Search form

Mateo 15:19

19Tema ashireki akenkithashiretawo kaariperori, omposawakaantsi, mayempitaantsi, ñaathatakotaantsi, koshitaantsi, thaiyakotaantsi, kishimataantsi.