Search form

Mark 14

An Bras dhe Ladha Yesu

Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yow 11:45-53

1Wosa dew dhydh yth esa an pask ha goel an bara heb goell. Ha'n bennoferysi ha'n skribys a hwila fatell allsens y gemmeres dre doell ha'y ladha; 2rag yth esens ow leverel, ‘A-der y'n dy'goel, ma na vo freudh yn mysk an bobel.’

An Untyans yn Bethani

Mat 26:6-13; Yow 12:1-8

3Ha pan esa yn Bethani yn chi Simon an klavorek, hag ev esedhys dhe dhybri, y teuth benyn a's teva lester alabaster a eli nard pur, meur y bris; ha hi a dorras an lester ha'y dhinewi war y benn. 4Hag yth esa re o drok-pes, neb a leveris an eyl dh'y gila, ‘Prag y feu gwrys a'n eli an koll ma? 5Rag an eli ma a allsa bos gwerthys a drihans diner+ ha moy ha bos res dhe'n voghosogyon.’ Hag i a's koskas yn asper. 6Mes Yesu a leveris ‘Gesewgh dhedhi kres; prag y's troblowgh hi? Hi re wrug warnav ober da. 7Rag hwi a gyv an voghosogyon pub eur genowgh ha pan vynnowgh, hwi a yll gul da dhedha, mes ny'm kevowgh vy pup-prys. 8Hi re wrug kemmys a ylli; hi re dheuth kyns an termyn rag untya ow horf rag ynkleudhyans. 9Hag yn hwir y lavarav dhywgh, pyle pynag may fo pregewthys an aweyl yn oll an bys, an pyth re wrug hi a vydh derivys yn kovadh anedhi.’

Yudas owth Offra dhe Drayta Yesu

Mat 26:14-16; Luk 22:3-6

10Ha Yudas Skaryoth, onan a'n dewdhek, eth dhe'n bennoferysi, rag y drayta dhedha. 11I pan glewsons, lowen ens i hag i a ambosas ri mona dhodho. Hag yth esa ow hwilas fordh dh'y drayta, yn prys gwiw.

An Pask gans an Dhyskyblon

Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yow 13:21-30

12Hag y'n kynsa dydh a vara heb goell, pan sakrifiens an pask, yn-medh y dhyskyblon dhodho, ‘Ple fynnydh ni dhe vos dhe bareusi may typpri an pask?’ 13Hag ev a dhannvonas dew a'y dhyskyblon, ha leverel dhedha, ‘Ewgh a-ji dhe'n sita hag ena den a'gas dyerbynn, ow toen pycher dowr; holyewgh ev, 14hag y'n le mayth ello, leverewgh dhe vester an chi, “An Mester a wovynn, Ple'ma ow gwestva le may hallav dybri an pask gans ow dyskyblon?” 15Hag ev a dhiskwa dhywgh stevell veur y'n soler, taklyes ha parys; hag ena darbarewgh dhyn.’ 16Ha'n dhyskyblon eth yn-kerdh ha dos a-ji dhe'n sita ha kavoes pup-tra kepar dell lavarsa dhedha, hag i a bareusis an pask.

17Ha gorthugher devedhys, ev a dheuth gans an dewdhek. 18Ha pan ens esedhys hag ow tybri, yn-medh Yesu, ‘Yn hwir y lavarav dhywgh, onan ahanowgh a wra ow thrayta, neb yw genev ow tybri.’ 19Hag i a dhallathas bos trist ha leverel dhodho onan hag onan, ‘Ywa my?’+ 20Mes yn-medh ev dhedha, ‘Onan a'n dewdhek, usi ow troghya y leuv y'n keth tallyour genev. 21Rag Mab an den a dremen, anodho dell yw skrifys, mes go-ev an den na ganso may ma Mab an den traytys; da via dhodho, byth na ve genys an den na.’

Soper an Arloedh

Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Ko 11:23-25

22Ha pan esens ow tybri, ev a gemmeras bara, ha wosa benniga, ev a dorras ha ri dhedha ha leverel, ‘Kemmerewgh, hemm yw ow horf vy.’ 23Hag ev a gemmeras an hanaf, ha wosa ri grasow, ev a ros dhedha, hag i oll a evas anodho. 24Hag ev a leveris dhedha, ‘Hemm yw ow goes a'n kevambos nowydh+ yw skoellys rag lies. 25Yn hwir y lavarav dhywgh, ny wrav vy eva namoy a frut an gwinbrenn bys y'n jydh na ma'n evav nowydh yn gwlaskor Duw.’

Nagh Peder Dargenys

Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yow 13:26-38

26Ha wosa i dhe gana hymna, yth ethons dhe'n menydh Oliv. 27Ha Yesu a leveris dhedha, ‘Hwi oll a vydh sklandrys ahanav+ y'n nos ma,+ rag yma skrifys “My a wra gweskel an bugel

ha'n deves a vydh skattrys.”

28Mes wosa my dhe vos drehevys, yth av a-ragowgh dhe Alile.’ 29Mes Peder a leveris dhodho, ‘Kyn fons i oll sklandrys, hwath my ny vydhav.’ 30Ha Yesu a leveris dhodho, ‘Yn hwir y lavarav dhis, hedhyw, y'n nos haneth, kyns es kulyek dhe gana diwweyth, ty a'm nagh teyrgweyth.’ 31Mes ev a leveris dhe greffa, ‘Kyn fe res my dhe verwel genes, ny wrav vy dha dhenagha.’ Hag yndella ynwedh y kewsons i oll.

An Pysadow yn Gethsemane

Mat 26:36-46; Luk 22:39-46

32Hag i a dheuth bys yn tyller henwys Gethsemane, hag ev a leveris dh'y dhyskyblon ‘Esedhewgh omma, hedre vi'ma ow pysi.’ 33Hag ev a gemmeras ganso Peder ha Jamys ha Yowann hag a dhallathas bos pur amovyes ha troblys, 34hag yn-medh ev dhedha, ‘Yma ow enev grevys fest bys yn ankow; gortewgh omma ha goelyewgh.’ 35Hag ev eth nebes war-rag hag a goedhas war an dor ha pysi, mar kalla bos yndella may tremenna an eur a-dhiworto; 36hag ev a leveris, ‘Abba, Tas, possybyl yth yw dhis pup-tra; kemmer dhe-ves an hanaf ma dhiworthiv; mes na vo gwrys ow bodh evy, saw dha vodh tejy.’ 37Hag ev a dheuth hag a's kavas ow koska hag yn-medh ev dhe Peder, ‘Simon, koska a wredh? A ny yllsysta goelyas unn our? 38Goelyewgh ha pysewgh, ma na entrowgh yn temptyans; parys fest yw an spyrys, mes an kig yw gwann.’ 39Hag arta ev eth war-rag ha pysi, ow leverel an keth lavarow. 40Ha pan dhehwelis, ev a's kavas arta ow koska, rag poes fest o aga dewlagas, ha ny wodhyens pandra dhe worthybi dhodho. 41Hag ev a dheuth an tressa gweyth hag yn-medh ev dhedha, ‘Koskewgh lemmyn ha powesewgh; lowr yw, devedhys yw an eur: otta, yma Mab an den daskorrys yntra diwla peghadoryon. 42Sevewgh yn-bann, deun ahanan; otta, a-ogas yma neb a'm trayt.’

Yesu Traytys ha Dalghennys

Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yow 18:3-12

43Hag a-dhesempis, hag ev hwath ow kewsel, y teuth Yudas, onan a'n dewdhek, ha ganso routh gans kledhedhyow ha fustow, a-dhiworth an bennoferysi ha'n skribys ha'n henavogyon. 44Ha neb a'n traytas re rossa dhedha tokyn, ow leverel, ‘Piwpynag a wrylliv amma dhodho, henn yw ev; synsewgh ev fast, ha degewgh ev dhe-ves gans rach.’ 45Ha pan o devedhys, ev eth bys dhodho a-dhesempis ha leverel, ‘Mester!’+ hag a ammas dhodho. 46Hag i a worras aga diwla warnodho, ha'y synsi. 47Mes onan a'n dus a sevi ena a dennas y gledha hag a weskis kethwas an arghoferyas hag a droghas a-dhiworto y skovarn. 48Ha Yesu a worthybis ha leverel dhedha, ‘A dheuthewgh hwi yn-mes kepar dell ve erbynn lader, gans kledhedhyow ha fustow rag ow dalghenna? 49Pub dydh yth esen genowgh y'n tempel ow tyski, ha ny wrussowgh ow synsi; mes res yw dhe'n skryptors bos kollenwys.’ 50Hag i a'n gasas kettep onan, hag a fias dhe'n fo.

An Den Yowynk Neb a Fias

51Hag yth esa unn den yowynk orth y sywya, ow kwiska kweth lien maylys a-dro dh'y gorf noeth; hag i+ a'n dalghennas; 52mes ev a asas an gweth lien, hag a fias noeth dhiworta.

Yesu a-rag an Sanhedrin

Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yow 18:13-14, 19-24

53Hag i a hembronkas Yesu dhe-ves bys y'n arghoferyas; hag oll an bennoferysi ha'n henavogyon ha'n skribys a omguntellas.+ 54Ha Peder a'n sywyas a-bell bys yn klos an arghoferyas, hag yth o esedhys gans an withysi, hag owth omdoemma orth an tan. 55Ha'n bennoferysi hag oll an Sanhedrin a hwilas dustuni erbynn Yesu rag y ladha, ha ny'n kavsons. 56Rag lies a dhug fals dhustuni er y bynn, mes nyns o aga dustuni unnver. 57Ha re a sevis yn-bann, ha doen fals dhustuni er y bynn, ow leverel, 58‘Ni a'n klewas ow leverel, “My a wra diswul an tempel ma re beu gwrys gans diwla ha kyns penn trydydh my a dhrehav onan arall, gwrys heb diwla.” ’ 59Mes yndella na hwath nyns o unnver aga dustuni. 60Ha'n arghoferyas a sevis yn-bann yn aga mysk, hag a wovynnas orth Yesu ow leverel, ‘A ny worthybydh travyth? Pandra yw an dustuni a dheg an re ma er dha bynn?’ 61Mes ev a dewis, ha ny worthybis travyth. Arta an arghoferyas a wovynnas orto ha leverel dhodho, ‘Osta jy an Krist, Mab an Bennigys?’ 62Ha Yesu a leveris, ‘My ywa,

“ha hwi a wel Mab an den

esedhys a'n barth dhyghow dhe'n galloes,

hag ow tos gans kommol an nev.” ’

63Ena an Arghoferyas a skwardyas y dhillas hag a leveris, ‘Pyth yw an edhomm dhyn a voy a dhustunioryon? 64Hwi re glewas an blasfemi. Pandra brederowgh hwi?’ Ha peub oll a'n dampnyas, bos ow tervynn an mernans. 65Ha re a dhallathas trewa warnodho; ha kudha y fas i a wrug, ha'y gronkya, ha leverel dhodho, ‘Gwra profoesa’, ha'n withysi a'n kemmeras, gans hwattys.

Peder a Nagh Yesu

Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yow 18:15-18, 25-27

66Ha pan esa Peder a-woeles y'n klos, onan a vaghtethyon an arghoferyas a dheuth, 67ha pan welas hi Peder owth omdoemma, hi a viras orto ha leverel, ‘Ha ty ynwedh, yth esesta gans an den a Nazareth, Yesu.’ 68Mes ev a dhenaghas, ow leverel, ‘Ny wonn na ny gonvedhav pandr'a leverydh.’ Hag ev eth yn-mes dhe'n porth,+ ha'n kulyek a ganas.+ 69Ha'n vaghteth, orth y weles, a dhallathas leverel arta dhe'n re esa ow sevel ena, ‘Hemm yw onan anedha.’ 70Mes ev a dhenaghas arta. Ha nebes wosa henna an re esa ow sevel ena a leveris arta dhe Peder, ‘Dhe wir, ty yw onan anedha, rag ty yw den a Alile.’ 71Mes ev a dhallathas milliga ha ti, ‘Ny aswonnav an den ma a gewsowgh anodho.’ 72Hag a-dhesempis an kulyek a ganas an nessa gweyth. Ha Peder a borthas kov a'n ger a leveris Yesu dhodho, ‘Kyns es an kulyek dhe gana diwweyth, ty a'm denagh teyrgweyth.’ Hag ev a dhallathas oela.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index