Search form

Mateo 10:31

31Piñaakero, raminawentziri Pawa tsimeryaanipaini, eeroka rimaperotzi raminawentzimi. Eerowa pipinkashiwaitari kisaneentzimiri.