Search form

Mateo 14:20

20Maawoini rowaiyakani, kemakitaiyakani. Ipiyotairo tzimagaantapaintsiri, roteyetairo kantziriki, okaatzi 12 yeekitatsiri.