Search form

Ruth 1:17

17itē nipiyani ēkotē nika-nipin mīna ēkota nika-nahinikawin. nika-pāstāhon, kīspin paskēwihitāni mwayēs pōni-pimātisiyahko niya ahpō kiya.”

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index