Search form

Los Hechos 3

Matɨ́ꞌɨj nuꞌu mi tiráahuaa seɨj tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa ɨ́ ruꞌɨ́ɨca jetze

1Seɨ́j xɨcaj jetze pu ayén tiujuꞌurɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Naíimiꞌi mú á aꞌujnéj aꞌánna jáꞌahuaꞌa teyuu tɨ aꞌutéjvee. Ayee mú huarɨ́j, aꞌiné puꞌuri tejaꞌuréꞌenejcaꞌa aꞌatzaj mej puaꞌa téniúuveꞌe muáꞌayeꞌi ɨ́ Dios jemi. Aꞌatzaj pu pɨ́tíꞌirɨjcaa cumu ayée aꞌucaméꞌeca ɨ́ xɨcaj.

2Seica mú jaꞌatɨ á áꞌutuꞌaraꞌa muáꞌayeꞌi mej mi meꞌɨ́n yeꞌitéjcheti aꞌujna jáꞌahuaꞌa táꞌapueerta aꞌu mej miyen tajaꞌatamuáꞌamua tɨjɨ́n tɨ naa seijreꞌe. Ayee mú tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa tɨ́j naꞌa nain xɨcaj tzajtaꞌa, tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn tumin huáꞌahuaviira ɨ́ mej meꞌuun aꞌuteáruꞌipi u teyujtaꞌa. Capu ráyeꞌivejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Ayee pu éeneꞌe huanúꞌihuacaꞌa, capu ráyeꞌivejcaꞌa, aꞌiné cɨyáaxaraꞌacaꞌa ɨ́ ruꞌɨ́ɨca jetze.

3Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́mej huaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan ɨ́ mej meꞌuun aꞌuteárutijmeꞌe u teyujtaꞌa, tɨꞌɨqui tumin huaꞌutáhuaviiriꞌi. 4Aj pu i aꞌɨ́ɨn Pedro raꞌaráaseij temuaꞌa naa. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ayée pu cheꞌatá naꞌa naa tiraꞌaráaseij. Aj pu i ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro tɨjɨ́n:

―Patáꞌaj hui taaseíj.

5Tɨꞌɨquí anpuáꞌarecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ teáataꞌa. Ayee pu tíꞌimuajca aꞌɨ́jna tɨjɨ́n tumin mú raatáꞌasin. 6Ajta aꞌɨ́ɨn Pedro ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Canu plata tíchaꞌɨɨ, canu neajta oro tíchaꞌɨɨ ɨ́ nej muaatapuaíjveꞌen. Aru tiꞌitɨ́j nu tíchaꞌɨɨ, aꞌɨ́j nuꞌu hui muaatáꞌasin. Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe aꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ Jesús tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan, ajchesi, patáꞌaj hui rájraꞌani.

7Tɨꞌɨquí raꞌanáaviꞌi ɨ́ muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze. Ajta raꞌajjáj. Jɨ́meꞌen puꞌu raꞌajjáj, aj pu i huarúj ɨ́ ruꞌɨ́ɨca jetze ajta nainjapua ɨ́ ruchepuá jetze. 8Aꞌɨjna tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa tɨꞌɨqui ájtzucu. Ajta á aꞌutéechaxɨ. Aj pu i aꞌutéjche tɨ áꞌucheꞌecaneꞌen. Tɨꞌɨquí huáꞌa jamuan u aꞌuteájrupi u teyujtaꞌa ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Juan. Titzúnaꞌicheꞌe pu huaméꞌecaa. Rɨ́ꞌɨ pu tiratáꞌacareꞌe ɨ́ Dios.

9Naíimiꞌi mú raaseíj ɨ́ teɨte tɨ ari áꞌucheꞌecaneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa, majta ráanamuajriꞌi tɨ rɨ́ꞌɨ tiratáꞌacaꞌa ɨ́ Dios. 10Maraamuáꞌa tɨjɨ́n aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ aj jeꞌitécatii aꞌu tɨ éꞌepueerta tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n tɨ naa seijreꞌe, ajta ɨ́ tɨ vaɨ́riꞌira huáꞌahuaviꞌiracaꞌa ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj mi naa rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj, majta tɨ́n tíꞌitziɨɨneꞌecaꞌa.

Tɨ́ꞌɨj nuꞌu ajtahuaꞌa tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro

11Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌahuaviꞌiracaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Aa mú aꞌutéꞌuucaꞌa táꞌapueerta tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n aꞌu tɨ Salomón eꞌevéꞌechiꞌiveꞌe. Naíimiꞌi mú aꞌutéarua aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte aꞌu mej aꞌutéꞌuucaꞌa. Jéꞌecan mú naa titeꞌutaújmuajtecaꞌa aꞌɨ́mej jemi.

12Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Pedro huaꞌuseíj, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n siyen aꞌij tejáꞌuseij mɨ ru tzajtaꞌa múꞌeen, mɨ sej Israél jetze ajtémeꞌecan? ¿Aꞌiné sej si jéꞌecan taseíj? ¿Ni siyen tíꞌimuaꞌatze tej iteen tajɨ́ɨmuaꞌa tiráahuaa aꞌíjna i jaꞌatɨ? ¿Ni ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe tej iteen raarújte teꞌɨ́jna tɨ ayén mé tejáꞌucheꞌecaneꞌen teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej raayɨ́ꞌɨtɨ naꞌari teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej caí jaꞌanáj auteájturaa ɨ́ Dios jemi? Capu xaa neꞌu ayén tiꞌayajna.

13’Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌacareꞌe ɨ́ áꞌamuavaujsimuaꞌa teeca aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Isaac teecan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Jacobo teecan. Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌaDioj raarújte aꞌíjna i jaꞌatɨ, aꞌiné aꞌij pu téꞌantzaahua aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Jesús tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan. Dios pu ayén tiraatáꞌa aꞌɨ́jna tɨ ravaɨreꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌitéveecaꞌa tiꞌitɨj jɨmeꞌe tɨ jaítzeꞌe veꞌée, aꞌɨ́jna sej múꞌeen tiuꞌutátui aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús huáꞌa jemi ɨ́ mej tíꞌaijta. Ajta aꞌɨ́ɨn Pilato, raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa tɨ raatátuaani. Mɨ seajta múꞌeen, caxu raataxɨ́ꞌeve, sino ayée xu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa tɨ huámɨꞌɨni.

14’Caxu raatátuaa seꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ caí jaꞌanáj tiꞌitɨj jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ajta ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌitevistacaꞌa sino ayée xu tiraataꞌixaa tɨ aꞌɨ́jna huatátuaani ɨ́ seɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa tíꞌitevistacaꞌa. 15Múꞌeen xu hui seajta raajéꞌica seꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huaꞌatáꞌacareꞌe mej ruuri muáꞌaraꞌani ɨ́ teɨte. Ajta Dios pu ajtahuaꞌa raatatɨ́ste ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ i ajtahuaꞌa ruuri áꞌaraꞌani. Aꞌɨ́j tu xaa huaseíj, iteen. 16Aꞌɨ́j pu jetze araújcaꞌane ɨ́ Jesús aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa. Ɨ́ sej raaseíj, sej seajta seri ramuaꞌate, aꞌɨ́ɨ pu ráꞌantzaahua ɨ́ Jesús ajta tiráahuaateꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ari huarúj.

17’Meꞌecui xaa neꞌu, neꞌihuaamuaꞌa, nee nu ramuaꞌaree aꞌij sej tiꞌitɨj huáruu sej caí ramuaꞌareerecaꞌa, majta ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌijteꞌe, camu majta ramuaꞌareerecaꞌa. 18Ajta Dios pu raꞌaráꞌaste aꞌij mej amuacaícan tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu rajpuaíitzi aꞌame, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ nuꞌu Dios án yáꞌujra ɨpuari japua.

19’Setáꞌaj seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati ɨ́ Dios jemi. Seajta huataújtuiireꞌen ɨ́ Dios jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn tejamuaataꞌáijteꞌen, tɨ ij ajta aꞌɨ́ɨn tejámuaatáꞌuuniꞌi ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Aj pu hui tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ́ꞌɨj jetzen tavástaraꞌa ta japua niuuni. 20Aj pu i Dios u yeꞌutaꞌítiꞌi múꞌejmi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ari raatáꞌa tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere tɨ tiuꞌutaꞌaíjta nainjapua. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

21’Ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús u aꞌutevée áꞌaraꞌani aꞌujna u ta japua ajta naꞌa caí Dios tiuꞌujéjcuareꞌen nain tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ íiyen tíꞌiseijreꞌe ɨ́ chaanaca japua. Ayee pu aꞌɨ́ɨn Dios ajmíꞌi teꞌataújratziiriꞌi matɨ́ꞌɨj tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jetzen meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios. 22Ayee pu aꞌɨ́ɨn Moisés tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ tavaújsimuaꞌa teeca tɨjɨ́n: “Dios pu nuꞌu seɨ́j avéꞌeviꞌitɨ ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén cheꞌatá naꞌa jetzen meꞌecan tiuꞌutaxájta netɨ́j inee. Aꞌɨ́ɨ pu múꞌejmi jetze ajtémeꞌecanta aꞌame. Xáanamuajriꞌi naíjmiꞌi aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiuꞌutaxájta, setáꞌaj seajta ráꞌantzaahuateꞌen. 23Tɨ puaꞌa nuꞌu caí jaꞌatɨ ráꞌantzaahuateꞌen, michéꞌe raatamuáriteꞌen. Chéꞌe caí chéꞌe aꞌɨ́ɨn huáꞌa jemi seijreꞌe ɨ́ teɨte.” Ayee pu nuꞌu hui tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés.

24’Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna naímiꞌi ɨ́ mej tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, tɨ́j naꞌa aꞌɨ́jna tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Samuel seijreꞌecaꞌa, ajta tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, aꞌɨ́ɨ mú amuaatéꞌee tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ́ꞌɨj Dios tiraataꞌaíjteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. 25Aꞌíjna ɨ́ tɨ Dios jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi, aꞌɨ́ɨ pu hui ajta múꞌejmi jemi huateáturaasin aꞌiné múꞌeen xu naímiꞌi huayaujmuaꞌa púꞌeen ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Dios pu ajta teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ runiuuca jɨmeꞌe aꞌɨ́mej jemi ɨ́ ruvaújsimuaꞌa teeca. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiraataꞌixaa ɨ́ Abraham teecan tɨjɨ́n: “Naíimiꞌi ɨ́ teɨte ɨ́ mej meꞌuun huachéjmeꞌe muáꞌajuꞌun ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú raꞌancuréꞌasin ɨ́ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ huaꞌutévaɨreꞌesin aꞌɨ́mej ɨ́ mej á jetze aꞌiránejsin.” 26Tɨ́ꞌɨj i Dios raꞌantíhuaꞌu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ravaɨreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu u yeꞌutaꞌítecaꞌa múꞌejmi jemi tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan sej si naíjmiꞌi raatapuáꞌajta seꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa een. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro.