Search form

Matthew 23:23

23“kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsoskak! kimiyāwāw kisē-manitow pēyak takonamowinisa ohci tahto mitātaht kā‑kikinamihk mīciwinihk, māka kiwanikiskisināwāw anihi kā‑kihcēyihtākwahki wiyasiwēwinihk: kwayask kita-wiyasiwēyēk, kita-kitimākinākēyēk, ēkwa tāpitawi kita-mamisītotawāyēk kisē-manitow. kita-kī-pimitisahamēk anihi kotaka itasiwēwina; māka ōhi kā‑kosikwēyihtākwahki nawac kita-kī-āhkamēyimoyēk kita-pimitisahamēk.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index