Search form

Matthew 26

An Bras dhe Ladha Yesu

Mark 14:1-2; Luk 22:1-2; Yow 11:45-53

1Ha Yesu, wosa gorfenna oll an lavarow ma, a leveris dh'y dhyskyblon, 2‘Hwi a woer bos an pask wosa dew dhydh, ha Mab an den a vydh daskorrys dhe vos krowsys.’ 3Ena an bennoferysi ha henavogyon an bobel a omguntellas war-barth yn palys an arghoferyas, Kayfas henwys, 4hag omgusulya fatell wrellens dalghenna Yesu dre doell ha'y ladha. 5Mes yth esens ow leverel, ‘A-der y'n dy'goel, ma na hwarvo freudh yn mysk an bobel.’

An Untyans yn Bethani

Mark 14:3-9; Yow 12:1-8

6Ha pan esa Yesu yn Bethani yn chi Simon an klavorek, 7unn venyn a dheuth dhodho ha gensi lester alabaster a eli meur y bris, neb a wrug y dhinewi war y benn, hag ev esedhys dhe dhybri. 8Pan welas an dhyskyblon henna, serrys ens i, ow leverel, ‘Prag y feu an koll ma? 9An eli ma a allsa bos gwerthys a gals a vona ha res dhe'n voghosogyon.’ 10Yesu a gonvedhas henna, hag yn-medh ev, ‘Prag y hwrewgh hwi trobla an venyn? Rag hi re wrug ober da ragov. 11Hwi a gyv an voghosogyon pub eur genowgh, mes my ny'm gevowgh pup-prys. 12Rag pan dhiveris hi an eli ma war ow horf hi a'n gwrug rag ow ynkleudhyans. 13Yn hwir y lavarav dhywgh, pyle pynag y fo pregewthys an aweyl ma yn oll an bys, y fydh derivys ynwedh an pyth re wrug hi, yn kovadh anedhi.’

Yudas owth Offra dhe Drayta Yesu

Mark 14:10-11; Luk 22:3-6

14Ena yth eth onan a'n dewdhek, henwys Yudas Skaryoth, dhe'n bennoferysi 15ha leverel, ‘Pandra vynnowgh y ri dhymm mara'n daskorrav dhywgh?’ Hag y hwrussons pe dhodho deg bath warn ugens a arghans, 16hag alena rag yth esa ow hwilas prys gwiw rag y dhaskorr.

An Pask gans an Dhyskyblon

Mark 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Yow 13:21-30

17Hag yn kynsa dydh an bara heb goell, an dhyskyblon a dheuth dhe Yesu ha leverel, ‘Ple fynnydh ni dhe bareusi rag ty dhe dhybri an pask?’ 18Hag yn-medh ev, ‘Ewgh y'n sita dhe neb den ha leverewgh dhodho: “An Mester a lever: Ow thermyn vy yw ogas; my a syns an pask y'th chi gans ow dyskyblon.” ’ 19Ha'n dhyskyblon a wrug kepar dell erghis Yesu dhedha ha pareusi an pask y hwrussons.

20Ha pan o devedhys an gorthugher, ev a esedhas orth an voes gans an dewdhek.+ 21Hag i ow tybri, yn-medh ev, ‘Yn hwir y lavarav dhywgh, onan ahanowgh a wra ow thrayta.’ 22Hag i pur drist a dhallathas leverel dhodho an eyl wosa y gila, ‘Nyns yw my, Arloedh, ywa?’ 23Mes ev a worthybis ha leverel, ‘Neb a drogh y leuv y'n keth tallyour genev vy, henna a wra ow thrayta. 24Yma Mab an den ow mos kepar dell yw skrifys anodho, mes go-ev an den na may ma Mab an den traytys ganso; da via dhodho, byth na ve genys an den na.’ 25Yudas, neb a'n traytas, a leveris dhodho, ‘Sur nyns yw vy, Mester?’ Ev a worthybis, ‘Ty re'n leveris.’

Soper an Arloedh

Mark 14:22-26; Luk 22:15-20; 1Ko 11:23-25

26Ha pan esens ow tybri, Yesu a gemmeras bara hag a'n bennigas hag a'n torras ha'y ri dhe'n dhyskyblon, ow leverel, ‘Kemmerewgh, dybrewgh, hemm yw ow horf.’ 27Ena ev a gemmeras an+ hanaf, ha wosa ri grasow ev a'n ros dhedha ow leverel, ‘Evewgh oll hwi a hemma, 28rag hemm yw ow goes a'n kevambos nowydh+ yw skoellys rag lies dhe dhehwelyans peghosow. 29My a lever dhywgh, ny evav namoy alemma rag a'n frut ma a'n gwinbrenn bys y'n jydh na ma'n evav genowgh nowydh yn gwlaskor ow Thas.’

30Ha wosa i dhe gana hymna yth ethons dhe'n menydh Oliv.

Nagh Peder Dargenys

Mark 14:27-31; Luk 22:31-34; Yow 13:36-38

31Ena yn-medh Yesu dhedha, ‘Oll hwi a vydh sklandrys ahanav+ vy y'n nos ma, rag skrifys yw,

“My a wra gweskel an bugel

ha deves an flokk a vydh skattrys.”

32Mes wosa my dhe vos drehevys yth av a-dheragowgh dhe Alile.’ 33Peder a worthybis ha leverel dhodho, ‘Mara pydh kettep onan sklandrys ahanas, byth ny vydhav vy sklandrys.’ 34Yn-medh Yesu dhodho, ‘Yn hwir y lavarav dhis, y'n nos ma kyns es an kulyek dhe gana, ty a wra ow denagha teyrgweyth.’ 35Yn-medh Peder dhodho, ‘Kyn fe res my dhe verwel genes, ny wrav vy dha dhenagha.’ Yndella ynwedh y kewsis oll an dhyskyblon.

An Pysadow yn Gethsemane

Mark 14:32-47; Luk 22:39-46

36Ena y teuth Yesu gansa dhe le henwys Gethsemane, hag yn-medh ev dhe'n dhyskyblon, ‘Esedhewgh omma, ha my ow mos yn-hons dhe bysi.’ 37Ev a gemmeras ganso Peder ha dew vab Zebede hag a dhallathas bos trist hag yn ahwer. 38Ena yn-medh ev dhedha, ‘Leun a dristyns yw ow enev bys yn ankow; gortewgh omma ha goelyewgh genev.’ 39Hag ow mones nebes yn-rag, ev a goedhas war y fas ha pysi ow leverel, ‘Ow Thas, mara kyll henna bos, tremenes an hanaf ma dhiworthiv; mes na vo henna herwydh ow bodh vy saw dha vodh tejy.’ 40Hag ev a dheuth dh'y dhyskyblon ha'ga havoes ow koska, hag yn-medh ev dhe Peder, ‘Ytho, a ny yllsowgh hwi goelya unn our genev? 41Goelyewgh ha pysewgh ma na entrowgh yn temptyans; an spyrys dhe wir yw parys fest, mes gwann yw an kig.’ 42Arta an nessa gweyth ev a omdennas ha pysi, ow leverel, ‘Ow Thas, mar ny yll hemma+ tremena heb my dh'y eva, dha vodh re bo gwrys.’ 43Ha pan dheuth arta, ev a's kavas ow koska, rag poes o aga dewlagas. 44Hag ev a's gasas hag omdenna arta, ha pysi an tressa gweyth ow leverel an keth lavarow arta. 45Ena y teuth dhe'n dhyskyblon hag yn-medh ev dhedha, ‘Pesyewgh ow koska lemmyn, ha powesewgh;+ otta, ogas yw an eur mayth yw daskorrys Mab an den yntra diwla peghadoryon. 46Sevewgh, deun ahanan. Ottomma an den devedhys neb a wra ow thrayta.’

Yesu Traytys ha Dalghennys

Mark 14:43-50; Luk 22:47-53; Yow 18:3-12

47Hag ev hwath ow kewsel, otta, Yudas, onan a'n dewdhek a dheuth, ha ganso routh veur ow toen kledhedhyow ha fustow, dhiworth an bennoferysi ha henavogyon an bobel. 48Hag ev neb a'n traytas a ros dhedha tokyn ow leverel, ‘Neb may rov amm dhodho, henna yw ev, settyewgh dalghenn ynno.’ 49Ha desempis ev eth dhe Yesu ha leverel, ‘Lowena dhis, Mester!’ hag amma dhodho. 50Hag yn-medh Yesu dhodho, ‘Koweth, prag y teuthys?’+ Ena y teuthons yn-rag ha gorra aga diwla war Yesu ha'y dhalghenna. 51Hag otta, onan a'n re esa gans Yesu, owth ystynn y leuv a dennas y gledha hag a weskis kethwas an arghoferyas ha treghi dhe-ves y skovarn. 52Ena Yesu a leveris dhodho, ‘Gorr dha gledha yn y le arta, rag oll an re a gemmer an kledha, der an kledha y ferwons. 53Po a dybydh jy na allav pysi ow Thas, hag ev a wra dannvon dhymm lemmyn moy ages dewdhek lyjyon a eledh? 54Fatell allsa an skryptors bos kollenwys ytho, y tal hwarvos yndella?’ 55Y'n eur na Yesu a leveris dhe'n routhow, ‘A dheuthewgh hwi yn-mes gans kledhedhyow ha fustow dhe'm dalghenna kepar dell ve erbynn lader? Yth en esedhys+ y'n tempel pub dydh ow tyski ha ny wrussowgh ow dalghenna. 56Mes oll hemma yw hwarvedhys may fo kollenwys skrifow an brofoesi.’ Ena oll an dhyskyblon a'n gasas ha fia dhe'n fo.

Yesu a-rag an Sanhedrin

Mark 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yow 18:13-14, 19-24

57An re a dhalghennas Yesu a'n dug dhe Kayfas an arghoferyas yn tyller may feu kuntellys war-barth an skribys ha'n henavogyon. 58Ha Peder a'n sywyas a-bell bys yn klos an arghoferyas ha wosa ev dhe vones a-bervedh ynno, ev a esedhas gans an withysi rag gweles an dhiwedhva. 59Ha'n bennoferysi hag oll an Sanhedrin a hwila fals dhustuni erbynn Yesu rag y worra dhe'n mernans, 60mes ny'n kavsons, kyn teuth yn-rag lies fals dhustunier. Wor'tiwedh y teuth dew dhen 61neb a leveris, ‘An den ma a leveris, “My a yll distrui tempel Duw ha'y dhastrehevel kyns penn trydydh.” ’ 62Ena an arghoferyas a sevis yn-bann ha leverel dhodho, ‘A ny worthybydh? Pyth yw an dustuni a dheg an re ma er dha bynn?’ 63Mes Yesu a dewis. Hag yn-medh an arghoferyas dhodho, ‘My a wra dha gonjorya re'n Duw byw dhe leverel dhyn mars osta an Krist, Mab Duw.’

64Yesu a leveris dhodho, ‘Ty re'n leveris; mes hwath yn-medhav dhywgh,

Wosa hemma, hwi a wel Mab an den

esedhys a'n barth dhyghow dhe'n galloes

hag ow tos war gommol an nev.’

65Ena an arghoferyas a skwardyas y dhillas ow leverel, ‘Ev re wrug blasfemi, py edhomm eus dhyn a voy a dhustunioryon? Otta, hwi re glewas an blasfemi. 66Pandr'a dybowgh?’ I a worthybis ow leverel, ‘Gwiw yw dhe verwel.’ 67Ena i a drewas yn y fas ha'y weskel; ha re anedha orth y gronkya 68a leveris, ‘Ty Krist, gwra profoesa piw a'th weskis.’

Peder a Nagh Yesu

Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; Yow 18:15-18, 25-27

69Ha Peder o esedhys dhe-ves y'n klos; hag unn vaghteth a dheuth dhodho ha leverel, ‘Ty ynwedh, yth esesta gans Yesu a Alile.’ 70Mes ev a'n naghas a-dherag peub ow leverel, ‘Ny wonn pandr'a gewsydh.’ 71Ha wosa ev dhe vones yn-mes dhe'n porth, maghteth arall a'n gwelas hag a leveris dhe'n re esa ena, ‘Yth esa hemma ynwedh+ gans Yesu a Nazareth.’ 72Hag arta ev a'n denaghas gans ti, ‘Ny aswonnav an den.’ 73Pols byghan wosa henna an re ow sevel ena a dheuth ha leverel dhe Peder, ‘Dhe wir ty ynwedh yw onan anedha, rag dha rannyeth a wra dha dhiskudha.’ 74Ena y tallathas mollethi ha lia, ‘Ny aswonnav an den.’ Ha desempis an kulyek a ganas. 75Ha Peder a borthas kov a eryow Yesu, kewsys dhodho, ‘Kyns es an kulyek dhe gana ty a'm denagh teyrgweyth.’ Hag ev eth dhe-ves hag a oelas yn hwerow.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index