Search form

Mateo 11:17

17ikantawaka: ‘Jame ashowite omampaantyaari.’ Temaita ikowi. Ikantawaka eejatzi: ‘Jame omampaiya owashiretantyaari.’ Te ikowiro eejatzi.