Search form

Mateo 10:13

13Arika raakameethatawakemi piwethatapaakari, ari iñeero risaikai kameetha. Irooma eerorika raakameethatawakemi, aminaashitaka piwethawetapaakari.