Search form

Mateo 10:21

21Ari iñagaitake aakaanterine irirentzi rowamaakaanteri. Piñe aakaanterine itomi. Piñe tsitokakaanterine ipaapate inkisaneentanakeri.