Search form

Mateo 14:36

36Ikantaitakeri Jesús: “Pishineteri mantsiyari riterotawakero piithaare, retsiyatakotantaiyaari.” Ari okantzimaitaka, ikaatzi terotzitakeriri iithaare, etsiyatakoyetai.