na gryssowgh dhodho?” 6Mes mar leveryn “Dhiworth tus”, an bobel oll a wra agan labydha, rag i a syns Yowann dhe vos profoes.’ 7Ytho i a worthybis, na wodhvons a by le feu. 8Hag yn-medh Yesu dhedha, ‘Na byth moy ny lavarav dhywgh py awtorita dredho y hwrav an taklow ma.’

Parabolenn an Winlann ha'n Diogyon

Mat 21:33-46; Mark 12:1-12

9Hag ev a dhallathas derivas an barabolenn ma dhe'n bobel: ‘Unn den a blansas gwinlann ha'y settya dhe diogyon, hag ena vyajya yn-kerdh, termyn hir. 10Hag yn seson an drevas, ev a dhannvonas kethwas dhe'n diogyon, rag may rollens dhodho neppyth a frut an winlann; mes an diogyon a'n kronkyas ha'y dhannvon yn-kerdh, gwag y dhiwla. 11Ytho arta ev a dhannvonas kethwas arall, mes i a wrug y gronkya ev ynwedh, ha'y dhespitya, ha'y dhannvon dhe-ves heb travyth. 12Ena ev a dhannvonas arta, an tressa, mes ev ynwedh i a vrewis, ha'y dewlel yn-mes. 13Yn-medh arloedh an winlann, “Pandr'a wrav? My a dhannvon ow mab kerys, martesen i a wra vri anodho.” 14Mes an diogyon, pan y'n gwelsons, a omgusulya an eyl gans y gila, ow leverel, “Hemm yw an her. Gwren ni y ladha, may teffo an ertach dhyn ni.” 15Ytho i a'n tewlis yn-mes a'n winlann ha'y ladha. Pandra ytho a wra arloedh an winlann orta? 16Ev a dheu ha distrui an diogyon na, ha ri an winlann dhe erell.’ Pan glewsons hemma i a leveris, ‘Bynner re bo!’ 17Mes ev a viras orta ha leverel, ‘Pandra ytho a styr an skryptor ma

“An men hag a veu skonys gans an weythoryon,

henn yw gwrys pennmen an korn”?

18Peub neb a goettho war an ven na a vydh terrys dhe demmyn, mes ev may koettho warnodho a vydh skwattys dhe dhoust.’ 19Ha'n skribys ha'n bennoferysi a hwilas settya dalghenn ynno y'n eur na, mes own a's teva a'n bobel, rag i a wodhva ev dhe gewsel an barabolenn ma er aga fynn i.

Ri Trubyt dhe Sesar

Mat 22:15-22; Mark 12:13-17

20Hag i a viras orto gluw, ha dannvon aspiysi neb a omwrug gwiryon, dh'y vagla yn y lavarow, rag ma'n daskorrons dhe awtorita ha galloes an governour. 21I a wovynnas orto ha leverel, ‘Mester, ni a woer ty dhe gewsel ha dhe dhyski yn ewn, ha ny wre'ta plegya dhe fas denvyth, marnas dyski fordh Duw yn lenduri. 22Yw lafyl ni dhe ri trubyt dhe Sesar, po nag yw?’ 23Owth aswonn aga felder, yn-medh ev dhedha,+ 24‘Diskwedhewgh dhymm dinerenn,+ piw a bew an imaj ha'n pennskrifa usi warnedhi?’ Yn-medhons i, ‘Sesar.’ 25Yn-medh ev dhedha, ‘Attelewgh ytho dhe Sesar an taklow usi dhe Sesar, ha dhe Dhuw an taklow usi dhe Dhuw.’ 26Ha ny yllons y vagla yn y lavarow a-rag an bobel; marth a's teva a'y worthyp, ha tewel a wrussons.

Govynn a-dro dhe'n Dasserghyans

Mat 22:23-33; Mark 12:18-27

27Ha re a'n Saddukeow a dheuth dhodho, neb a nagh bos dasserghyans, hag a wovynnas orto 28ow leverel, ‘Mester, Moyses a skrifas ragon, “Mar merow broder neb den ha dhodho gwreg, mes ev anvap, y vroder a dal kemmeres an wreg ha maga askorr dh'y vroder.” 29Yth esa ytho seyth broder, ha'n kynsa a gemmeras gwreg hag a verwis anvap. 30Ha'n nessa+ 31ha'n tressa a's kemmeras, hag yn kettella y ferwis an seyth heb gasa fleghes. 32Yn tiwettha oll+ an wreg ynwedh a verwis. 33Ytho y'n dasserghyans, piw anedha y fydh hi y wreg dhodho, rag an seyth a's teva yn gwreg?’

34Yn-medh Yesu dhedha, ‘Fleghes an oes ma a dhemmedh hag yw res yn demmedhyans; 35mes an re yw akontys gwiw dhe dhrehedhes dhe'n oes na ha dhe'n dasserghyans dhiworth an re varow, ny dhemmedhons na nyns yns i res yn demmedhyans; 36na hwath ny yllons merwel na fella, rag yth yns i avel eledh, hag yth yns i fleghes a Dhuw, rag i dhe vos fleghes a'n dasserghyans. 37Moyses y honan a dhiskwedhas y'n derivas a-dro dhe'n bos an re varow dhe vos drehevys, pan gews ev a'n Arloedh avel Duw Abraham, ha Duw Ysak, ha Duw Yakob. 38Ha nyns yw ev Duw a'n re varow mes a'n re vyw, rag dhodho ev peub oll yw yn fyw.’ 39Re a'n skribys a worthybis, ‘Mester, ty re gewsis yn ta.’ 40Rag ny lavasens govynn travyth orto na fella.

Govynn a-dro dhe Vab Davydh

Mat 22:41-46; Mark 12:35-37

41Hag yn-medh ev dhedha, ‘Fatell yllons leverel Krist dhe vos Mab Davydh? 42Rag Davydh y honan a lever yn lyver an Salmow,

“An Arloedh a leveris dhe'm Arloedh,

‘Ty esedh a'n barth dhyghow dhymm,

43erna wrylliv dha eskerens dha skavell-droes.’ ”

44Lemmyn mar kwra Davydh y elwel “Arloedh”, fatell yll ev bos y vab?’

Kuhudhans an Skribys

Mat 23:1-36; Mark 12:38-40; Luk 11:37-54

45Ena, hag oll an bobel ow koslowes, yn-medh ev dh'y dhyskyblon, 46‘Bedhewgh war a'n skribys, neb a vynn kerdhes a-dro yn gwiskas hir, hag a gar salusyansow y'n marghasow, ha penn-esedhow y'n synagys ha penn-esedhow yn kevywiow, 47neb a gowllenk chiow an gwedhwesow, hag a wra pysadow hir yn fayntys; an re ma a's tevydh dhe voy dampnyans.’

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index