Search form

Mateo 14:15

15Okanta otsireniityaanake, ikantzi riyotaanewo Jesús: “Pamine, asaikatzi tonkaariki, tsireniityaanake. Pinkaatero pikenkithatzi, riyaataita atziri nampitsiki rowapaiya.”