Search form

Mateo 15:27

27Akanakeri iroori, okantziri: “Imapero pikantakeri Pinkatharí. Iro kantzimaitacha, rowapiintamatsitawo otsitzi rowaryagaitziro owanawontsi otapinaki.”