Search form

Mateo 21:11

11Eenitatsi atziri kantanaintsiri: “Iriitake Jesús kamantantaneri, iriira poñaachari Nazaret-ki saikatsiri Galilea-ki.”