Search form

Mateo 15:37

37Owaiyakani maawoini, kemaneentaiyakani. Ipiyotairo tzimagaantapaintsiri, yeekitai okaatzi 7 kantziri.