Search form

Mateo 13:14

14Iri ikenkithatakotake pairani Isaías-ni, ikantake:

Pinkemaiyawetyaani, eeromaita piyotaiyironi.

Paminaiyawetyaani, eeromaita piñagaiyironi.