Search form

Mark 12

Parabolenn an Winlann ha'n Diogyon

Mat 21:33-46; Luk 20:9-19

1Hag ev a dhallathas kewsel orta dre barabolennow: ‘Unn den a blansas gwinlann, ha gorra ke a-dro dhedhi, ha palas pytt dhe'n winwask ha drehevel tour, ha'y settya dhe diogyon, hag ena vyajya yn-kerdh. 2Hag yn termyn an drevas ev a dhannvonas kethwas dhe'n diogyon, may tegemmerra a-dhiworth an diogyon rann a drevas an winlann. 3Mes i a'n dalghennas, ha'y gronkya, ha'y dhannvon dhe-ves gwag y dhiwla. 4Hag arta ev a dhannvonas dhedha kethwas arall;+ hag i a'n gronkyas war an penn, ha'y dhespitya. 5Hag ev a dhannvonas onan arall; ha henna i a'n ladhas; ha lower arall, ow kronkya re hag ow ladha re. 6Yth esa dhodho hwath unn mab karadow; ev a'n dannvonas dhedha wor'tiwedh, ow leverel, “Gul vri a'm mab i a wra.” 7Mes an diogyon na a leveris an eyl dh'y gila, “Hemm yw an her; deun, ledhyn ev, ha'n ertach a vydh dhyn ni.” 8Hag i a'n kemmeras ha'y ladha, ha'y dewlel yn-mes a'n winlann. 9Ytho pandr'a wra arloedh an winlann? Dos a wra ha distrui an diogyon, ha ri an winlann dhe re erell. 10A ny redsowgh hwi an skryptor ma:

“An men hag a veu skonys gans an weythoryon,

henn yw gwrys pennmen an korn;

11gans an Arloedh y feu hemma gwrys,

ha marthys yw yn agan dewlagas”?’

12Hag i a hwila settya dalghenn ynno, mes own a's teva a'n routh, rag i a wodhva ev dhe gewsel an barabolenn er aga fynn i, hag i a'n gasas, ha mos dhe-ves.

Ri Trubyt dhe Sesar

Mat 22:15-22; Luk 20:20-26

13Hag i a dhannvonas dhodho re a'n Fariseow ha'n Herodyanys, may hallens y vagli yn y lavarow. 14Ha pan dheuthons yn-medhons dhodho, ‘Mester, ni a woer ty dhe vos gwir, ha ny'th teur mann a dhenvyth; rag ny virydh orth fas tus, mes ty a dhysk fordh Duw yn gwiryonedh. Yw lafyl ri trubyt dhe Sesar, po nag yw? A ren ni po na ren?’ 15Mes ev, owth aswonn aga falsuri, a leveris dhedha, ‘Prag y'm prevowgh vy? Drewgh dhymm dinerenn, may hallav hy gweles.’ 16Ytho i a's dros, hag yn-medh ev dhedha, ‘Piw a bew an imaj ma ha'n pennskrifa?’ Yn-medhons dhodho, ‘Sesar.’ 17Ha Yesu a leveris dhedha, ‘Attelewgh dhe Sesar an taklow yw dhe Sesar ha dhe Dhuw an taklow yw dhe Dhuw.’ Ha marth a's tevo anodho.

Govynn a-dro dhe'n Dasserghyans

Mat 22:23-33; Luk 20:27-40

18Hag y teuth dhodho Saddukeow, neb a lever nag eus dasserghyans, hag yth esens ow kovynn orto, ow leverel, 19‘A Vester, Moyses a skrifas ragon, Mar merow broder neb den, ha gasa gwreg a-dhelergh, heb gasa flogh, y vroder a dal kemmeres an wreg, ha maga askorr dh'y vroder. 20Yth esa seyth broder; ha'n kynsa a gemmeras gwreg, ha pan verwis, ny asas askorr. 21Ha'n nessa a's kemmeras, hag y ferwis heb gasa askorr; ha'n tressa kekeffrys; 22ha'n seyth, ny asons askorr. Yn tiwettha oll an wreg a verwis y'n keth vaner. 23Y'n dasserghyans, pan sevons,+ piw anedha a's piw yn gwreg? Rag an seyth a's kemmeras yn gwreg.’

24Yn-medh Yesu dhedha, ‘A nyns yw drefenn na wodhowgh naneyl an skryptors, na galloes Duw, y kammdybowgh hwi yn hemma? 25Rag i pan dhasserghons a'n re varow, ny dhemmedhons, na ny vydhons demmedhys mes yth ens i avel eledh y'n nevow. 26Hag a-dro dhe'n re varow, i dhe vos drehevys, a ny redsowgh yn lyver Moyses, a-dro dhe'n bos, fatell gewsis Duw dhodho, ow leverel, My yw Duw Abraham, ha Duw Ysak, ha Duw Yakob? 27Nyns yw ev Duw an re varow, saw a'n re vyw; hwi a gammdyp meur!’

An Gorhemmynn Meur

Mat 22:34-40; Luk 10:25-28

28Hag onan a'n skribys a dheuth yn-rag, ha wosa goslowes orta ow tisputya war-barth, hag ow kweles ev dhe worthybi dhedha yn ta, ev a wovynnas orto, ‘Py yw an kynsa gorhemmynn oll?’ 29Yesu a'n gorthybis, ‘An kynsa yw, “Klew, A Ysrael; an Arloedh agan Duw yw unn Arloedh; 30ha ty gwra kara dha Arloedh Duw gans oll dha golonn, gans oll dha enev, gans oll dha vrys, ha gans oll dha nerth.” Hemm yw an kynsa gorhemmynn.+ 31An nessa yw hemma,+ “Ty gwra kara dha gentrevek kepar dell omgerydh dha honan.” Nyns eus gorhemmynn arall brassa es an re ma.’ 32An skriba a leveris dhodho, ‘Yn ta, Mester, ty re gewsis an gwiryonedh, “Onan yma, ha nyns eus arall marnas ev”, 33hag: “y gara gans oll an golonn, ha gans oll an skians, ha gans oll an enev,+ ha gans oll an nerth”, ha “kara y gentrevek kepar hag ev y honan”, hemm yw moy ages oll an offrynnow kowlleskys ha'n sakrifisow.’ 34Ha Yesu, ow kweles ev dhe worthybi yn fur, a leveris dhodho, ‘Nyns osta pell a-dhiworth gwlaskor Duw.’ Ha ny lavasa denvyth govynn travyth orto na fella.

Govynn a-dro dhe Vab Davydh

Mat 22:41-46; Luk 20:41-44

35Ha Yesu a worthybis ha leverel, hag ev ow tyski y'n tempel, ‘Fatell yw, y lever an skribys Krist dhe vos mab Davydh? 36Davydh y honan a gewsis der an Spyrys Sans,

“An Arloedh a leveris dhe'm Arloedh,

‘Ty esedh a'n barth dhyghow dhymm,

erna worriv dha eskerens yn-dann dha dreys.’ ” +

37Yma Davydh y honan orth y elwel Arloedh; ha fatell, ytho, ymava mab dhodho?’ Ha'n routh veur a woslowi orto yn lowen.

Kuhudhans an Skribys

Mat 23:1-36; Luk 20:45-47

38Hag ev a leveri yn y dhyskas, ‘Bedhewgh war a'n skribys, neb a gar kerdhes a-dro yn gwiskas hir, hag a gar salusyansow y'n marghasow, 39ha penn-esedhow y'n synagys, ha penn-esedhow y'n kevywiow, 40neb a lenk chiow an gwedhwesow, hag a wra pysadow hir yn fayntys; an re ma a's tevydh dhe voy dampnyans.’

Offrynn an Wedhwes

Luk 21:1-4

41Hag ev a esedhas a-dal an arghow, hag a weli fatell esa an routh ow tewlel mona y'n argh. Ha lies den rych a dewli meur. 42Hag unn wedhwes voghosek a dheuth, ha hi a dewlis ynni dew vita,+ henn yw ferdhynn.+ 43Hag ev a elwis dhodho y dhyskyblon ha leverel dhedha, ‘Yn hwir y lavarav dhywgh, y hwrug an wedhwes voghosek ma tewlel moy ages oll an re erell esa ow tewlel y'n arghow. 44Rag i oll a wrug tewlel a'ga lanwes, mes hi a'y edhomm a wrug tewlel myns a's teva, oll hy fygans.’

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index