Search form

Mateo 21:7

7Ramakero burro otsipatakari iryaani. Rowanketaitakeniri manthakintsi imitzikaaki inkene inkyaakagaityaari. Ikanta Jesús ikyaakaanakari.