Search form

Mateo 7:3

3Oshiyawaitakawo arika ityaakitaime antawo inchapetoki okiki, ¿kantachama amineri itsipa tyaakitachari eepichokiini?