Search form

Mateo 16:7

7Ari rosampitawakaanaka riyotaanewo, ikantawakagaiyani: “¿Oitaka ikantantairori jiroka? ¿Irooma ikantantairi te amanake awaane?”