Search form

Mateo 20:13

13Ikantzi ashitawori iwankiremashi: ‘Asheninká, nipinatakemi kameethaini, ¿tema nokantzitakemi amaityaake nipinatemi apapentyaki koriki?