Search form

Mateo 12:1

Ikenkithatakotziro Jesús kiteesheri rimakoryaantaitari

(Mr. 2.23-28; Lc. 6.1-5)

1Okanta apaani kiteesheri rimakoryaantaitari, ikenanake Jesús pankirentsimashiki. Tema ritasheyaiyatziini riyotaanewo, ikowiitanake okithokiki pankirentsi royaari.