Search form

Mateo 2:4

4Ikaimakaantakeri Herodes maawoini reeware Imperatasorentsitaarewo, eejatzi maawoini yowairentziite, rosampitakeri: “¿Tsikajaantaka intzimeka Cristo?”