Search form

San Marcos 16

Jesús pu huatarúj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite

(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

1Tɨ́ꞌɨj mú áꞌume aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa mé jetzen ruseꞌupi, aꞌɨ́ɨme ɨ́ ꞌuuca, aꞌɨ́jna ɨ́ María tɨ Magdala éꞌemeꞌecan, ajta aꞌɨ́ɨn María tɨ iꞌináànajraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Jacobo, ajta aꞌɨ́ɨn Salomé, aꞌɨ́ɨ mú tiꞌitɨ́j huánanai tɨ naa teáarɨ́ꞌe, tuꞌupi aꞌaráꞌa. Matɨ́ꞌɨj meꞌɨ́n huánanai, aj mú mi áꞌujuꞌun mej mi raꞌacáameijra aꞌɨ́jna ɨ́ mɨ́ꞌɨchi. 2Yee ruijmuaꞌateꞌe yee, tɨ́ꞌɨj auchén eꞌiréꞌeneesimeꞌeca ɨ́ xɨca, aꞌúu mú aꞌaráꞌa aꞌu tɨ eꞌevéꞌenamiꞌihuacaꞌa. Aꞌij pu jetze pɨ́tíꞌirɨcɨ i xɨca taꞌamuájca ɨ́ itɨeeri. 3Ayee mú tiúꞌurihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:

―¿Aꞌataqui seɨ́jtaꞌa yaꞌanxɨ́ɨra ɨ́ tetej tɨ jɨ́n ujnámiꞌi ɨ́ tɨ úucun tej ti uteárute?

4Matɨ́ꞌɨj mauj ɨmuá eꞌevéꞌejuꞌucaꞌa meraaseíj tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn tetej caí chéꞌe aitéjmuaa. Temuaꞌa pu tiꞌiveꞌecaa aꞌɨ́jna tɨ aꞌitémuaacaꞌa. 5Aj mú mi a aꞌuteájrupi aꞌájna tɨ aúucun matɨ́ꞌɨj mi seɨj huaseíj tɨ anúꞌujcatii rɨꞌɨríintaꞌa. Temuaij pu pɨ́rɨcɨ aꞌɨ́jna. Tɨ́tɨꞌɨcan pu teꞌucáviɨjcaa unúꞌujcatii. Naa pu tiꞌicuáinaviꞌi teꞌucáviɨjcaa aꞌɨ́jna ɨ́ temuaij. Matɨ́ꞌɨj mi temuaꞌa jeíhua tiuꞌutátziɨn. 6Aj pu i aꞌɨ́ɨn ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Caxu tíꞌitziɨɨneꞌe. Múꞌeen xu yáꞌuhuaunen seꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan, ɨ́ tɨ áꞌutataihuacaꞌa ɨ́ cúruu jetze. Capu yuꞌu jáꞌahuaꞌa. Puꞌuri huatarúj. Casiꞌi. Xaaseíj íiyen mej yaꞌujté. 7Sericu, setáꞌaj huaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, seajta aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro. Múꞌeen xu huaꞌutáꞌixaateꞌen yee: “Tɨ́ nuꞌu aꞌɨ́ɨn amuacaí aꞌuméꞌe aꞌame aꞌánna Galilea tɨ́ꞌij huaꞌuchúꞌeveꞌen. Ayen cheꞌatá naꞌa téꞌeme tɨ́j aꞌɨ́ɨn ari tihuaꞌutáꞌixaa mej nuꞌu aꞌuun yéꞌeseijran.” ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ temuaij.

8Majta meꞌɨ́n ɨ́ ꞌuuca, temuaꞌa mú tiúꞌujviveecaꞌa, majta mej aꞌij titéꞌujmuajca. Aj mú mi huiráruáachejraa. Camu majta jaꞌatɨ́ huatáꞌixaa, aꞌiné metíꞌitziɨɨneꞌecaꞌa.

Jesús pu huataseíjre aꞌɨ́jna jemi María tɨ Magdala éꞌemeꞌecan

(Jn. 20:11-18)

9Ayee pu tiujuꞌurɨ́j aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze ɨ́ taꞌamuájca ɨ́ itɨeeri tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Jesús huatarúj tɨ tapuáꞌarijmeꞌeca aꞌɨ́jna xɨcaj jetze tɨ amuájca. Amuacaí pu huataseíjre aꞌɨ́jna jemi ɨ́ María tɨ Magdala éꞌemeꞌecan. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌen ɨ́ mej tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa ɨ́ tiyáaruꞌuse ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌaxca tɨ huaꞌutamuári ɨ́ Jesús.

10Ajta aꞌɨ́ɨn María, aꞌɨ́ɨ pu u áꞌume tɨ tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌecaꞌa ɨ́ Jesús, ɨ́ mej ruxɨeemɨjteꞌecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Jesús huamɨ́ꞌɨ. Majta ruyeinecaꞌa. 11Majta aꞌɨ́ɨme, matɨ́ꞌɨj ráamuaꞌareeriꞌi tɨ ari nuꞌu aꞌɨ́ɨn María raaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, camu ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa.

Jesús huataseíjre huáꞌa jemi ɨ́ mej huaꞌapua, ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe

(Lc. 24:13-35)

12Tɨ́ꞌɨj jí Jesús ajtahuaꞌa huataseíjre huaꞌapuaca jemi matɨ́ꞌɨj meꞌuun aujúꞌucaa aꞌájna jáꞌahuaꞌa aꞌu tɨ caí áꞌuchajtaꞌa. Capu chéꞌe aꞌɨ́ɨ púꞌeeneꞌen ɨ́ mej amuacaí ramuaꞌajcaa. Mɨ́ ajta, aꞌii pu púꞌeeneꞌen. 13Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j mej mi huaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ seica. Camu majta huáꞌantzaahuate aꞌɨ́mej ɨ́ mej huaꞌapua.

Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ jɨ́n Jesús tihuauꞌíjca aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiuꞌutaꞌaíjtiꞌire

(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

14Tɨ́ꞌɨj ari jaítzeꞌe huachúmuaꞌancaa, matɨ́ꞌɨj huatéteꞌecaꞌa ɨ́ meesa jetze ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan seɨj aráꞌase, ajtahuaꞌa pu huataseíjre aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́ꞌɨj jí huaꞌajtéꞌaxɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌantánaamua ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí téꞌatzaahuateꞌecaꞌa. Ajta huaꞌajtéꞌaxɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí huáꞌatzaahuateꞌecaꞌa ɨ́ mej raaseíj tɨ́ꞌɨj ari huatarúj.

15Aj pu i ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Sericu múꞌeen. Seꞌucɨ́jxɨꞌɨn nain japua ɨ́ chaanaca. Setihuaꞌutáꞌixaateꞌe naíjmiꞌica ɨ́ teɨte aꞌíjna i niuucari tɨ jɨ́n huaꞌirátuaasin. 16Aꞌatɨ́ tɨ ráꞌatzaahuateꞌe aꞌíjna i niuucari, ajta huámuaɨꞌɨvijhua, Dios pu ruꞌirátuaasin. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ niuucari, aꞌɨ́ɨ pu rajpuaíjtzi aꞌame. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

17Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee mú tiuꞌuyɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa muáꞌajuꞌu ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Neniúucajtzeꞌe mú huaꞌutamuáriteꞌesin ɨ́ tiyáaruꞌuse ɨ́ mej huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌe ɨ́ teɨte. Majta tíꞌixaxaꞌataꞌa muáꞌajuꞌu seica jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej caí xɨ raayɨ́ꞌɨtɨ. 18Cuꞌucuꞌuse mú muarɨꞌen ɨ́ mej tiúꞌucheꞌeveca ɨ́ rumuájcaꞌa jɨmeꞌe; meꞌɨ́n cuꞌucuꞌuse camu aꞌij huáꞌaruuren. Naꞌari tɨ puaꞌa huáꞌaveꞌeri muaꞌantiyéꞌen, capu ajta aꞌij huáꞌaruuren. Ajta tɨ puaꞌa meꞌɨ́n huaꞌajtamuárɨꞌen aꞌɨ́mej mej tíꞌicucuiꞌi, majta mú rujni. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

Jesús pu antíraa ɨ́ júteꞌe, u ta japua

(Lc. 24:50-53)

19Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, aj pu i Dios yaꞌuvíꞌitɨ u ta japua. An pu aꞌujyeíjxɨ rɨꞌɨríintaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. 20Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌecaꞌa, matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́jxɨ nain japua ɨ́ chaanaca. Metihuáꞌaꞌixaa nain jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios huaꞌirátuaasin. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌatévaꞌɨrihuaꞌa. Ayee puꞌu aꞌɨ́ɨn huaꞌatáꞌacareꞌe mej jaítzeꞌe raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan caí méèj jaꞌatɨ́. Aꞌɨ́j mú jɨ́n ráamuaꞌareeriꞌi ɨ́ teɨte tɨ ayén tiꞌayájnacaꞌa aꞌij mej yeꞌí tíꞌixajtacaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌecaꞌa. Ayee pu upuáꞌaracaꞌa ɨ́ yuꞌuxari tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Marcos.