Search form

Los Hechos 8

1Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Saulo, aꞌɨ́ɨ pu tíꞌijseijracaꞌa matɨ́ꞌɨj raajéꞌica meꞌɨ́jna ɨ́ Esteban.

Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze matɨ́ꞌɨj raajéꞌica, majta áꞌiyen autéjhuii mej aꞌij puaꞌa huáꞌuruuren caꞌanín jɨmeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe, ɨ́ mej meꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌánna Jerusalén. Majta áꞌiyen aꞌucɨ́jxɨ nainjapua tɨ́j naꞌa aꞌuun tɨ huatacáꞌa u Judea, majta u Samaaria. Aꞌɨ́ɨ muꞌu caí aꞌucɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase.

Saulo pu nuꞌu aꞌij puaꞌa huáꞌaruure aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe

2Majta seica ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tiraꞌaráꞌaste ɨ́ huaꞌayeꞌira, aꞌɨ́ɨ mú raꞌaváꞌana meꞌɨ́jna ɨ́ Esteban teecan. Jéihua mú rúꞌuxɨeemɨsteꞌecaꞌa. 3Ajta aꞌɨ́ɨn Saulo, aꞌij puaꞌa pu huáꞌaruurejcaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌu tɨ naꞌa mej aꞌuchéjmeꞌecaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuteáruꞌipicheꞌe u huáꞌachiꞌita. Ajta huaꞌirájaꞌapuanaꞌa ɨ́ teteca, ajta aꞌɨ́mej mé ꞌuuca. Naíjmiꞌica pu tiꞌitatúꞌirihuaꞌa mej mi huaꞌunán.

Ɨ́ tɨ nuꞌu tihuáꞌaꞌixaꞌatehuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe aꞌɨ́mej ɨ́ mej Samaaria éꞌemeꞌecan

4Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej aꞌucɨ́jxɨ, aꞌu tɨ naꞌa mej áꞌujujhuaꞌaneꞌe, aꞌɨ́ɨ mú tihuaꞌumuáꞌate ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ Dios jɨ́n huaꞌirájtuaani. 5Aj pu ꞌi seɨj u aꞌatanéj aꞌujna jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa tɨ aꞌuun eꞌejtémeꞌecan aꞌujna u Samaaria. Ayee pu ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨjɨ́n Felipe. Aj pu ꞌi aꞌutéjche tɨ tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ Cɨríistuꞌu. 6Jéihua mú ráꞌajaahuateꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj ráanamuajriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe, ajta matɨ́ꞌɨj tiuꞌuséij aꞌij tɨ tiꞌitɨj huarɨ́j, jeíhua mú ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa, aꞌiné ayée pu rɨjca mej mi ráamuaꞌaree ɨ́ tɨ Dios jetze aráujcaꞌanejcaꞌa. 7Majta muꞌiitɨ́ huarúj ɨ́ mej tiyáaruꞌuse huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa; jéꞌecan mú huajíjhuacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ tiyáaruꞌuse matɨ́ꞌɨj huiráacɨ ɨ́ teɨte tzajtaꞌa. Majta muꞌiitɨ́ mú huarúj ɨ́ mej cɨyáaxaviꞌi, majta ɨ́ mej ruꞌɨ́ɨca jetze cɨyáaxaviꞌi. 8Aꞌɨ́j mú jɨ́n huaújtemuaꞌave temuaꞌa naa aꞌujna chajtaꞌa.

Aꞌɨjna ɨ́ Simón tɨ nuꞌu huápɨꞌɨ tiuꞌurɨ́ꞌɨre

9Seɨj pu ajta aꞌutéveecaꞌa tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Simón. Jéꞌecan pu rúꞌumuaꞌareerecaꞌa aꞌɨ́jna tɨ tiꞌitɨ́j aꞌij huáruuren aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej aꞌij teꞌutaseíj ɨ́ teɨte. Puꞌuri áꞌatee tɨ ayén rɨjcaa aꞌɨ́jna ɨ́ Simón. Jéihua pu áꞌujtzaahuateꞌecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ nuꞌu jéꞌecan ruxeꞌeveꞌe. 10Naíimiꞌi mú ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa, tɨ́j naꞌa tɨꞌɨríi, majta ɨ́ mej vaujsi. Miyen tiꞌixáata tɨjɨ́n:

―Dios pu hui jetze araújcaꞌane amɨjna mɨ teáataꞌa.

11Puꞌuri aꞌateeviꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Simón tɨ ayén rɨjcaa mej mi aꞌij teꞌutaseíj. Aꞌɨ́j mú jɨ́n ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa. 12Majta aꞌɨ́ɨ mú ráꞌantzaahua tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Felipe huaꞌutáꞌixa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ ayén tíꞌiraxa ɨ́ tɨ jetzen tíꞌaijta ɨ́ Dios, ajta ɨ́ tɨ jɨ́n raxa ɨ́ Jesús jetze meꞌecan. Aj mú mi huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa ɨ́ teteca, majta ɨ́ ꞌuuca. 13Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Simón, aꞌɨ́ɨ pu ajta ráꞌantzaahua. Ajta huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa. Jéꞌecan pu aꞌij teꞌutaseíj aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ yeꞌí rɨjcaa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiꞌitɨ́j huaꞌutaseíjra ɨ́ mej jɨ́n ráamuaꞌaree tɨ Dios jetze aráujcaꞌanejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n aꞌɨ́ɨn Simón aꞌutéjche tɨ áꞌucheꞌecaneꞌen jamuan.

Aꞌɨjna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, aꞌúu mú aꞌutéꞌuucaꞌa u Samaaria

14Matɨ́ꞌɨj ráamuaꞌareeriꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, ɨ́ mej meri ráꞌantzaahua ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ Dios jemi éꞌemeꞌecan aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Samaaria aꞌuchéjme, aj mú mi huaꞌutaꞌítecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan aꞌɨ́mej jemi.

15Matɨ́ꞌɨj meꞌuun aꞌaráꞌa, aj mú mi raatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios tɨ́ꞌij huateáturan huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. 16Aꞌiné caxɨ́ɨ pu yé veꞌecánejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ́ꞌij huateáturan huáꞌa tzajtaꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte, naímiꞌi mú huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa niuucajtzeꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 17Matɨ́ꞌɨj mi meꞌɨ́n ɨ́ mej huaꞌapua, aꞌɨ́ɨ mú huaꞌavéꞌemuarɨꞌexɨ aꞌán huáꞌamuꞌuutzeꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj miyen huarɨ́j, aj pu xaa yé veꞌecáane huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.

18Tɨꞌɨquí aꞌɨ́ɨn Simón raaseíj tɨ yé veꞌecáane aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios matɨ́ꞌɨj seɨ́j avéꞌemuarɨꞌe aꞌán muꞌúutzeꞌen. Tɨꞌɨquí aꞌɨ́ɨn tumin huaꞌutáꞌamɨꞌɨcaa. 19Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Simón tɨjɨ́n:

―Setáꞌaj naatáꞌan nej niyen huárɨni, nej seɨ́j avéꞌemuarɨꞌen, tɨ́ꞌij yé veꞌecáanen aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn huateáturan aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ jaꞌatɨ.

20Aj pu ꞌi ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro tɨjɨ́n:

―Chéꞌe antipuáꞌare mɨ tumin, pajta múꞌee, aꞌiné pej pi piyen tíꞌimuaꞌatze múꞌee pej tumin jɨ́n tiúꞌunanan ɨ́ Dios tɨ tihuaꞌatáꞌaca. 21Capu hui ayén tiraavíjteꞌe pej piyen tiuꞌutévaɨreꞌen peꞌɨ́jna jɨmeꞌe. Capej múꞌee huatáꞌacɨꞌɨpua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej caí rɨ́ꞌɨ tiꞌitiáꞌachaꞌɨɨ muaꞌa tzajtaꞌa ɨ́ Dios jemi. 22Patáꞌaj raatapuáꞌajta peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej aꞌij puaꞌa tíꞌiruure. Patáꞌaj hui raatáhuavii ɨ́ Dios, tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn Dios timuaatáꞌuuniꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej rájteu muaꞌa tzajtaꞌa. 23Ayee nu tíꞌimuaseij múꞌeetzi, jéꞌecan pej chueereꞌe muaꞌa tzajtaꞌa. Temuaꞌa pej tirajpuaíitzi puaꞌamé peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro.

24Aj pu ꞌi ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Simón tɨjɨ́n:

―Setáꞌaj raatáhuavii ɨ́ Dios tɨ ij caí tiꞌitɨ́j aꞌij neruuren, setɨ́j seuchén tiuꞌutaxájtacaꞌa.

25Aꞌɨjna ɨ́ Pedro, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, aꞌɨ́ɨ mú tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej raaseíj aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j ráaruu ɨ́ Jesús, majta huaꞌutáꞌixa ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n huaꞌirájtuaani ɨ́ Dios. Múꞌiicacié mú miyen tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte mej aꞌuchéjme aꞌujna u Samaaria. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j aꞌánna Jerusalén.

Aꞌɨjna ɨ́ Felipe, ajta ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa tɨ Etiopia éꞌemeꞌecan

26Tɨꞌɨquí seɨj tiuꞌuxájtacaꞌa jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ seɨj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua ɨ́ Dios jemi. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Aricu áꞌuraꞌa aate pújmeꞌen aꞌájna juyéjraꞌa jetze tɨ Jerusalén aꞌuréꞌenineꞌi u jetze pújmeꞌen aꞌujna Gaza jáꞌahuaꞌa.

Aꞌɨ́jna juyéjraꞌa jetze, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ aꞌuun muꞌutzitá aꞌuréꞌenineꞌi. 27Aj pu ꞌi áꞌuraa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe. A pu aꞌucaméꞌeca tɨ́ꞌɨj jaꞌatɨ antinájchecaꞌa tɨ Etiopia éꞌemeꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Veꞌecán jɨ́n pu tiꞌitéjvee aꞌɨ́jna jemi ɨ́ mej jee Candace. Ayee pu huataújmuaꞌa Candace tɨjɨ́n Huaꞌareina ɨ́ mej meꞌuun éꞌemeꞌecan aꞌujna Etiopia. Aꞌɨjna ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu antiújmuaꞌareerecaꞌa tɨ tumin seɨreꞌecaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌánna aꞌatanéj aꞌánna Jerusalén tɨ́ꞌij Dios aꞌutéenajche.

28Puꞌuri aꞌuun pɨ́jéꞌejve aꞌájna chuéjraꞌa japua tɨ aꞌuun éꞌemeꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu jetze aꞌaracaí ɨ́ carreta huaméꞌecaa. Yuꞌuxari pu jetze téꞌejijveꞌecaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa. Ayee pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Isaías.

29Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, raatáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe tɨjɨ́n:

―Ajtéxɨɨri vejliꞌi amɨjna jetze mɨ carreta. Patáꞌaj raꞌantinájche.

30Huatɨéechijméꞌe pu aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe raꞌantinájchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Tɨꞌɨquí aꞌɨ́ɨn Felipe ráanamuajriꞌi ɨ́ tɨ téꞌejijveꞌecaꞌa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari aꞌɨ́ɨn tɨ raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Isaías teecan. Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn Felipe ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Ni peyeúꞌite ɨ́ pej ráꞌajijveꞌe?

31Aj pu ꞌi ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri nej yaúꞌitɨée náꞌaraꞌani, tɨ puaꞌa caí jaꞌatɨ naatáꞌitɨi aꞌij tɨ huataújmuaꞌa ɨ́ niuucari, nej ni yaúꞌitɨée náꞌaraꞌani? ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.

Aj pu ꞌi raatáꞌinee aꞌɨ́jna tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn Felipe antíraꞌani ɨ́ carreta jetze, tɨ nuꞌu aꞌujyeíjxɨꞌɨn jamuan.

32Ayee pu téꞌaxajtacaꞌa ɨ́ tɨ jetzen téꞌejijveꞌecaꞌa tɨ ayén téꞌesiɨɨmuaꞌihuacaꞌa tɨjɨ́n:

Meyeꞌujáj mej mi raajéꞌica matɨ́j nuꞌu huaꞌarujca ɨ́ cáneꞌaxɨ.

Ayee puꞌu éeneꞌe aꞌame tɨ́j cáneꞌa mej racáyejsin.

Aꞌiné ayée pu aꞌɨ́jna ɨ́ cáneꞌa capu avéꞌeniu, yee cumu tɨ caí téꞌanrɨꞌɨre.

Matɨ́ꞌɨj miyen raatéxɨeehuatacaꞌa, ayée pu cheꞌatá naꞌa caí teꞌevéꞌeniuucaꞌa aꞌɨ́jna matɨ́ꞌɨj aꞌij puaꞌa ráaruu.

33Jéihua pu nuꞌu tiuꞌutatéviꞌiriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej raꞌutéxɨeehuariꞌiriꞌi.

Capu jaꞌatɨ japuan huaniú aꞌɨ́jna.

Capu ajta aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ ayén tiuꞌutaxáj aꞌɨ́jna jetze ɨ́ huáacɨxaꞌastemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ

aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu nuꞌu yaꞌuvíꞌitɨ ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ́ꞌij caí chéꞌe íiyen seijreꞌe chaanaca japua.

34Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn tɨ uvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa, ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe tɨjɨ́n:

―Patáꞌaj naatáꞌixaateꞌen, ¿ni ruseɨ́j teújxajta naꞌari jaꞌatɨ seɨ́j téxajta?

35Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn Felipe aꞌutéjche tɨ raatáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ ráꞌajijveꞌecaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze. Aꞌɨ́j pu huataxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j ráaruu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

36Matɨ́ꞌɨj mi ayée aꞌuréꞌene aꞌu tɨ jéꞌejmuaa. Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa ayée pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe tɨjɨ́n:

―Casiꞌi, yeꞌecui ájmuaa. ¿Ni qui caí rɨꞌɨrí pej náamuaɨꞌɨhua ineetzi?

37Aj pu ꞌi Felipe ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Tɨ puaꞌa petéꞌatzaahuateꞌe muaꞌa tzajtaꞌa, aj pu xaa neꞌu huatárɨꞌɨristari.

Aj pu ꞌi ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa tɨjɨ́n:

―Nee nu xaa neꞌu téꞌatzaahuateꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús iꞌi yaujraꞌan ɨ́ Dios.

38Aj pu ꞌi raataꞌaíj tɨ huatéchaxɨn ɨ́ carreta. Matɨ́ꞌɨj mi acáacɨ ɨ́ mej huaꞌapua. Aj mú mi atéecɨ á jaataꞌa. Tɨꞌɨquí aꞌɨ́ɨn Felipe ráamuaɨꞌɨhuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa. 39Aj mú mi aitacɨ́j á jaataꞌa. Ajta áꞌiyen aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios yaꞌuvíꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Felipe jíyeꞌitzi jɨmeꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tuꞌuvéꞌeꞌatajpiꞌihuacaꞌa capu chéꞌe raaseíj ɨ́ Felipe aꞌij tɨ huárupi. Capu amɨ́n aꞌij, iyáꞌuraa naa tiúꞌujtemuaꞌaveꞌe.

40Ajta, aꞌɨ́ɨn ɨ́ Felipe, aꞌúu pu aꞌutaseíjre aꞌujna jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Azoto. Aꞌɨ́ɨ pu tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios huaꞌirájtuaani. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, ajtahuaꞌa mé yee tɨ huachájtaꞌajme, ajtahuaꞌa méyee, ajta naꞌa caí aꞌaráꞌa aꞌujna jáꞌahuaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Cesarea.