Search form

Mateo 8:24

24Ikanta rimontyaakotanaka, maanake Jesús pitotsiki. Iro riweyaakowetaka niyankyeeronkaini, omapokakeri riyotaanewo otampyaatapaake antawoite, otetaagapaaka ñaa pitotsiki, otamakaatanake inkaare.