Search form

Mateo 2:7

7Ikanta Herodes, ikaimakaantakeri pokaintsiri iñeeri owakerari tzimaintsiri, rosampitakeri: “¿Tsikapaiteka piñaakeri impokiro piyotantakari tzimake pinkathari?”