Search form

Mateo 18:29

29Ari rotziwerowashiwetanakari, ikantziri: ‘Poyaawentawakya eepichokiini aritake nipinataimi.’