Search form

Luk 24

Dasserghyans Yesu

Mat 28:1-10; Mark 16:1-8; Yow 20:1-10

1Yn kynsa dydh an seythun, pan dardhas an bora, i a dheuth dhe'n bedh, ow toen an spisys a bareussens. 2Hag i a gavas an men rolys dhe-ves dhiworth an bedh; 3mes pan ethons ynno ny gavsons korf an Arloedh Yesu. 4Hag i hwath sowdhenys a-dro dhe henna, otta, dew wour a sevis rybdha yn dyllas dewynnek. 5Own a's teva, hag i a blegyas aga fasow dhe'n dor. Hag i a leveris dhedha, ‘Prag y hwilowgh den byw yn mysk an re varow? 6Nyns usi ev omma, mes ev re beu drehevys. Perthewgh kov fatell gewsis dhywgh hag ev hwath yn Galile, 7ow leverel, bos res Mab an den dhe vos delivrys yn diwleuv peghadoryon ha dhe vos krowsys, ha dasserghi y'n tressa dydh.’ 8Hag i a borthas kov a'y eryow. 9Hag i a dhehwelis dhiworth an bedh hag a dherivis oll an taklow ma dhe'n unnek ha dhe oll an re erell. 10Yth ens i Maria Magdalena, ha Yoanna, ha Maria mamm Jamys, ha'n benynes erell gansa. I a dherivis hemma dhe'n abesteli, 11ha'ga geryow a heveli dhedha bos flows, ha ny gryssons dhedha. 12Mes Peder a sevis yn-bann ha poenya dhe'n bedh, hag ev a ynklinyas ha gweles an lystennow ow krowedha+ a'ga honan; ena ev a dhehwelis tre, ha dhodho marth a'n pyth a hwarvia.

An Kerdh dhe Emmaus

Mark 16:12-13

13Hag otta, yth esa dew anedha ow mos y'n keth jydh na dhe dre tri-ugens erowhys dhiworth Yerusalem, Emmaus y hanow, 14hag yth esens ow kewsel an eyl gans y gila a-dro dhe bup-tra a hwarvia. 15Hag y hwarva, pan esens ow keskewsel hag ow tadhla, Yesu y honan a dheuth nes ha kerdhes gansa, 16mes aga dewlagas o lettys, ma na allens y aswonn. 17Hag yn-medh ev dhedha, ‘Pandra yw an keskowsow ma usi genowgh an eyl gans y gila, ha hwi ow kerdhes, trist agas semlans?’+ 18Hag onan anedha, henwys Kleopas, a worthybis ow leverel dhodho, ‘Osta jy an unn godriger yn Yerusalem neb na woer pandr'a hwarva ynni y'n dydhyow ma?’ 19Hag yn-medh ev dhedha, ‘Pandra?’ Yn-medhons dhodho, ‘A-dro dhe Yesu a Nazareth, neb o profoes galloesek yn gweythres hag yn ger a-rag Duw hag oll an bobel, 20ha fatell wrug agan pennoferysi ha'gan rewloryon y dhelivra dhe vos dampnyes dhe'n mernans, hag i a'n krowssons. 21Mes ni a'gan bo govenek ev dhe vos neb a vedha ow tasprena Ysrael. Byttegyns gans henna oll, an tressa dydh yw lemmyn a-ban hwarva hemma. 22Mes ynwedh neb benynes a'gan bagas a wrug dhyn kemmeres marth, neb a veu orth an bedh myttin a-varr, 23ha pan na allsons kavoes y gorf, i a dheuth ha derivas i dhe weles gwelesigeth a eledh, neb a leveris ev dhe vos byw. 24Ha re a'gan kowetha eth dhe'n bedh ha'y gavoes poran dell lavarsa an benynes, mes ev y honan ny welsons.’ 25Hag yn-medh ev dhedha, ‘A hwi dalsogh ha lent an golonn dhe grysi yn pup-tra a gewsis an brofoesi! 26A nyns o res an Krist dhe wodhav an taklow ma hag entra yn y wolewder?’ 27Hag ow talleth gans Moyses hag oll an brofoesi ev a styryas dhedha pup-tra esa a-dro dhodho y honan yn oll an skryptors.

28Pan dheuthons nes dhe'n dre mayth esens ow mos, ev a wrug kepar dell ve ow mos pella. 29Mes i a ynnias warnodho ow leverel, ‘Trig genen, rag nammnag yw gorthugher, hag yma'n jydh lemmyn ow sedhi.’ Ytho ev eth a-ji dhe driga gansa. 30Hag y hwarva, pan o ev esedhys gansa orth an voes, y kemmeras bara, ha benniga, ha terri, ha ri dhedha. 31Ha'ga dewlagas a veu igerys, hag i a'n aswonnis; hag ev eth yn-mes a'ga gwel. 32Ena yn-medhons an eyl dh'y gila, ‘A nyns esa agan kolonn ow leski ynnon hag ev ow kewsel genen y'n fordh hag owth igeri an skryptors dhyn?’ 33Ytho i a sevis y'n keth eur na ha dehweles dhe Yerusalem, ha kavoes an unnek ha'n re esa gansa omguntellys war-barth, 34ow leverel, ‘Yn hwir, an Arloedh yw drehevys hag ev re omdhiskwedhas dhe Simon!’ 35Hag i aga honan a dherivis pandr'a hwarva war an fordh, ha fatell veu ev aswonnys dhedha yn terri an bara.

An Omdhiskwedhyans dhe'n Dhyskyblon

Mat 28:16-20; Mark 16:14-18; Yow 20:19-23; Obe 1:6-8

36Hag i hwath ow terivas hemma, ev a sevis yn aga mysk ha leverel dhedha, ‘Kres dhywgh hwi.’ 37Mes amovyes ens ha dyegrys, hag i a dybi i dhe weles spyrys. 38Hag yn-medh ev dhedha, ‘Prag yth owgh hwi troblys, ha prag y sev prederow yn agas kolonn? 39Mirewgh orth ow diwleuv ha'm treys, my yw, ow honan. Gwrewgh ow thochya ha gweles, rag spyrys ny'n jeves kig hag eskern, dell welowgh bos dhymmo vy.’ 40Hag ow leverel hemma ev a dhiskwedhas dhedha y dhiwleuv ha'y dreys. 41Hag i hwath diskryjyk dre lowena ha marth, yn-medh ev dhedha, ‘Eus genowgh omma neppyth dhe dhybri?’ 42Hag i a ros dhodho tamm a bysk broylys;+ 43hag orth y gemmeres ev a'n dybris a-ragdha.

44Hag yn-medh ev dhedha, ‘An re ma yw ow geryow a gewsis orthowgh ha my hwath genowgh, bos res pup-tra skrifys a-dro dhymm yn lagha Moyses hag y'n brofoesi hag y'n salmow dhe vos kollenwys.’ 45Ena ev a igeris aga brys dhe gonvedhes an skryptors. 46Hag yn-medh ev dhedha, ‘Yndella yw skrifys, Krist dhe wodhav, ha dhe sevel dhiworth an re varow y'n tressa dydh; 47hag edrega, ha dehwelyans peghosow,+ dhe vos pregewthys yn y hanow ev dhe oll an kenedhlow, ow talleth dhiworth Yerusalem. 48Hwi yw dustunioryon a'n taklow ma. 49Hag otta, my a dhannvon dedhewadow ow Thas warnowgh; mes hwi, gortewgh y'n sita bys pan vowgh gwiskys gans galloes dhiworth an ughelder.’

Assenshyon Yesu

Mark 16:19-20; Obe 1:9-11

50Ena ev a's hembronkas mes bys yn Bethani, hag ow trehevel y dhiwleuv ev a's bennigas. 51Ha pan esa orth aga benniga, ev a dhibarthas dhiworta hag yth esa degys yn-bann dhe'n nev. 52Hag i a'n wordhyas, hag ena dehweles dhe Yerusalem gans lowena veur; 53hag yth ethons prest y'n tempel ow kordhya hag+ ow penniga Duw.+

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index