Search form

Los Hechos 6

1Majta, muꞌuri jaítzeꞌe muꞌiicáa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌecaꞌa. Majta seica ɨ́ mej raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa ɨ́ huaꞌaniuuca aꞌɨ́ɨme ɨ́ griego, aꞌɨ́ɨ mú autéjhuii mej tiníniuꞌucacun. Mehuáꞌajaaxɨejviꞌiracaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa ɨ́ huaꞌaniuuca ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Miyen tɨjɨ́n:

―Matɨ́ꞌɨj tiuꞌuráꞌuraꞌasin ɨ́ tɨ tíꞌicuaꞌiriꞌi tɨ́j naꞌa nain xɨcaj tzajtaꞌa, camu hui tihuaꞌuréꞌaꞌaca ɨ́ ucarijse mej ruséxuꞌijméꞌe áꞌujujhuaꞌan, ɨ́ mej raayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ huaꞌaniuuca aꞌɨ́ɨme ɨ́ griego. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.

2Aj mú mi huáꞌajseɨj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase tɨjɨ́n:

―Capu hui raavíjteꞌe tej tiyen tiyáꞌuhuaꞌanan tej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte Jesús jetze meꞌecan tej ti tihuaꞌumín ɨ́ meesa japua.

3’Casiꞌi taꞌihuaamuaꞌa, setáꞌaj hui arahuaꞌapuáca avéꞌehuauni ɨ́ teteca múꞌejmi mej jetze ajtémeꞌecan. Setáꞌaj huaꞌavéꞌejajpuaxɨꞌɨn ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ mé titeꞌumuámuaꞌaree ɨ́ teɨte. Ayee pu hui tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios huateáturan aꞌɨ́mej jemi seɨj ajta seɨj temuaꞌa naa. Ajta ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe mej rúꞌumuaꞌareere. Ten tu tiyen tihuáꞌijcateꞌen teꞌɨ́jna jɨmeꞌe.

4’Teajta iteen, teucheꞌe tu tiyen rɨ́ꞌɨ titeejúꞌu táꞌajuꞌun teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej raatáhuavii ɨ́ Dios, teajta tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin ɨ́ teɨte ɨ́ niuucari jɨmeꞌe. ―Ayee mú tihuaꞌutáꞌixaa.

5Aꞌii pu huaꞌaránajchecaꞌa naíjmiꞌica ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌavéꞌehuau aꞌɨ́mej ɨ́ Esteban, aꞌɨ́jna tɨ jeíhua ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa ɨ́ Dios. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan huateájturaa jemin huápɨꞌɨ. Majta mú meꞌɨ́jna avéꞌehuau meꞌɨ́jna ɨ́ Felipe, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Prócoro, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Nicanor.

Seica mú majta avéꞌehuau. Ayee mú ánteꞌarua tɨjɨ́n Timón, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Parmenas, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Nicolás. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ Antioquía éꞌemeꞌecan. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu amuacaí ráꞌantzaahua ɨ́ huaꞌayeꞌira aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.

6Matɨ́ꞌɨj mi huajaꞌuvíꞌitɨ aꞌu mej aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase. Aj mú mi meꞌɨ́n raatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios. Matɨ́ꞌɨj mi antiújmuaꞌaréere muáꞌaraa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej nuꞌu huaꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase.

7Jéihua mú ráanamuajriꞌi ɨ́ niuucari aꞌɨ́ɨme áa mej vejliꞌi antachéejmee, majta ajcaꞌihuáꞌɨmua mej antachéejmee, majta aꞌɨmuá mej aꞌuchéjme, naímiꞌi mú ráanamuajriꞌi. Majta ɨ́ teɨte ɨ́ mej huáꞌa jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe aꞌánna Jerusalén, jeíhua mú huatámuꞌiirecaꞌa. Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej títetatéꞌecaꞌa u teyujtaꞌa, muꞌiitɨ́ mú ráꞌantzaahua ɨ́ niuucari.

Matɨ́ꞌɨj nuꞌu raatéeviꞌi meꞌɨ́jna ɨ́ Esteban

8Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Esteban, jeíhua pu ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa ɨ́ Dios, ajta jeíhua pu Dios jetze aráujcaꞌanejcaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n huaꞌutaseíjra ɨ́ teɨte aꞌij mej yeꞌí rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios.

9Majta mú seica á eꞌiréꞌene mej mi raataxáj tiꞌitɨ́j tɨ caí xɨ́ꞌepɨꞌɨn. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej seɨ́j jetze éꞌemeꞌecan u teyujtaꞌa, mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n huaꞌateyuu ɨ́ mej huatétuiihuacaꞌa. Aꞌɨ́ɨ mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej Israél jetze huanéj. Aꞌuu mú éꞌemeꞌecan aꞌujna jáꞌahuaꞌa Cirene, majta seica aꞌujna jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Alejandria. Seica mú majta meꞌuun éꞌemeꞌecan aꞌujna jáꞌahuaꞌa Cilicia, majta seica u Asia.

Matɨ́ꞌɨj mi autéjhuii mej tiráꞌixaateꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ Esteban. 10Aru camu aꞌatzu raatéemuaꞌitɨ aꞌiné aꞌɨ́j pu jetze aráujcaꞌanejcaꞌa ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Ajta jaítzeꞌe pu rúꞌumuaꞌareerecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Esteban mecaí aꞌɨ́ɨme.

11Matɨ́ꞌɨj mi miyen huarɨ́j avíitziꞌi jɨmeꞌe. Seica mú huatajé. Aj mú mi huaꞌutaꞌaíj mej tiraaxájtziꞌi tɨjɨ́n: “Tuꞌuri ráanamuajriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌij puaꞌa tiraataxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés, ajta ɨ́ Dios.”

12Ayee mú huáꞌuruu mej huáꞌaniniuꞌucaste ɨ́ teɨte, majta ɨ́ huaꞌavaujsi, majta ɨ́ mej tihuáꞌamuaꞌatehuaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze. Matɨ́ꞌɨj mi raatéeviꞌi ɨ́ Esteban. Matɨ́ꞌɨj meꞌuun yaꞌuvíꞌitɨ aꞌɨ́mej jemi ɨ́ rujuéesi. 13Majta seica mú avéꞌehuau ɨ́ mej miyen tíꞌihuaꞌitacaꞌa tɨjɨ́n:

―Tɨ́ꞌɨj pɨ́ naꞌa nain xɨca tzajtaꞌa, aꞌii pu hui aꞌij puaꞌa tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ teyuu, ajta ɨ́ yuꞌuxari. 14Tuꞌuri tiyen tiráanamuajriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ nuꞌu tiraatáꞌuuna aꞌɨ́jna ɨ́ teyuu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan, ajta tɨ nuꞌu táꞌariꞌi ɨ́ tayeꞌirá ɨ́ tɨ taatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan tɨ raateájtuaa. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.

15Aj mú mi caꞌanín jɨ́n raꞌaráaseij naímiꞌi ɨ́ huaꞌajueesi. Ayee mú raꞌutaseíj cumu tɨ tétaaveꞌen ɨ́ néerimeꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Esteban. Yee pu éeneꞌe tɨ́j néerimeꞌaraꞌan ɨ́ seɨj ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua ɨ́ Dios jemi.