Search form

Mateo 1:13

13Ikanta Zorobabel tzimanake itomi irirori, iitakeri Abiud. Ikanta Abiud tzimanake itomi irirori, iitakeri Eliaquim. Ikanta Eliaquim tzimanake itomi irirori, iitakeri Azor.