Search form

Mateo 18:8

8Iroorika pako, iroorika piitzi pantantari kaariperori, pipakagairo, poshiyakagairo pithatzinkatyeerome, ompoñaantaiyaari. Tema te okameethatzi otzimawetaga apite pako, apite piitzi, iro ompoñaantaiyaari paata piñagairo pashi powaatyeero pitagaiya.