Search form

Matthew 28

āpisisin Jesus

(Mark 16.1-10; Luke 24.1-12; John 20.1-10)

1ē‑pōni-ayiwēpi-kīsikāk, ēwako ē‑ayamihēwi-kīsikāk ē‑ati-pētāpahk, Mary Magdalene ēkwa kotak Mary nitawi-wāpahtamwak īkwahāskānihk. 2sisikoc ēkota misi-nanamahcipayiyiw; wiya okīsikōma kā‑tipēyihcikēt kīsikohk ohci pē‑twēhow mīna wīkatētihtipinēw asiniya ēkwa ēkota apiw. 3kā‑wāsaskotēpayik ē‑isi-kīhkāyāsot mīna otayiwinisa tāpiskōc kōna ē‑isi-wāpiskāyiki. 4ēkwa ē‑wāpamikot okanawēyihcikēwa, kī‑nanamipayiwa iyikohk ē‑sēkisiyit ēkwa ati-wanēyihtamiyiwa.

5māka ēsa anihi okīsikowa itikwak ōki iskwēwak, “ēkāya kiyawāw sēkisik; nikiskēyihtēn ē‑natonawāyēk Jesus kā‑kī-cīstahāskwātiht. 6namwāc ōta ayāw! āpisisin, mwēhci kā‑kī-itwēt. āstamitik, pē‑wāpahtamok ita kā‑kī-pimisimiht. 7kiyipa nitawi-wīhtamāmihk okiskinohamawākana ē‑kī-waniskāt nipiwinihk ohci, ēkwa ē‑ati-itohtēt Galileehk isi pāmwayēs kiyawāw, ēkotē kika-wāpamāwāw. hāw, ēwako ōma kā‑pē-wīhtamātakok.”

8ēkosi kakwēciyāhowak ē‑sipwēhtēcik īkwahāskānihk ohci, ē‑sēkisicik mīna ē‑kakwāyaki-miywēyihtahkik, ēkwa ispahtāwak ta‑wīhtamawācik okiskinohamawākaniyiwa.

9Jesus ēsa kētahtawē nakiskawēw ē‑itāt, “pēyāhtakēyimowin ayāk.” ēkosi nitawi-kawiwēpinisoyiwa ē‑miciminikot ositihk ēkwa ē‑ocihcihkwanapīstākot. 10ōmisi itēw Jesus, “ēkāya sēkisik. nitawi-wīhtamāhkok niciwāmak kita-itohtēcik Galileehk; ēkotē nika-wāpamikwak.”

okanawēyihcikēwak tipahamawāwak kita-kiyāskicik

11ē‑mēkwā-itohtēyit ōhi iskwēwa kita-ācimostawāyit kiskinohamawākana, ātiht ōki simākanisak kā‑kanawēyihtahkik īkwahāskān nitawi-wīhtamawēwak kihci-ōtēnāhk kihci-ayamihēwiyiniwa kahkiyaw kīkway kā‑kī-ihkiniyik. 12ēkwa ēsa ē‑māmawopicik kā‑nīkānakisocik ayamihēwiyiniwak ēkwa onīkānīmiwāwa ayisiyiniwak, itasiwēwak kita-miyācik simākanisa mistahi sōniyāwa, 13ēkwa itēwak, “ōmisi kika-itwānāwāw: ‘okiskinohamawākana nīpā-tipisk kī‑pē-kimotiyiwa anima miyaw ē‑mēkwā-nipāyāhk.’ 14kīspin okimāw Pilate pēhtahki ōma ācimowin nika-sākōcimānān namōya kita-misihoyēk.”

15ēkosi ēsa otinēwak kanawēyihcikēwak anihi sōniyāwa ēkwa tōtamwak anima kā‑kī-itihcik. ēkwa ōma ācimowin kī‑ātocikātēw misiwē itē kā‑ayācik Jewak+ isko anohc kā‑kīsikāk.

Jesus wāpamik okiskinohamawākana

(Mark 16.14-18; Luke 24.36-49; John 20.19-23; Acts 1.6-8)

16ēkwa ēsa ē‑ihtasicik pēyakosāp kiskinohamawākanak itohtēwak Galileehk, anima wacīhk kā‑kī-itikocik Jesusa kita-itohtēcik. 17ispīhk ē‑wāpamācik, ocihcihkwanapīstawēwak; ātiht māka namwāc kēhcināhowak. 18Jesus ēsa nātēw ē‑itāt, “kahkiyaw tipēyihcikēwin kihci-kīsikohk mīna askīhk nimiyikawin. 19ēkosi māka itohtēk ē‑itahtōskānēsicik ayisiyiniwak kahkiyaw itē ēkwa osīhihkok kiskinohamawākanak, kita-sīkahāhtawāyēkok owīhowinihk ohtāwīmāw mīna okosisimāw mīna kā‑kanātisit ahcāhk, 20kita-kiskinohamawāyēkok kita-pimitisahahkik kahkiyaw kīkwaya kā‑kī-kiskinohamātakok; ēkwa kiskēyihtamok ōma: kākikē kika-wīcēwitināwāw isko pōni-askīwahki!”

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index