Search form

Mateo 18:7

7Imapero onkoweenkate jaka kipatsiki. Iñagaite osheki antayeterone kaariperori. Iro kantacha ari rowasankeyetaitakeri antakaantakerone.