Search form

San Marcos 13

Jesús pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ nuꞌu teyuu huatéꞌuuniꞌihuaꞌa

(Mt. 24:1-2; Lc. 21:5-6)

1Matɨ́ꞌɨj mi huiráacɨ aꞌujna teyujtaꞌa. Puꞌuri huiiraméꞌeca aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ́ꞌɨj jí seɨ́j tɨ jamuan áꞌucheꞌecaneꞌe ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Maeestru, casiꞌi. Huaseíj. Temuaꞌa pu tiꞌivivéjme mɨ tetej tɨ ticaíjme íiyej jaxuꞌu jetze. Ajta mɨ chiꞌij, naa pu een.

2Aj pu i ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Casiꞌi, múꞌeen. Xaaseíj. Naíjmiꞌi tɨ vivejméꞌe huavéjme ɨ́ chiꞌij, nain pu huatéꞌuuniꞌihuaꞌa tɨ aréꞌevee ɨ́ chiꞌij. Capu chéꞌe seíireꞌe aꞌame ɨ́ jaxuꞌu jetze ɨ́ tetej tɨ rujapua ticaíjme.

Jɨ́meꞌen ɨ́ mej jɨ́n ráamuaꞌaree tɨ ari tɨ́muaꞌa nain teꞌentipuáꞌari

(Mt. 24:3-28; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j. Aꞌuun mú aꞌaráꞌa aꞌájna teyuu tɨ jéꞌejnee jɨrí jetze tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. Tɨ́ꞌɨj jí á aꞌujyeíjxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, majta seica, aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta ɨ́ Juan, ajta ɨ́ Andrés. Aꞌii mú avíitzi jɨ́n miyen tirájhuaviiriꞌi tɨjɨ́n:

4―Patáꞌaj titaatáꞌixaateꞌen jaꞌanáj tɨ ayén tíꞌirɨni. ¿Tiꞌitájni aꞌij tíꞌiseijreꞌen tɨ́ꞌɨj aꞌájna pɨ́ tejaꞌuréꞌenen tɨ teꞌaráꞌasten nain patɨ́j peri tiuꞌutaxájtacaꞌa?

5Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, tɨ́ꞌij caí jaꞌatɨ́ amuaacuanamuan. 6Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Muꞌiitɨ́ mú huataseíjreꞌesin mej nuꞌu neniuuca jɨmeꞌe tiꞌixáata muáꞌajuꞌun. Miyen tɨjɨ́n: “Nee nu Cɨríistuꞌu pɨ́rɨcɨ.” Jeíhua mú huáꞌacuanamuan ɨ́ teɨte.

7’Tɨ́ puaꞌa seri siyen tínamuajra mej nuꞌu neꞌuseꞌen á jáꞌahuaꞌa, naꞌari mej nuꞌu meri tɨ́muaꞌa autéhuijsin mej neꞌuseꞌen, caxu tíꞌitziɨɨneꞌe. Capu amɨ́n aꞌij. Ayee pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ ayén tejaꞌuréꞌenen. Caxɨ́ɨ pu aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen teꞌaráꞌasti nain jɨmeꞌe.

8’Ayee pu téꞌeme. Seica mú teɨtejraꞌa, majta seica teɨtejraꞌa, aꞌɨ́ɨ mú naíjmiꞌi huateújneꞌusiꞌiteꞌesin. Majta ɨ́ mej seica chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme, majta mej seɨj chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme, aꞌɨ́ɨ mú naíjmiꞌi huateújneꞌusiꞌiteꞌesin. Ajta huateújcaꞌatzɨjxɨꞌɨsin ɨ́ chuej puaꞌamecɨé íiyen chaanaca japua. Muꞌiitɨ́ mú majta huatatɨéjcu. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌamuájca ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi muáꞌajuꞌu.

9’Sehuaújchaꞌɨn múꞌeen, aꞌiné mejamuáꞌanviꞌitɨ́n huáꞌa jemi ɨ́ mej teꞌáijta. Majta teyujtaꞌa mú amuaꞌatévajxɨꞌɨsin. Mejamuaatájeevi sej si tiuꞌuxáj jamuan ɨ́ tajtuhuan, seajta jamuan ɨ́ rey. Mejamuaatájeevi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ neniúucajtzeꞌe ineetzi. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n rɨni, múꞌeen xu neetzi jetze meꞌecan tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin. 10Amuacaí, aꞌii pu ruxeꞌeveꞌe sej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen nainjapua ɨ́ chuéjraꞌa aꞌij tɨ een jɨ́n Dios tíhuaꞌutáꞌuuniꞌira. Ayee xu seꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, aj pu xaa teꞌentipuáꞌari nain.

11’Tɨ́ puaꞌa seica mejamuáꞌanviꞌitɨ́n aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej tíꞌitaꞌaijteꞌe, caxu siyen tíꞌimuaꞌajca aꞌij sej yeꞌí tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin. Ayee xuꞌu huárɨni aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze. Aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu amuaatáꞌasin aꞌij sej yeꞌí tiuꞌutaxáj. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌij tɨ tejamuaatámitɨejteꞌesin, aꞌɨ́j xuꞌu huaꞌutáꞌixaateꞌen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.

12’Ayee pu ajta téꞌeme aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze. Seica mú rujúutzimuaꞌa áꞌaviꞌitɨn aꞌɨ́jme jemi ɨ́ mej teꞌáijta mej mi huáꞌucuiꞌini. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa huáꞌaruuren ɨ́ rujaꞌatzimuá. Majta seica ayén cheꞌatá menaꞌa huáꞌaruuren ɨ́ ruyaujmuaꞌa. Majta meꞌɨ́n yaújmuaꞌameꞌen, aꞌɨ́ɨ mú huaꞌuténeꞌusiꞌiteꞌesin ɨ́ ruvaújsimuaꞌa. Aꞌɨ́ mú majta tiuꞌutáꞌasin mej seica huáꞌucuiꞌini. 13Naíjmiꞌi ɨ́ teɨte, múꞌejmi jemi camu jáꞌamuaxeꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ineetzi jetze ajtémeꞌecan; aꞌɨ́ɨ mú naímiꞌi amuajchaꞌɨ́ɨreꞌe muáꞌajuꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén teꞌutáviicuaꞌira aꞌajtá caí huámɨꞌɨni, Dios pu raꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌájna tɨ tejéꞌaijta.

14’Aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tiꞌitɨ́j xu seijran tɨ aꞌij puaꞌa een, tɨ xánaꞌaviꞌireꞌe, tɨ tziɨ́ɨniꞌireꞌe. Aꞌuu mú raatéchajtza aꞌu tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe. (Aꞌɨ́ pu yaúꞌitɨée aꞌame tɨ raꞌajíjveꞌen aꞌíjna jetze i yuꞌuxari.)

’Setɨ́ꞌɨj raseijran, ayée xu huárɨni. Aꞌɨ́ɨ ɨ́ mej Judea huachéjme, michéꞌe meꞌɨ́n aꞌucɨ́jxɨꞌɨn caꞌanacan aꞌu tɨ áꞌujɨ́rime. 15Tɨ́ puaꞌa aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze, jaꞌatɨ́ án áꞌujcatii ɨ́ ruchiꞌi japua taꞌavéꞌenamiꞌi, chéꞌe aꞌɨ́ɨn caꞌanacan acájraꞌani. Ajta caí ayén rɨjca, tɨ tiꞌitɨ́j huiráꞌavecareꞌen ɨ́ ruchiꞌitá. 16Naꞌari tɨ puaꞌa seɨ́j tejéꞌemuarɨꞌe ɨ́ ruvíꞌiraꞌataꞌa, chéꞌe caí aꞌuréꞌenineꞌicaꞌan ɨ́ ruche tɨ́ꞌij rucɨɨxu huiráapin.

17’Cuiꞌi xaa aꞌɨ́ɨme, ɨ́ mej rajpuaíjtzi muáꞌajuꞌu aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze aꞌɨ́ɨme ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej aꞌutájucájme, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huáꞌatziꞌite ɨ́ ruyaujmuaꞌa. 18Múꞌeen xu siyen tíꞌijhuaviira ɨ́ Dios tɨ́ꞌij caí ayén aꞌájna tejaꞌuréꞌenen tɨ́ꞌɨj huáseeviꞌin.

19’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ayén téꞌeme aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze. Jaítzeꞌe mú rajpuaíjtzi muáꞌajuꞌu mecaí ɨ́ mej meri rajpuaíjtzi muáꞌaraa tɨ yú eꞌiréꞌene. Capu ajta chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenejsin seɨj xɨcájraꞌa jetze tɨ́j aꞌájna. 20Ajta tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa caí aꞌɨ́ɨn ayén raruuren tɨ́ꞌij caí chéꞌe ayén áꞌateeviꞌin tɨ teuuméꞌen aꞌachú puaꞌan xɨca, capu jaꞌatɨ́ ruuri áꞌameꞌencheꞌe. Mɨ́ ajta, huáꞌa jɨmeꞌe ɨ́ teɨte tɨ Dios ari huaꞌantíhuau ɨ́ jéjcua ɨmuá, aꞌɨ́ɨ pu ari ayén raruure tɨ́ꞌij caí chéꞌe ayén áꞌateeviꞌin.

21’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze, ayée pu téꞌeme. Aꞌatɨ́ pu ayén tejámuaatáꞌixaateꞌesin yee: “Casiꞌi, íiye pu jáꞌitaꞌa een aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu”, naꞌari seɨ́j ayén yee: “Aꞌacuí, áa pu jáꞌitaꞌa een.” Tɨ́ puaꞌa miyen tejámuaatáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze, caxu ráꞌatzaahuateꞌe. 22Seica mú yé uvéꞌenejsin ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca. Miyen tɨjɨ́n: “Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu.” Majta seica miyen tɨjɨ́n: “Netiꞌitéjvee neꞌɨ́jna jɨmeꞌe niuucajtzeꞌen ɨ́ Dios.” Aꞌii mú huaꞌutaseíjrateꞌesin ɨ́ teɨte aꞌij mej yeꞌí tiꞌitɨ́j tiuꞌuyɨ́ꞌɨtɨ mej mi huáꞌucuanamuan, tɨ puaꞌa huatárɨꞌɨristare mej huáꞌucuanamuan ɨ́ teɨte tɨ Dios ari huaꞌantíhuau ruseɨ́j.

23’Aru, xáanamuajriꞌi temuaꞌa naa. Caxu xaa neꞌu yáꞌuhuaꞌanan nej amuacaí neri amuáꞌixaa nain jɨmeꞌe ɨ́ niuucari.

Aꞌɨ́ pu ajtahuaꞌa yé veꞌecánejsin aꞌɨ́jna tɨ ajta jetzen airáane ɨ́ teáataꞌa

(Mt. 24:29-35, 42-44; Lc. 21:25-36)

24’Ajta hui aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze, aꞌájna mej rajpuaíjtzi muáꞌajuꞌun, capu chéꞌe airáxɨri ɨ́ xɨcaj. Ajta ɨ́ máxcɨraꞌi jɨmeꞌe, capu chéꞌe ajta huanéeriꞌicɨ́ aꞌame. 25Majta ɨ́ mej tátatzaviꞌi ɨ́ ta japua, aꞌɨ́ɨ mú huateújcaꞌatzɨjsin. Aj mú mi cávatzɨ́jxɨꞌɨsin ɨ́ xuꞌuraꞌave aꞌujna ɨ́ ta japua. 26Aj xu xaa si neseijran ineetzi, i nej neajta jetzen airáane ɨ́ teáataꞌa. Yé nu veꞌecánejsin jaitɨri tzajtaꞌa. Naa pu temuaꞌa tiuꞌunéeriꞌicɨ́j aꞌame. Nain nu jɨ́n antínmuaꞌareere naꞌame aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze.

27’Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌaréꞌeꞌitixɨꞌɨsin ɨ́ mej nevaɨreꞌe mej mi huáꞌajseɨreꞌen naíjmiꞌica ɨ́ teɨte tɨ Dios ari huaꞌantíhuau ɨ́ jéjcua ɨmuá. Aꞌu tɨ naꞌa mú huaꞌuréꞌeseɨreꞌesin íiyen chaanaca japua aꞌu mej aꞌucaíjmee ɨ́ teɨte.

28’Sej si jaítzeꞌe yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani aꞌij nej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, aꞌij xu jetze huaruitɨejteꞌen ɨ́ piꞌista aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj. Tɨ́ꞌɨj antícuaꞌatíjmeꞌeni ánɨmua tɨ antipíꞌistáreꞌejmee, ajta tɨ́ꞌɨj ajtaxámuaꞌitaxɨꞌɨn, ayée xu éeniꞌicɨꞌe ramuaꞌaréeren tɨ ari vejliꞌi ɨ́ víitaꞌari. 29Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌiseijreꞌen tɨ ari tíꞌirɨcɨ aꞌij nej neuchén tejamuáꞌixaa. Ayee xu éeniꞌicɨꞌe ramuaꞌaréeren tɨ ari vejliꞌi aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen teꞌentipuáꞌari naíjmiꞌi. Puꞌuri xaa neꞌu vejliꞌi tɨ́muaꞌa.

30’Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe ɨ́ mej mauj ruuri ɨ́ teɨte mej íiyen seijreꞌe chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú caí cuiꞌini asta caí naíjmiꞌi ayén tiúꞌurɨni. 31Naíjmiꞌi pu teꞌentipuáꞌari aꞌíjna i chaanaca japua, ajta ɨ́ ta japua. Mɨ́ ajta, aúcheꞌe teꞌaraúrastejsin aꞌíjna i nej neri tejamuáꞌixaa.

32’Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa tɨ jetzen teꞌentipuáꞌari naíjmiꞌi, capu jaꞌatɨ́ ramuaꞌaree jaꞌanáj tɨ ayén téꞌeme. Capu ajta jaꞌatɨ́ ramuaꞌaree aꞌatzaj tɨ puaꞌa ayén téꞌeme. Aꞌɨ́ɨ ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, camu majta ramuaꞌaree. Neajta inee, i nej íꞌiyaujraꞌan ɨ́ Dios, canu neajta ramuaꞌaree. Aꞌɨ́ puꞌu ramuaꞌaree ɨ́ niyáꞌupua ɨ́ Dios.

33’Múꞌeen, caxu seajta ramuaꞌaree jaꞌanáj tɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu huaújruuren múꞌeen. Seucheꞌe xu atanéjneꞌere. Seajta nejchúꞌeveꞌe.

34’Aꞌatɨ́ tɨ huápuaseaaruveꞌen á jáꞌahuaꞌa ɨmuá. Amuacaí pu ruchiꞌi huaꞌíjcateꞌen ɨ́ mej tíꞌimɨjhuaca aꞌujna chiꞌita. Aꞌɨ́ pu huaꞌíjcateꞌe seɨj ajta seɨj mej tiuꞌumuárɨꞌen tiꞌitɨ́j tɨ seɨ́j huayɨ́ꞌɨtɨ. Ajta seɨ́j pu tíꞌijcateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tíꞌichaꞌɨcaꞌa á taꞌiténinei. 35Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa tejáꞌamuaꞌíjcateꞌe múꞌejmi, setáꞌaj atanéjneꞌere aꞌiné caxu ramuaꞌaree jaꞌanáj nej uvéꞌenejsin, inee yé nej iꞌichej. Capu aꞌij ámuaatámitɨejteꞌesin jaꞌanáj nej uvéꞌenejsin, tɨ puaꞌa huatechuíixaren, naꞌari tɨ jáꞌitaꞌa tɨ́caꞌa nusu matɨ́ꞌɨj huajíjhuan ɨ́ tecuaaraꞌise, naꞌari aꞌatzaj tapuáꞌarijmeꞌeca.

36’Tɨ́ puaꞌa caꞌanacan nuꞌuvéꞌenen, caxu taúraꞌacareꞌen nej amuáateuni secuꞌutzúcaꞌa. 37Aꞌíjna i nej jáꞌamuaꞌixaateꞌe, aꞌij nu neajta huáꞌaꞌixaateꞌe naíjmiꞌica ɨ́ seica niyen tɨjɨ́n: Seucheꞌe xu atanéjneꞌeri. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.