Search form

Jantayitakiri 13:42

42Ikanta ishitowimatanai Pablo japatotapiintaita, ikowakotaiyakirini kaari ijyininkata, ikantziri: “Pimpiyai pashiniki kitiijyiri jimakoryaantaitari, papiitiro pinkinkithatakainawo jiroka ñaantsi”.

KAMIITHARI ÑAANTSI

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index