Search form

Luk 22

Yudas owth Offra dhe Drayta Yesu

Mat 26:1-5, 14-16; Mark 14:1-2, 10-11; Yow 11:45-53

1Lemmyn goel an bara heb goell, henwys pask, esa ow tos nes. 2Hag yth esa an bennoferysi ha'n skribys ow hwilas fatell allens y dhistrui, rag own a's tevo a'n bobel.

3Ena Satnas a entras yn Yudas, henwys Skaryoth, onan a niver an dewdhek; 4hag ev eth hag omgusulya gans an bennoferysi ha'n withysi fatell y'n daskorra dhedha. 5Ha lowen ens i, hag i a omgemmeras ri dhodho mona. 6Hag ev a assentyas, hag yth esa ow hwilas prys gwiw dh'y dhaskorr dhedha, heb bos routh ena.

Pareusi an Pask

Mat 26:17-25; Mark 14:12-21; Yow 13:21-30

7Ena y teuth dydh an bara heb goell, pan o res sakrifia an pask; 8hag ev a dhannvonas Peder ha Yowann yn-kerdh ow leverel, ‘Kewgh dhe bareusi dhyn an pask, rag ma'n dyppryn.’ 9Yn-medhons dhodho, ‘Ple fynnydh ni dhe bareusi?’ 10Yn-medh ev dhedha, ‘Otta, pan ewgh a-ji dhe'n sita, den a'gas dyerbynn ow toen pycher a dhowr; gwra y sywya bys y'n chi mayth ello, 11ha leverewgh dhe vester an chi, “An Mester a lever dhywgh, ‘Ple'ma'n westva, le may typpriv an pask gans ow dyskyblon?’ ” 12Hag ev a dhiskwa dhywgh stevell veur y'n soler, taklyes: pareusewgh ena.’ 13Hag i eth yn-kerdh ha kavoes pup-tra poran dell lavarsa dhedha, hag i a bareusis an pask.

Soper an Arloedh

Mat 26:26-30; Mark 14:22-26; 1Ko 11:23-25

14Ha pan dheuth an eur, ev a esedhas orth an voes, ha'y abesteli ganso. 15Hag ev a leveris dhedha, ‘My re yeunis yn feur dybri an pask ma genowgh, kyns my dhe wodhav; 16rag my a lever dhywgh, ny wrav y dhybri arta+ erna vo kollenwys yn gwlaskor Duw.’ 17Ena ev a gemmeras hanaf, hag a rassas, ha leverel, ‘Kemmerewgh hemma ha'y ranna yntredhowgh; 18rag yn-medhav dhywgh, ny evav alemma rag a frut an gwinbrenn erna dheffo gwlaskor Duw.’ 19Ena ev a gemmeras bara, hag a rassas ha'y derri ha'y ri dhedha, ow leverel, ‘Hemm yw ow horf yw res a-barth dhywgh; gwrewgh hemma yn kovadh ahanav vy.’ 20Hag yn keth vaner an hanaf wosa i dhe dhybri, ow leverel, ‘An hanaf ma yw an kevambos nowydh y'm goes vy, yw skoellys a-barth dhywgh. 21Mes mirewgh, yma leuv an den a'm trayt genev orth an voes. 22Rag devri Mab an den a yn-rag dell veu ordenys, mes go-ev an den na, dredho mayth yw traytys.’ 23Hag i a dhallathas dadhla an eyl gans y gila piw anedha a vynna gul hemma.

An Dhadhel a-dro dhe Veuredh

24Dadhel ynwedh a sordyas yntredha, piw anedha a vedha moyha. 25Yn-medh ev dhedha, ‘Y hwra Myghternedh an kenedhlow lordya warnedha; ha'n re a's teves awtorita warnedha yw henwys masoberoryon. 26Hwi ny vydhowgh yndella; mes bedhes an brassa yntredhowgh kepar ha'n yowynka, ha'n gwalader kepar ha neb a serv. 27Rag piw yw moyha, ev neb a esedh orth an voes po ev neb a serv? A nyns yw, ev neb a esedh orth an voes? Mes yth esov vy yn agas mysk kepar ha neb a serv.

28‘Hwi yw neb a besyas genev y'm prevyansow; 29ha my a apoynt dhywgh gwlaskor, kepar dell y's apoyntyas ow Thas dhymmo vy, 30may typprowgh hag eva orth ow moes y'm gwlaskor, hag esedha war dronys, ow breusi dewdhek loeth Ysrael.’

Nagh Peder Dargenys

Mat 26:31-35; Mark 14:27-31; Yow 13:36-38

31Hag yn-medh an Arloedh, ‘Simon, Simon, otta Satnas re hwilas agas kroedra kepar hag ys, 32mes my re bysis ma na fyllo dha fydh; ha wosa ty dhe dreylya arta, fasta jy dha vreder.’ 33Mes yn-medh ev dhodho, ‘Arloedh, parys ov dhe vos genes dhe brison hag ynwedh dhe'n mernans.’ 34Yn-medh ev, ‘My a lever dhis, Peder, ny wra an kulyek kana hedhyw, kyns ty dhe dhenagha teyrgweyth y'm aswonnydh.’

Pors, Skryp ha Kledha

35Hag ev a leveris dhedha, ‘Pan y'gas dannvenis heb pors na skryp nag eskisyow, a fyllis dhywgh travyth?’ Yn-medhons i, ‘Travyth.’ 36Yn-medh ev dhedha, ‘Mes lemmyn, neb a'n jeves pors, gwres y gemmeres, hag y'n keth vaner skryp, ha neb na'n jeves, gwerthes ev y vantell ha prena kledha. 37Rag my a lever dhywgh, res yw an skryptor ma dhe vos kollenwys ynnov vy, “Ev a veu reknys yn mysk drogoberoryon”; hag yn hwir an pyth yw skrifys ahanav a dheu dhe geweras.’ 38Hag yn-medhons i, ‘Arloedh, awotta dew gledha omma.’ Mes yn-medh ev, ‘Lowr yw.’

An Pysadow war an Menydh Oliv

Mat 26:36-46; Mark 14:32-42

39Hag ow mos yn-mes, ev eth war-lergh y usadow dhe'n menydh Oliv, ha'y dhyskyblon ynwedh a'n holyas. 40Ha pan dheuth dhe'n tyller yn-medh ev dhedha, ‘Pysewgh ma na entrowgh yn temptyans.’ 41Hag ev a omdennas dhiworta a-dro dhe hys towl-men, hag ow mos war benn-dewlin ev a bysi, 42ow leverel, ‘A Das, mars yw dha volonjedh, dog an hanaf ma dhiworthiv; saw na vedhes gwrys ow bodh evy, mes dha vodh tejy.’ 43Hag el dhiworth nev a omdhiskwedhas dhodho, dh'y gonfortya. 44Ha devedhys yn angoes ev a bysi moy ter; ha'y hwys a dheuth ha bos kepar ha bannaghow a woes ow troppya war an dor.+ 45Ha pan sevis dhiworth an pysadow, ev a dheuth dhe'n dhyskyblon ha'ga havoes ow koska drefenn galar, 46hag yn-medh ev dhedha, ‘Prag y koskowgh? Sevewgh yn-bann ha pysewgh, ma na entrowgh yn temptyans.’

Yesu Traytys ha Dalghennys

Mat 26:47-56; Mark 14:43-50; Yow 18:3-11

47Hag ev hwath ow kewsel, awotta routh, hag yth esa ow mos a-ragdha an den henwys Yudas, onan a'n dewdhek; hag ev a dheuth nes dhe Yesu dhe amma dhodho. 48Hag yn-medh Yesu dhodho, ‘Yudas, yw gans amm y traytydh Mab an den?’ 49Pan welas an re a-dro dhodho an pyth esa ow hwarvos, yn-medhons, ‘Arloedh, a wren ni gweskel gans kledha?’ 50Hag onan anedha a weskis kethwas an arghoferyas ha treghi dhe-ves y skovarn dhyghow. 51Mes Yesu a worthybis, ‘Namoy a henna!’ hag ev a dochyas skovarn an gwas ha'y sawya. 52Hag yn-medh Yesu dhe'n bennoferysi ha withysi an tempel ha'n henavogyon neb a dheuth dhodho, ‘A dheuthewgh yn-mes kepar dell ve erbynn lader, gans kledhedhyow ha fustow? 53Pub dydh yth esen vy genowgh y'n tempel, ha ny settsowgh dalghenn ynnov; mes hemm yw agas eur, ha nerth an tewlder.’

Peder a Nagh Yesu

Mat 26:57-58, 69-75; Mark 14:53-54, 66-72; Yow 18:12-18, 25-27

54Wosa dalghenna ynno i a'n hembronkas ha'y dhri yn chi an arghoferyas; hag yth esa Peder ow sywya a-bell. 55I a enowis tan yn kres an klos hag esedha war-barth, ha Peder o esedhys yn aga mysk. 56Mes unn vaghteth a'n gwelas esedhys y'n golow ha mires gluw orto ha leverel, ‘Yth esa hemma ynwedh ganso.’ 57Mes ev a'n denaghas ow leverel, ‘Benyn, ny wrav vy y aswonn.’ 58Ha nebes a-wosa, nebonan arall a'n gwelas ha leverel, ‘Ty ynwedh yw onan anedha.’ Yn-medh Peder, ‘Ty dhen, nyns ov vy.’ 59Hag a-dro dhe unn our a-wosa, nebonan arall a afydhyas ow leverel, ‘Dhe wir, hemma ynwedh esa ganso, rag yma ev a Alile maga ta.’ 60Mes yn-medh Peder, ‘Ty dhen, ny wonn pandr'a gewsydh.’ Ha hware, hag ev hwath ow kewsel, an kulyek a ganas. 61Ha'n Arloedh a dreylyas ha mires orth Peder, ha Peder a borthas kov a lavar an Arloedh, fatell leveris dhodho, ‘Kyns an kulyek dhe gana hedhyw, ty a'm denagh teyrgweyth.’ 62Hag ev eth+ yn-mes hag oela yn tynn.

Skornya Yesu ha'y Gronkya

Mat 26:67-68; Mark 14:65

63An wer esa orth y witha a'n skornya ha'y gronkya, 64hag i a gudhas y dhewlagas ha govynn orto ow leverel, ‘Gwra profoesa! Piw yw neb a'th weskis?’ 65Hag i a'n despityas ow leverel lies tra arall er y bynn.

Yesu a-rag an Sanhedrin

Mat 26:59-66; Mark 14:55-64; Yow 18:19-24

66Pan dheuth an jydh, konsel henavogyon an bobel a omguntellas, pennoferysi ha skribys, hag i a'n dros a-rag aga honsel 67ow leverel, ‘Mars osta an Krist, lavar dhyn.’ Mes yn-medh ev dhedha, ‘Mar lavarav dhywgh, ny wrewgh krysi; 68ha mar kovynnav, ny wrewgh gorthybi.+ 69Mes alemma rag Mab an den a vydh esedhys a'n barth dhyghow dhe alloes Duw.’ 70Hag i oll a leveris, ‘Osta ytho Mab Duw?’ Yn-medh ev dhedha, ‘Hwi a lever, ow bos evy.’ 71Yn-medhons i, ‘Pana edhomm eus dhyn a dhustuni? Ni re'n klewas a'y anow y honan.’

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index