Search form

Mateo 18:18

18Tema ikaatzi pishineyetairi eeroka jaka, irijatzi rishinetaitzi inkiteki. Iriima ikaatzi kaari pishineyetai eeroka jaka, irijatzi kaari rishinetaitzi inkiteki. Imaperotatya.