Search form

Los Hechos 4

Matɨ́ꞌɨj nuꞌu huaꞌuvíviꞌi meꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Juan

1Maúcheꞌe mú tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj mi seica áa eꞌiréꞌene aꞌu mej aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Aꞌii mú meꞌɨ́n púꞌeeneꞌe ɨ́ mej tíꞌichaꞌɨɨ u teyujtaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ Saduceos. 2Capu huaꞌaránajchecaꞌa ɨ́ teɨte ɨ́ mej miyen tihuáꞌamuaꞌatejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Juan. Majta miyen tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa tɨ jɨ́n Dios pu ajtahuaꞌa raatatɨ́ste ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 3Aj mú mi huaꞌuvíviꞌi. Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌiteáana aꞌujna jáꞌahuaꞌa carcel. Camu tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌiné puꞌuri téchuijxarijmeꞌeca. 4Majta ɨ́ teɨte, jeíhua mú tiúꞌunamuajriꞌi aꞌij mej tiuꞌuxájtacaꞌa. Majta ráꞌantzaahua. Aꞌɨ́j mú jɨ́n meri miyen aráꞌaxcaa aꞌachú cumu anxɨ́j viꞌiraꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌecaꞌa.

Matɨ́ꞌɨj meꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa huáꞌa jemi ɨ́ jueesi

5Yee ruijmuaꞌa yee, aꞌɨ́ɨ mú tiújseɨj aꞌánna Jerusalén aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej antiújmuaꞌaree aꞌánna chajtaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ huáꞌavaujsimuaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tihuáꞌamuaꞌatehuaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze. 6Aꞌuu pu aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Anás ɨ́ tɨ huaꞌavastaraꞌa, ajta aꞌɨ́jna Caifás, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Alejandro. Muꞌiitɨ́ mú maꞌán naꞌa aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ huaꞌavastaraꞌa.

7Aꞌɨ́ɨ mú mi miyen tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa mej hueꞌiráviꞌitɨn aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, majta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan mej mi tihuaꞌuꞌíhuaꞌu. Aj mú mi á jáꞌitaꞌa huajaꞌutéhuii. Matɨ́ꞌɨj mi tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi. Miyen tɨjɨ́n:

―¿Aꞌataani jetze xaꞌaraújcaꞌane sej si siyen rɨcɨ, naꞌari aꞌatani jetze meꞌecan siyen tíꞌiruure seꞌíjna jɨmeꞌe?

8Aj pu i aꞌɨ́ɨn Pedro aꞌɨ́jna jetze araújcaꞌane aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Múꞌeen mɨ sej antiújmuaꞌaree íiye chajtaꞌa, seajta múꞌeen mɨ sej huáꞌavaujsimuaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiye Israél. 9Cunqui íjii sej seri tíꞌitaꞌihuaꞌu seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn ɨ́ tɨ tiraacɨ́ꞌɨ aꞌíjna i teáataꞌa i tɨ cɨyáaxaraꞌacaꞌa, setáꞌaj ráamuaꞌaree aꞌij tɨ ꞌeen jɨ́n huarúj.

10’Ayee tu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe múꞌejmi, teajta aꞌachú puaꞌaméca sej yen huachéjme íiye Israél: Aꞌíjna i teáataꞌa íiye tɨ huatéjvee, aꞌɨ́j pu jɨ́n ari huarúj aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨꞌɨrí ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́jna ɨ́ sej ráꞌutatai ɨ́ cúruu jetze. Dios pu ajtahuaꞌa raatatɨ́ste ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ́ꞌij ajtahuaꞌa ruuri áꞌaraꞌani.

11’Aꞌɨjna ɨ́ Jesús, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen “ɨ́ tetej sej méjcaꞌi yaꞌuhuáꞌaxɨ mɨ sej chiꞌij ájtaahuacaꞌa. Ayee pu teꞌirájraa tɨ aꞌɨ́ɨn puꞌeeneꞌe jáꞌaraa ɨ́ tetej tɨ anájca.” 12Capu hui méꞌe jaꞌatɨ seijreꞌe tej jetzen arátacaꞌanen tɨ́ꞌij Dios ta japua huániuuni. Aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa Dios ayén raateájtuaa ɨ́ Jesús itejmi jemi íiyen tej seijreꞌe íiyen chaanaca japua tej ti Jesús jetze arátacaꞌanen tɨ́ꞌij Dios ta japua huániuuni. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro.

Mehuáꞌaneechejcaꞌa, majta xaa huaꞌutátuaa meꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Juan

13Jéꞌecan mú aꞌij huaꞌutaseíj aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca. Ayee mú tihuáꞌaxajtacaꞌa tɨjɨ́n:

―Huáꞌucaꞌanistiꞌi ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa amɨjna mɨ Pedro, ajta amɨjna mɨ Juan.

Majta ráamuaꞌareeriꞌi tɨjɨ́n mej caí jaꞌanáj tiꞌihuaújmuaꞌate, majta miyen tɨjɨ́n:

―Camu tiꞌitɨj jɨ́n titeetéꞌuuca.

Aj mú mi huaꞌumuájtecaꞌa tɨjɨ́n aꞌɨ́ɨ mú jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 14Majta meꞌɨ́jna huaseíj ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huarúj. Aꞌuu pu aꞌutéveecaꞌa jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Aꞌɨ́j mú jɨ́n caí aꞌij tiuꞌutaxájtacaꞌa yee capu ayén tiꞌayajna. 15Aj mú mi huaꞌutaꞌaíj mej huirácɨɨne aꞌujna mej aꞌiráatei meꞌɨ́jna ɨ́ jueesi. Matɨ́ꞌɨj mi tiꞌitiúrixáateꞌajraa.

16Majta miyen tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiquí tehuáꞌaruuren temɨ́ɨme mɨ teteca? ―Ayee muꞌu tiúꞌurihuaꞌuracaꞌa.

Majta miyen tɨjɨ́n:

―Capu hui rɨꞌɨrí tej tiyen tiraataxáj yee capu ayén tiꞌayajna aꞌiné naíjmiꞌi ɨ́ mej íiyen aꞌuchéjme íiyen Jerusalén, aꞌɨ́ɨ mú ramuaꞌaree aꞌij tɨ tiꞌitɨj huáruu aꞌɨ́jna ɨ́ tevi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ tíꞌicuiꞌicaꞌa. 17Peru, tej ti caí jaítzeꞌe méjcaꞌi huáyee huáꞌanamuajra ɨ́ teɨte tzajtaꞌa, tichéꞌe huaꞌutáꞌijmɨi íjii mej caí chéꞌe tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe niuucajtzeꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. ―Ayee mú tiuꞌutaúꞌixaa.

18Aj mú mi huaꞌutajé. Majta huaꞌutáꞌijmɨijriꞌi mej nuꞌu caí chéꞌe tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe niuucajtzeꞌen ɨ́ Jesús. Majta nuꞌu caí chéꞌe miyen tihuaꞌamuaꞌatée ɨ́ teɨte. 19Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ayée mú tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Múꞌeen xu raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntaren rujɨ́ɨmuaꞌa tɨ puaꞌa ayén tiraavíjteꞌe tej amuáꞌantzaahuateꞌen múꞌejmi nusu tej ráꞌantzaahuateꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. 20Aꞌiné ayée pu hui tiúꞌujxeꞌeveꞌe tej raataxáj aꞌɨ́jna tej teri raaseíj, ajta ɨ́ tej teri ráanamuajriꞌi.

21Majta meꞌɨ́jna ɨ́ jueesi, aꞌɨ́ɨ mú mauj huaꞌutáꞌijmɨijriꞌi, majta huaꞌutáneeche. Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌutáꞌa mej huirácɨɨne meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí aꞌij tirájteuveꞌecaꞌa aꞌij mej yeꞌí tihuaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌiné naímiꞌi ɨ́ teɨte, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌe ɨ́ Dios meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tiꞌitɨj huarɨ́j.

22Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ teáataꞌa tɨ Jesús jetze araújcaꞌane aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huarúj, ayée pu tirájchaꞌɨɨcaꞌa aꞌachú cumu huaꞌapuate nineꞌiraꞌa japuan jáꞌitaꞌa.

Ɨ́ mej miyen tíꞌijhuaucareꞌe ɨ́ Dios jemi

23Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌutátuaa meꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Aj mú mi aꞌucɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huanámiꞌihuacaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌuun aꞌaráꞌa aꞌu mej aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ huáꞌaꞌamigustemuaꞌa. Aj mú mi huaꞌutáꞌixa nain aꞌij mej yeꞌí tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej veꞌecán jɨ́n títetateí, majta ɨ́ huaꞌavaujsi. 24Matɨ́ꞌɨj meꞌɨ́n huáꞌunamuajriꞌi, aj mú mi naímiꞌi miyen tiraatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios. Miyen tɨjɨ́n:

―Tavastaraꞌa, múꞌee pej peꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ pej raatétaahuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ta japua, pajta peꞌɨ́jna i chaanaca tej yen japuan seijreꞌe, pajta múꞌee raateájtuaa ɨ́ jaj ɨ́ tɨ veꞌée. Naíimiꞌi tɨ́j naꞌa aꞌachú tɨ́j puaꞌamé yen tíꞌiseijreꞌe, múꞌee pej nain tiúꞌutaahuacaꞌa. 25Múꞌee pej hui piyen tiuꞌutaxájtacaꞌa ajcaꞌihuáꞌɨmua peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén axɨejniuꞌuca jetze araújcaꞌane aꞌɨ́jna ɨ́ David teecan, aꞌɨ́jna tɨ muavaɨreꞌecaꞌa. Ayee pu raꞌuyúꞌuxacaꞌa tɨjɨ́n:

¿Aꞌiné mej mi níniuꞌucacu aꞌɨ́ɨme

ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan?

Majta ɨ́ teɨte, aꞌɨ́ɨ mú tíꞌimuaꞌajca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe

tɨ caí ayén teꞌirájraꞌani.

26Rɨ́ꞌɨ mú u áꞌuruuren mej mi huateújneꞌusiꞌiteꞌen

aꞌɨ́ɨme ɨ́ huaꞌarey íiyen mej seijreꞌe chaanaca japua.

Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ teɨte,

aꞌɨ́ɨ mú tiújseɨreꞌesin,

naímiꞌi ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe aꞌíjna i tavástaraꞌa,

majta aꞌíjna tɨ án yáꞌujra ɨ́ ɨpuari japua.

Ayee pu raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ David teecan.

27’Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Póncio Pilato, aꞌɨ́ɨ mú hui tiújseɨj íiye chajtaꞌa huáꞌa jamuan ɨ́ teɨte mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, majta huáꞌa jamuan ɨ́ mej yéchej íiye Israél. Maújmuaꞌatziiteꞌecaꞌa aꞌij mej tiraatémuaꞌitɨn aꞌɨ́jna tɨ muavaɨreꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, aꞌɨ́jna tɨ caí jaꞌanáj tiꞌitɨj jɨ́n auteájturaa múꞌeetzi jemi. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen pej múꞌee án yáꞌujra ɨ́ ɨpuari japua. 28Ayee mú cheꞌatá menaꞌa rɨjcu aꞌij pej yeꞌí amuacaícan tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe áꞌaraꞌani, tɨ́ꞌij ayén tiúꞌurɨni.

29’Meꞌecui xaa neꞌu, múꞌee pej taꞌivástaraꞌa, casiꞌi, pɨ́ mi tíꞌitaneeche. Taatáꞌa ɨ́ caꞌaníjraꞌa ɨ́ tatzajtaꞌa itejmi i tej muavaɨreꞌe tetáꞌaj hui caí tíꞌitziɨɨneꞌe tej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen múꞌeetzi jetze meꞌecan. 30Patáꞌaj pajta ahuaꞌacaꞌanen pej pi tihuáꞌuhuaateꞌen ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌi. Pajta huaꞌutaseíjrateꞌen aꞌíjna ɨ́ pej jɨ́n peri huaꞌutáꞌa mej raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan aꞌíjna jetze meꞌecan i Jesús tɨ muavaɨreꞌe, tɨ caí jaꞌanáj tiꞌitɨj jɨ́n auteájturaa múꞌeetzi jemi. ―Yee mú tiraatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios.

31Matɨ́ꞌɨj meꞌɨ́jna jɨ́n miyen huarɨ́j, aj puꞌi huateújcaꞌatzɨjxɨ ɨ́ chiꞌij mej tzajtaꞌan huiiráteꞌecaꞌa. Aj puꞌi i huateájturaa ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Aꞌíjna jetze mú aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n miyen tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Camu tíꞌitziɨɨneꞌecaꞌa.

Aꞌɨ́ɨ mú nain tiuꞌuréꞌuraꞌa seɨj majta seɨj ɨ́ mej tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa

32Naíimiꞌi ɨ́ mej ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ tiúꞌurixaateꞌecaa. Camu aꞌij tihuáꞌaxajtacaꞌa seɨj majta seɨj. Majta tiuꞌuréꞌuraꞌa seɨj majta seɨj ɨ́ mej tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa. Capu jaꞌatɨ aꞌatzu ayén tiꞌixa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe yee neetzi pu tíꞌineꞌaa. Metiuꞌuréꞌuraꞌate micu, aꞌɨ́ɨme.

33Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, maúcheꞌe mú tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ajtahuaꞌa raatatɨ́ste ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aꞌɨ́j mú jetze aráujcaꞌanejcaꞌa ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios huápɨꞌɨ mej mi tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa. Rɨ́ꞌɨ mú tihuáꞌajchaꞌɨɨcaꞌa, seɨj majta seɨj. 34Ajta ayén éeneꞌe, capu jaꞌanáj jaꞌatɨ caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌiracaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe naímiꞌi mú tiúꞌutuaaxɨ aꞌachú mej caj tíꞌijchaꞌɨ́jmeꞌecaꞌa, tiꞌitɨj chuej, naꞌari chiꞌij. Aj mú mi miyen huarɨ́j, u mú yeꞌerájtɨ ɨ́ tumin mej raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tiuꞌutuáa. 35Aj mú mi tiuꞌutátui aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase. Majta meꞌɨ́n, aꞌɨ́ɨme mú huaréꞌa ɨ́ tumin ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi.

36Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiujuꞌurɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ José, aꞌɨ́jna tɨ tíꞌivaɨreꞌecaꞌa aꞌɨ́mej jamuan huáacɨxaꞌastemuaꞌameꞌen ɨ́ Leví teecan. Aꞌuu pu éꞌemeꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ José, aꞌujna jáꞌahuaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Chipre. Ayee mú majta raatamuáꞌa tɨjɨ́n Bernabé. Aꞌíjna i niuucari tɨjɨ́n Bernabé, ayée pu huataújmuaꞌa aꞌíjna tɨjɨ́n Tɨ rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej ruxɨeemɨ́jteꞌe. 37Seɨ́j pu chuej tíchaꞌɨɨcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ José. Aj pu ꞌi ráatuaa. Ajta u yeꞌerájtɨ aꞌɨ́jna ɨ́ tumin. Tɨꞌɨquí aꞌɨ́mej huatátui ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase.