Search form

Mateo 4:5

5Ikanta Kamaari raanakeri nampitsiki tasorentsitatsiri, risaikakaakeri jenoki omitzikaaki tasorentsipanko.