Search form

San Marcos 11

Jesús pu aꞌuun aꞌuteájrupi u Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

1Matɨ́ꞌɨj meri vejliꞌi meꞌánna autenéesimeꞌecaa u Jerusalén, aꞌúu mú aꞌatanéj aꞌu tɨ chájtaꞌajme tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Betfagé, ajta Betania. Aꞌuu pu éꞌechajtaꞌa jɨrí jetze tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. Tɨ́ꞌɨj jí Jesús huaꞌapuaca huataꞌáitecaꞌa. 2Ayen tɨjɨ́n:

―Sericu, setáꞌaj seꞌuun aꞌatanén aꞌájna vejliꞌi chajtaꞌa tɨ éꞌeseijreꞌe. Tɨ́ puaꞌa seri eꞌaráꞌasti, aꞌúu xu puuruꞌu éꞌeteuni tɨ caí xɨ jaꞌanáj jaꞌatɨ́ japuan avéꞌeca. Aꞌuu pu aꞌijtápiꞌihuá aꞌame. Setáꞌaj ráꞌijxɨjta, seajta mú yeꞌeráajan. 3Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tejámuaataꞌíhuaꞌu yee: “¿Aꞌiné een jɨ́n seráꞌijxɨjta mɨ puuruꞌu?”, ayée xu tiraataꞌixaateꞌen yee: “Aꞌɨ́ pu raꞌucupadu ɨ́ tavástaraꞌa”, seajta siyen tiraataꞌixaateꞌen yee: “Seajtahuaꞌa xu caꞌanacan seraatátuiireꞌesin ɨ́ tɨ racɨi.”

4Matɨ́ꞌɨj mi u áꞌujuꞌu. A mú puaꞌacɨé caaye jetze yáꞌuteu meꞌɨ́jna ɨ́ puuruꞌu. Aꞌuu pu aꞌijtápiꞌihuacaꞌa puéerta jetze. Matɨ́ꞌɨj mi raꞌijxɨ́jtacaꞌa.

5Seica mú meꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌujna. Aꞌɨ́ mú tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitájni aꞌij seruure? ¿Aꞌiné een jɨ́n seráꞌijxɨjta mɨ puuruꞌu?

6Ayee mú tihuaꞌutáꞌixaa aꞌij tɨ yeꞌí Jesús tihuaꞌutáꞌixaa. Majta meꞌɨ́n ɨ́ seica, aꞌɨ́ɨ mú huaꞌutáꞌa mej raꞌanján. 7Matɨ́ꞌɨj mi yaꞌujáj ɨ́ Jesús jemi aꞌɨ́jna ɨ́ puuruꞌu. Metiraꞌitéꞌitajte rucɨɨxu jɨmeꞌe. Tɨ́ꞌɨj jí avéꞌeyeijxɨ ɨ́ Jesús ɨ́ puuruꞌu japua. 8Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, jeíhua mú cɨ́ɨxuri teꞌepíijraa juye jetze. Majta seica piꞌista teꞌentiveíchixɨꞌɨ, aꞌɨ́j mú majta aꞌupíijraa aꞌájna juye jetze.

9Majta meꞌɨ́n mej amuaatéꞌee muaajúꞌucaa, aꞌɨ́ɨ mú autéjhuii mej huajíjhua, majta meꞌɨ́n ɨ́ mej huajúꞌucaa cujtaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Yee mú tíꞌijijhuacaꞌa tɨjɨ́n:

―Puꞌuri iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. Chéꞌe Dios ráaveꞌesi aꞌíjna tɨ yevéꞌeme niuucajtzeꞌen ɨ́ tavástaraꞌa. 10Puꞌuri iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. Chéꞌe Dios ráaveꞌesi temuaꞌa naa, aꞌíjna tɨ á yevéꞌeme tɨ́ꞌij tiuꞌutaꞌaíjta tɨ́j ajmíꞌi tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa ɨ́ tahuáacɨxaꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ David teecan. Ajta hui meꞌɨ́n ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, michéꞌe miyen tiraataxáj yee temuaꞌa pu íꞌixɨꞌepɨꞌɨn. ―Yee mú mi tiuꞌutaxájtacaꞌa, aꞌujna caaye jetze.

11Tɨ́ꞌɨj i Jesús aꞌuteájrupi aꞌánna Jerusalén. Ajta áꞌiyen aꞌaꞌuteájrupi aꞌujna teyujtaꞌa. Tɨ́ꞌɨj tiuꞌuséij nainjapua, tɨ́ꞌɨjí áꞌuraa, majta ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase. Puꞌuri téchuijxarijmeꞌeca, matɨ́ꞌɨj mi meꞌuun aꞌaráꞌa aꞌájna Betania.

Jesús pu aꞌij puaꞌa tiraateájtuaa ɨ́ huaréj tɨ caí tacaꞌa

(Mt. 21:18-19)

12Yee ruijmuaꞌa yee majta u eꞌeráacɨ aꞌujna Betania. Puꞌuri íꞌicuatacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 13Tɨ́ꞌɨj i aꞌɨ́ɨn huaréj piꞌista huaseíj tɨ aꞌɨmuá aꞌatáveecaꞌa. Jeíhua pu téxamuaꞌi. Tɨ́ꞌɨj jí u áꞌume tɨ́ꞌij raaseíj tɨ puaꞌa tacaꞌa. Mɨ́ ajtáꞌi caí, capu tacaꞌacaa. Aꞌɨ́ puꞌu, xamuaꞌiraꞌan seijreꞌecaꞌa aꞌiné capu aꞌájna pɨ́tíꞌirijcaa tɨ́j puaꞌa taaca. 14Aj pu i Jesús ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj, tɨjɨ́n:

―Capu chéꞌe jaꞌatɨ́ mú aꞌuvéꞌeméꞌe aꞌame tɨ ráacuaꞌani mɨ áꞌatacaꞌi. ―Yee pu tiraataꞌixaa.

Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej áꞌujujhuaꞌaneꞌe ɨ́ Jesús jamuan, aꞌɨ́j mú ráanajmuajriꞌi aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa. Matɨ́ꞌɨjtá mi aꞌucɨ́j.

Jesús pu raajéjcuare ɨ́ teyuu tɨ seijreꞌecaꞌa

(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

15Aꞌuun mú aꞌaráꞌa aꞌánna Jerusalén. Tɨ́ꞌɨjtaꞌi aꞌɨ́ɨn Jesús aꞌaꞌuteájrupi aꞌujna teyujtaꞌa. Ajta aꞌutéjche tɨ huaꞌirámuariteꞌen ɨ́ mej meꞌuun teꞌutuꞌaca, ajta ɨ́ mej meꞌuun titeꞌunanáave. Temuaꞌa pu teꞌijhuáꞌaxɨjxɨ ɨ́ tihuáꞌameesa ɨ́ mej tumin jetzen tihuáꞌapuataꞌatiꞌiraca, ajta aꞌu mej cucuiꞌise eꞌetuꞌaracareꞌe. 16Ajta caí huaꞌutáꞌa tɨ jaꞌatɨ tiꞌitɨ́ aútɨsimeꞌen á jáꞌitaꞌa teyujtaꞌa. 17Ajta áꞌiyen tihuáꞌamuaꞌateajraa, ayén tɨjɨ́n:

―¿Ni caí ayén téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ ayén tiraataxájtacaꞌa ɨ́ Dios tɨjɨ́n: “Ayee pu nuꞌu tejaꞌarajtehuaá aꞌame ɨ́ chiꞌiraꞌan tɨjɨ́n chiꞌij mej tzajtaꞌan rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ Dios ɨ́ mej curéꞌecɨꞌɨca nain japua ɨ́ chuej tɨ seijreꞌe”? Mɨ́ ajta, capu aꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe. Ayee xu ráaruu ɨ́ chiꞌij tɨ́j teástaꞌa aꞌu mej aꞌiráatei ɨ́ nahuaꞌari. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

18Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, naíjmiꞌi mú aꞌij tiraꞌutaseíj aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ yeꞌí tihuáꞌamuaꞌate. Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej teꞌáijta teyujtaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌeyuꞌuxaca, aꞌɨ́ɨ mú rátziɨɨneꞌecaꞌa matɨ́ꞌɨj ráanamuajriꞌi aꞌij tɨ yeꞌí tihuaꞌumuáꞌate. Aj mú mi ráahuau aꞌij mej yeꞌí huárɨni mej mi raajéꞌica meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 19Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, tɨ́ꞌɨj huatétɨcaꞌareꞌecaꞌa, aj puꞌi huirájraa aꞌujna chajtaꞌa, majta ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌen.

Huateáhuaa aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj

(Mt. 21:20-22)

20Yee ruijmuaꞌateꞌe yee, tɨ́ꞌɨj huateapuáꞌarecaꞌa, aꞌúu mú aꞌuréꞌene aꞌutɨ́ aꞌatáveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj. Puꞌuri temuaꞌa tíꞌihuachicaꞌa nainjapua, ajta téteꞌɨmua ɨ́ runáanaꞌa jetze huateáhuaa. 21Tɨ́ꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn ɨ́ Pedro raꞌutámuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ een jɨ́n huateáhuaa. Aj pu i ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Maeestru, casiꞌi. Puꞌuri temuaꞌa tiꞌihuáchi mɨ huaréj pej aꞌij puaꞌa tiraateájtuaa.

22Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej ráꞌatzaahuateꞌen ɨ́ Dios.

23Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee nu xaa neꞌu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Ayej tiꞌayajna tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ ayén teꞌaráꞌasti aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiráꞌamitɨejteꞌe, ayée pu téꞌeme. Naꞌari, tɨ puaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ ayén tiraataꞌaíjteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jɨrí tɨjɨ́n: “Tíchesi, ateáruti mé jaataꞌa aꞌájna jáꞌahuaꞌa el mar”, ayée puꞌi rɨni, rɨꞌɨrí. Naꞌari caí, tɨ puaꞌa utévatziɨn ɨ́ tzajtaꞌan aꞌíjna i muáꞌariiraꞌa tɨjɨ́n: “Ayej neꞌase capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri”, capu ayén téꞌeme tɨ ayén huárɨni.

24’Aꞌɨ́j nu jɨ́n, niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Aꞌij sej yeꞌí tiraatáhuaucu ɨ́ Dios jemi, tɨ puaꞌa siyen téꞌatzaahuateꞌe sej si raꞌancuréꞌasin, ayée pu téꞌeme, tiꞌitɨ́ sej aꞌij tiuꞌutáhuausin. 25Ajta, patɨ́ꞌɨj raatéjhuauni ɨ́ Dios jemi, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ auteáturan múꞌeetzi jemi, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe pej tiraatáꞌuuniꞌi. Tɨ́ puaꞌa piyen huárɨni, aꞌɨ́ɨn ɨ́ ayáꞌupua tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨ pu timuaatáꞌuuniꞌira múꞌeetzi nain jɨmeꞌe ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. 26Naꞌari tɨ puaꞌa pej caí tiraatáꞌuuniꞌi ɨ́ tɨ á jemin auteájturaa, capu ajta timuaatáꞌuuniꞌira ɨ́ Dios ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j.

Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ jɨ́n antiújmuaꞌaree aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús

(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)

27Aj mú mi majtáhuaꞌa u Jerusalén áꞌujuꞌun. Aj pu i Jesús aꞌuun vejliꞌi áꞌucheꞌecaneꞌecaꞌa teyujtaꞌa matɨ́ꞌɨj seica á eꞌiréꞌene. Aꞌɨ́ mú púꞌeen ɨ́ mej teꞌáijta teyujtaꞌa, majta ɨ́ mej téꞌeyuꞌuxaca, majta seica vaujsi. 28Aj mú mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitájni jɨ́n petiꞌitéjvee pej pi piyen rɨcɨ? ¿Aꞌataani ayén tímuaataꞌaíj pej pi piyen rɨjca?

29Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Neajta nu inee seɨj tejámuaataꞌíhuaꞌura. Tɨ́ puaꞌa senaatáꞌixaateꞌen seꞌíjna, aj nu ni amuaatáꞌixaateꞌesin tiꞌitɨ́ ɨ́ nej jɨ́n tiꞌitéjvee nej ni niyen rɨcɨ. 30¿Aꞌataani raatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan tɨ́ꞌij huáꞌumuaɨꞌɨhua ɨ́ teɨte? ¿Ni Dios, caꞌɨ́n mɨ teteca? Xaatániuuchi.

31Matɨ́ꞌɨj mi aꞌuteájhui mej rujɨ́ɨmuaꞌa tiꞌihuaúrihuaꞌu. Miyen tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa tiyen tiraataꞌixaateꞌen yee: “Dios pu yaꞌutaꞌítecaꞌa”, ayée pu titaatáꞌixaateꞌesin yee: “¿Aꞌiné een jɨ́n tecaí ráꞌatzaahuateꞌe aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna?” 32Mɨ́ ajta, capu hui rɨꞌɨrí tej tiyen tiraataꞌixaateꞌen yee: “Teteca mú yaꞌutaꞌítecaꞌa.”

Yee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme, aꞌiné muꞌuri ramuaꞌareerecaꞌa mej naíjmiꞌi miyen ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ Juan tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j mú jɨ́n huáꞌatziɨɨneꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. 33Aꞌɨ́j mú mi jɨ́n miyen tiraataꞌixaa meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Catu hui ramuaꞌaree.

Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Canu neajta nee tejámuaatáꞌixaateꞌesin ɨ́ nej jɨ́n tiꞌitéjvee nej ni niyen rɨcɨ. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.