Search form

San Marcos 6

Jesús tɨ Nazarét éꞌemeꞌecan

(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)

1Aꞌuu pu áꞌuraa ɨ́ Jesús, majta ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́ aꞌuun pújmeꞌen aꞌu tɨ aꞌuvéꞌese aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 2Tɨ́ꞌɨj tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa mej jetzen ruseꞌupi, tɨ́ꞌɨjí aꞌutéjche tɨ tihuáꞌumuaꞌaten huaꞌatéyujtaꞌa. Jeíhua mú teɨte ráanamuajriꞌi. Jéꞌecan mú aꞌij teꞌutaseíj. Ayee mú tíꞌiraꞌihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:

―¿Aꞌuné yaꞌurɨ́ꞌɨre amɨ́n niuucarijraꞌa? ¿Tiꞌitáani muaꞌatzíireꞌaraꞌan púꞌeen aꞌíjna tɨ raateájtuaa amɨ́jna jemi mɨ Jesús tej caí xɨ jaꞌanáj méꞌe yáꞌunamuajriꞌi? 3Amɨ́ pu yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ tɨ tíꞌisiꞌicheca. Aꞌɨ́ pu náànajraꞌan ayén ántehuaa tɨjɨ́n María. Aꞌɨ́ mú júutzimuaꞌameꞌen púꞌeen aꞌɨ́ɨme ɨ́ Jacobo, ajta ɨ́ José, ajta ɨ́ Judás, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Simón. Majta seica ɨ́ júutzimuaꞌameꞌen ɨ́ mé ꞌuuca, aꞌɨ́ɨ mú yéchej ta jamuan. ―Ayee mú tiújꞌixaateꞌecaꞌa.

Aꞌɨ́j mú jɨ́n ráꞌachueereꞌecaa meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aꞌɨ́j mú jɨ́n caí raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa. 4Ajta, ayée pu Jesús tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Naíimiꞌi mú rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj temuaꞌa naa ɨ́ tɨ tiꞌixa ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi meꞌecan. Mɨ́ ajtáꞌi, ɨ́ mej huacaíjme ruche, majta ɨ́ mej iꞌivaujsimuaꞌameꞌen, majta ɨ́ mej jamuan éꞌeche, camu tɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj aꞌɨ́ɨme.

5Ayee puꞌu caí tiuꞌutárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús tiꞌitɨ́ aꞌij huáruuren ɨ́ mej jɨ́n aꞌij raꞌutaseíj tɨ́j ari tiúꞌuruu puaꞌamecɨé. Ayee puꞌu huarɨ́j; huaꞌajtamuárɨꞌexɨ seica ɨ́ teɨte. Tɨ́ꞌɨj i xaa tihuáꞌuhuaa. 6Aꞌɨ́j puꞌi jɨ́n aꞌij tiraꞌutaseíj ɨ́ tzajtaꞌan mej caí ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa. Tɨ́ꞌɨj jí áꞌuraa ɨ́ Jesús. Aꞌuu pu áꞌuyeꞌicaa aꞌɨmuá aꞌu tɨ aꞌuchájtaꞌajmee. Ajta tihuáꞌamuaꞌatejcaꞌa.

Jesús pu tíhuaꞌutaꞌaíj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe mej nuꞌu tihuaúꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte

(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)

7Tɨ́ꞌɨj jí Jesús pu huaꞌutajé aꞌɨ́mej ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase. Aj puꞌi huaꞌaréꞌeꞌitixɨ huaꞌapuacajméꞌen. Ajta tihuaꞌuꞌíjca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej mi huaꞌutamuáriteꞌen ɨ́ tiyáaruꞌuse ɨ́ mej huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. 8Ajta ayén tihuaꞌuꞌíjca mej caí tiꞌitɨ́ antiáꞌa ɨ́ mej jɨ́n huateújvaɨreꞌen ɨ́ juye jetze. Aꞌɨ́ muꞌu nuꞌu aꞌachueeni tiꞌitɨ́ itzɨ́j ɨ́ mej jɨ́n raújcaꞌaníhuaꞌa. Capu nuꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri mej tiꞌitɨ́j antiáꞌa caꞌaní naꞌari tiꞌitɨ́ ínɨeꞌe nusu tumin. 9Majta, ajtaújcaꞌacaíiteꞌaxɨꞌɨn. Majta seexuꞌijméꞌen teꞌucaujchéeteꞌaxɨꞌɨn seɨj ajta seɨj. Capu nuꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri mej huaꞌapuacajméꞌen teꞌentipíi ɨ́ tiúꞌujsiicuꞌu. 10Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa hui chiꞌita xuꞌuteárute mé jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa, aꞌúu xu huateáturaasin tɨ́j naꞌa aꞌachú sej áꞌateere aꞌájna chajtaꞌa.

11’Ajta tɨ puaꞌa mé jáꞌahuaꞌa mecaí amuaatáꞌacareꞌen sej uteárute, naꞌari tɨ puaꞌa mecaí ranamuajracu ɨ́ sej tihuáꞌaꞌixaateꞌen, ayée xu huárɨni, sej huirácɨɨne seꞌújna. Seraꞌatécaꞌatzɨjxɨꞌɨn ɨ́ rucaꞌacai tɨ́ꞌij cáaxɨn ɨ́ chuej. Ayee xu huárɨni mej mi ráamuaꞌaree ɨ́ teɨte tɨjɨ́n maꞌuteájturaa ɨ́ Dios jemi. Michéꞌe ráamuaꞌaree mej auteájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌachú mej puaꞌamé mej caí áꞌamuanamuajracucaꞌa.

’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa tɨ jetzen huaꞌuxɨ́jteꞌen ɨ́ Dios ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin, jeíhua pu puaíjtzi huaꞌutáꞌasin. Jaítzeꞌe mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun aꞌujna chajtaꞌa mecaí ɨ́ mej meꞌuun éꞌechejcaꞌa aꞌujna tɨ ayén tejaꞌarájtehuaacaꞌa tɨjɨ́n Sodoma, ajta tɨjɨ́n Gomorra. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.

12Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j. Metihuáꞌihuaꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte tɨ nuꞌu ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe mej nuꞌu seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati ɨ́ ru tzajtaꞌa. 13Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, aꞌɨ́ɨ mú jeíhua huaꞌutamuári ɨ́ tiyáaruꞌuse ɨ́ mej huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. Majta jeíhua tihuaꞌavéꞌehuaateꞌaxɨ aceite jɨmeꞌe huáꞌa muꞌúutzeꞌen ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌi. Naíjmiꞌica mú tiúꞌuhuaate.

Matɨ́ꞌɨj raajéꞌica meꞌɨ́jna ɨ́ Juan tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuacareꞌe

(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)

14Iraꞌatéeviꞌi, matɨ́ꞌɨj ráanamuajriꞌi nain japua, tɨ́j naꞌa aꞌuun mej aꞌuchéjmeꞌecaa ɨ́ teɨte aꞌij tɨ tiúꞌuruu ɨ́ Jesús. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ veꞌée, aꞌɨ́ɨ pu ajta ráamuaꞌareeriꞌi. Ayee pu ántehuaacaꞌa ɨ́ tajtuhuan tɨjɨ́n Heródes. Aj puꞌi ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes tɨjɨ́n:

―Aꞌɨ́jna ɨ́ Juan teecan, ɨ́ tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuacareꞌe, aꞌɨ́ɨ pu hui huatarúj. Aꞌitáraa aꞌu mej yeꞌaváꞌana. Aꞌɨ́j pu jɨ́n raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén tiúꞌuruuren. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan.

15Majta seica, miyen tɨjɨ́n:

―Aꞌi pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Elías ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan.

Majta seica miyen tɨjɨ́n:

―Aꞌi pu aꞌɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ jaꞌatɨ́ tɨ tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej mejmíꞌi miyen tíꞌixaxaꞌataꞌa.

16Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Heródes, tɨ́ꞌɨj ráamuaꞌareeriꞌi, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:

―Aꞌi pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna teecan ɨ́ Juan ɨ́ nej raataꞌaíjtacaꞌa mej ruꞌijveíjche ɨ́ muꞌúuraꞌan. Aꞌɨ́ pu hui huatarúj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes.

17Aru seɨ́j pu púꞌeeneꞌe, ꞌɨ́itaꞌa tɨ ayén ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Herodías. Aꞌɨ́ pu ɨ́raꞌaraꞌan puꞌéeneꞌe ɨ́ Felipe. Ajta aꞌɨ́ɨn Felipe, aꞌɨ́ɨ pu juutzeájraꞌan púꞌeeneꞌe ɨ́ tajtuhuan ɨ́ Heródes. Tɨ́ꞌɨj jí Heródes aꞌɨ́ɨn ancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, aꞌɨ́ɨn tɨ Felipe raatéviꞌitɨneꞌe. 18Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ Juan ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes tɨjɨ́n:

―Capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri pej ratéviꞌitɨneꞌen muáꞌihuaaraꞌa tɨ yáꞌuviꞌitɨneꞌe. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.

19Tɨ́ꞌɨj jí huataniúꞌucacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n aꞌɨ́ɨn Heródes, raataꞌaíjtacaꞌa mej raꞌanján aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Majta raꞌamuáajɨꞌɨcɨe alaambre jɨmeꞌe aꞌu tɨ aiteánamiꞌihuacaꞌa. Jéꞌecan pu rájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Aꞌɨ́ pu jɨ́n rajéꞌicatamɨꞌɨcaꞌa.

20Mɨ́ ajtáꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ Heródes, aꞌɨ́ɨ pu ráamuaꞌareeracaꞌa tɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌitevistacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, ajta tɨ ayén rɨjca aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa ɨ́ Dios. Ajta aꞌɨ́ɨ pu tíꞌimuaꞌajca aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Juan. Aúcheꞌe pu raꞌaránajchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes tɨ ráanamua aꞌij tɨ tiuꞌuxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Capu aꞌij íꞌirɨni tɨ caí temuaꞌa tiyaúꞌitɨeecaꞌa aꞌij tɨ tíꞌixajtacaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n Heródes caí raatáꞌacareꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ raajéꞌica.

21Tɨ́ꞌɨj aꞌájna teꞌaráꞌa ɨ́ xɨcáaraꞌan jaꞌanáj tɨ meꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes, aj pu xaa aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa ráꞌamitɨejteꞌecaꞌa aꞌij tɨ yeꞌí huárɨni tɨ raajéꞌica ɨ́ Juan. Tɨ́ꞌɨj jí Heródes, aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiyesten tɨ teꞌaráꞌa ɨ́ xɨcáaraꞌan jaꞌanáj tɨ meꞌecan, jeíhua pu teɨte huatáꞌinee, xantaaruꞌu, matɨ́j menaꞌa huáꞌa capitanme, majta mej títetéꞌuꞌupuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ teɨte, majta ɨ́ mej meꞌuun aꞌuchéjme aꞌujna Galilea, ɨ́ mej jeíhua ruxeꞌeveꞌe.

22Aj puꞌi yaujraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Herodías, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuteájrupi u chiꞌita aꞌu mej tejanúꞌucuaꞌacaꞌa. Aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan, ꞌɨ́itaꞌa pu pɨ́rɨcɨ. Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn tiuꞌutéenei ruseɨ́j huáꞌa vejliꞌipua. Temuaꞌa pu jeíhua tiraꞌaránajchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Heródes ɨ́ tɨ tiuꞌutéenei, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan tíꞌicuaꞌacaa. Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨjɨ́n:

―Naatáhuaviiriꞌi tiꞌitɨ́j pej aꞌij tíꞌixeꞌeveꞌe. Nemuaatáꞌasin.

23Jeíhua pu teꞌataújratziiriꞌi ruseɨ́j tɨ ayén tiraatáꞌan tiꞌitɨ́j tɨ raatáhuaviira. Capu nuꞌu aꞌij rɨni tɨ puaꞌa raatáhuavii jáꞌitaꞌa aꞌu tɨ tihuajéꞌaijteꞌe. 24Aj puꞌi áꞌuraa aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Tɨ́ꞌɨj i ayén tíyaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ runáàna tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitájni neraatáhuavii ɨ́ tajtuhuan? ―Yee pu tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi.

Aj pu i ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ náànajraꞌan tɨjɨ́n:

―Huatáhuaviiriꞌi hui ɨ́ muꞌúuraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Juan tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuaca.

25Aj pu i ajtahuaꞌa caꞌanacan uteájrupi aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ veꞌée. Aj pu i ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe pej naataꞌɨ́ꞌɨteꞌen tuxaꞌa jetze ɨ́ muꞌúuraꞌan ɨ́ Juan tɨ huáꞌamuaɨꞌɨhuaca tej ti ramuaꞌareere tɨjɨ́n puꞌuri huamɨ́ꞌɨ. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Herodías.

26Temuaꞌa pu aꞌij puaꞌa tiraatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ ruseɨ́j ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨ ayén nuꞌu huárɨni aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Herodías. Majta aꞌɨ́ɨme tɨ huaúꞌinee, aꞌɨ́ɨ mú majta ráanamuajriꞌi tɨ́ꞌɨj raatáꞌa ɨ́ runiuuca. Aꞌɨ́j pu jɨ́n rutéviꞌiraꞌacaꞌa huáꞌa jemi aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́ɨn raꞌaráꞌaste ɨ́ runiuuca.

27Ajta áꞌiyen xantaaruꞌu huataꞌáitecaꞌa tɨ raajéꞌicatan, ajta nuꞌu áꞌiyen yeꞌaráꞌɨꞌiteꞌen ɨ́ muꞌúuraꞌan ɨ́ Juan. 28Ajta áꞌuraa ɨ́ xantaaruꞌu. Tɨ́ꞌɨj jí aꞌuun aꞌaráꞌa áa tɨ aiteánamiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan. Aj puꞌi ruꞌijveíjchecaꞌa ɨ́ muꞌúuraꞌan ɨ́ Juan. Tɨ́ꞌɨj jí yaꞌaráꞌɨꞌite ɨ́ tuxaꞌa jetze. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tajtuhuan, aꞌɨ́ɨ pu raatáꞌɨꞌite aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan ɨ́ Herodías. Tɨ́ꞌɨjtáꞌi aꞌɨ́ɨn raatáꞌɨꞌite ɨ́ runáàna.

29Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej áꞌujujhuaꞌaneꞌe jamuan ɨ́ Juan, matɨ́ꞌɨj ráamuaꞌareeriꞌi, aj mú mi aꞌuréꞌene jemin Heródes, meyaꞌutɨ́ɨ aꞌɨ́jna ɨ́ mɨ́ꞌɨchi. Matɨ́ꞌɨj mi raꞌaváꞌana. Yee pu éeniꞌicɨꞌen huamɨ́ꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.

Jesús pu tihuaꞌumí ɨ́ mej anxɨ́j viꞌiraꞌa aráꞌaxca

(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

30Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, aꞌɨ́ɨ mú tiújseɨj aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj mú mi raatáꞌixaa nain aꞌij mej tiꞌitɨ́j huáruu, nain aꞌij mej yeꞌí tihuaꞌumuáꞌate. 31Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Mú seꞌutáuruyiꞌi. Tichéꞌe huátaseꞌupeꞌen mé jáꞌahuaꞌa aꞌu tɨ caí tiꞌitɨ́ eꞌeréꞌevee. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa.

Aru jeíhua mú aꞌuréꞌenineicaꞌa ɨ́ teɨte aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Majta aꞌucɨ́ꞌɨcaꞌa jemin mé muꞌiitɨ́ ɨ́ teɨte. Aꞌɨ́j pu jɨ́n camu huatácɨꞌɨpejcaꞌa mej tiúꞌucuaꞌani aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. 32Aj mú mi aꞌucɨ́j rujɨ́ɨmuaꞌa baarcu jetze. Matɨ́ꞌɨj mi meꞌuun aꞌaráꞌa aꞌu tɨ caí éꞌe jaꞌatɨ. 33Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, aꞌɨ́ɨ mú huaꞌaseíiracaꞌa matɨ́ꞌɨj aꞌucɨ́j. Jeíhua mú raamuáꞌa ɨ́ Jesus. Aꞌɨ́j mú jɨ́n ruꞌɨcán aꞌiréꞌeneajxɨ aꞌu tɨ naꞌa mej aꞌuchéjme. Aꞌɨ́ mú mi amuacaí aꞌaráꞌa aꞌu tɨ eꞌeráꞌastiicheꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, majta ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. 34Ajta, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn aꞌitaméꞌecaꞌa ɨ́ baarcu jetze, jeíhua pu teɨte huaséijracaꞌa. Tɨ́ꞌɨj jí ii huataújxɨeemɨste tɨ́ꞌɨj huaꞌuseíj. Yee mú titejaꞌuvátzɨj cumu cáneꞌaxɨ tɨ caí jaꞌatɨ́ huáꞌa cujtaꞌa huaméꞌecaa. Aꞌɨ́j puꞌi jɨ́n aꞌutéjche aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ tihuáꞌumuaꞌaten jeíhua. 35Tɨ́ꞌɨj huateáchumuaꞌarecaꞌa, aj mú mi aveꞌeréꞌene jemin ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Puꞌuri téchumuaꞌari. Ajta caí jaꞌatɨ́ yeꞌeche ayajna vejliꞌi. 36Teajta caí tiꞌitɨ́j tíchaꞌɨɨ mej ráacuaꞌani mɨ teɨte. Patáꞌaj huaꞌuréꞌitixɨꞌɨn, mej mi aꞌucɨ́jxɨꞌɨn mé jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa, aꞌu mej aꞌuchéjme teɨte mej mi pan huánanan.

37Aj pu i ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨjɨ́n:

―Múꞌeen xu tihuáꞌamin rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa.

Aj mú mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―¿Ni rɨꞌɨrí tej áꞌujuꞌun tej pan aꞌuvéꞌenanan tej ti tihuaꞌumín? Tɨ́ puaꞌa tiyen tíꞌituaaveꞌe aꞌachú tɨ caj jaꞌatɨ́ tíꞌijmuaꞌitɨcɨ tɨ puaꞌa tiuꞌumuárɨꞌen aꞌachú cumu huaꞌapua ciento xɨca jɨmeꞌe, capu ajta tiꞌicɨꞌɨpée aꞌame ɨ́ tumin tej ti tiyen huárɨni.

38Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Sericu, xaaréꞌixɨꞌereꞌe aꞌachúni caj mé tirájchaꞌɨɨ ɨ́ pan.

Matɨ́ꞌɨj mi ráamuaꞌareeriꞌi. Aj mú mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Aꞌi puꞌu caj tíꞌixuaavi. Anxɨ́vi ɨ́ pan. Majta huaꞌité, caj mú tíꞌitehuaꞌapua. ―Yee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.

39Tɨ́ꞌɨj jí huaꞌutaꞌaíjtacaꞌa mej aꞌujráꞌase áa tɨ áꞌutuꞌupi mé muꞌiitɨ́ méꞌe. 40Aj mú mi aꞌujráꞌasecaꞌa, seica anxɨ́te mé arástɨméj, majta seica huaꞌapuate japuan tamuáamuataꞌa mú arástɨméj. 41Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, raꞌancuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌɨ ɨ́ pan, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ huaꞌité. Tɨ́ꞌɨjtaꞌi raꞌantítaaraxɨ ɨ́ pan, aj mú mi huaꞌuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌite ɨ́ teɨte. Majta ɨ́ huaꞌité, aꞌɨ́ɨ mú huatámuꞌiirecaꞌa. Aj puꞌi huaꞌutáꞌɨ́ꞌɨpɨꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe mej mi huaꞌuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌiteꞌen ɨ́ teɨte.

42Naíjmiꞌi mú tiúꞌucuaa ɨ́ teɨte. Temuaꞌa mú jeíhua titéejuꞌuxai. 43Ajta jeíhua pu aváꞌaturaa ɨ́ pan, majta ɨ́ huaꞌité. Tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua mú teꞌevéꞌejɨste tiꞌitɨ́ sicɨ́ri jetze aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ aváꞌaturaa. 44Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tiúꞌucuaa ɨ́ teteca, ayée mú aráꞌaxcaa aꞌachú cumu anxɨ́j viꞌiraꞌa.

Jesús pu á eꞌiréꞌene ɨ́ jaj japua

(Mt. 14:22-27; Jn. 6:16-21)

45Tɨ́ꞌɨj jí Jesús pu huaꞌutaꞌaíj mej atécɨɨne ɨ́ baarcu jetze mej antácɨɨne utavén pújmeꞌen, mej nuꞌu amuáatée eꞌaráꞌasti aꞌájna Betsaída. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun aꞌuteájturaa tɨ́ꞌij huaꞌaréꞌeꞌitixɨꞌɨn ɨ́ teɨte. 46Tɨ́ꞌɨj huaꞌuréꞌitixɨ, aj puꞌi áꞌuraa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́ꞌɨj jí aꞌuun aꞌaráꞌa aꞌu tɨ áꞌujɨ́rime tɨ́ꞌij raatéjhuauni ɨ́ Dios jemi. 47Tɨ́ꞌɨj huateátɨcaꞌarecaꞌa, áa mú meri aꞌujuꞌucaa jáꞌitaꞌa ɨ́ jaj japua, jetzen muaꞌaraatéꞌee ɨ́ baarcu. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu ruseɨ́j aꞌutácatii jɨrí jetze. 48Tɨ́ꞌɨj jí raaseíj tɨ huáꞌamuarɨꞌeristeꞌecaꞌa mej antácɨɨne jaj japua aꞌiné á pu eꞌevéꞌeecacaꞌa. Tɨ́ꞌɨj tapuáꞌarijmeꞌeca, aꞌɨ́ɨ pu á eꞌiréꞌene aꞌájna vejliꞌi mej huajúꞌucaa baarcu jetze. Aꞌɨ́ pu huaméꞌecaa ɨ́ jaj japua. Puꞌuri huaꞌantinájchijmeꞌe. 49-50Majta meꞌɨ́n, matɨ́ꞌɨj raaseíj, metiuꞌutátziɨn. Muaajíjhuacaꞌa naíjmiꞌi aꞌiné naíjmiꞌi mú raaseíj tɨ huaméꞌecaa ɨ́ jaj japua. Ayee mú tiuꞌumuáꞌaj tɨjɨ́n: “Chéjcan pu púꞌeen.”

Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Xaateújcaꞌane ɨ́ ru tzajtaꞌa. Caxu tíꞌitziɨɨneꞌe. Nee nu neꞌɨ́n pɨ́rɨcɨ ɨ́ Jesús.

51Aj puꞌi ateájraa ɨ́ baarcu jetze aꞌu mej aꞌaráteꞌecaꞌa. Tɨ́ꞌɨj jí huateápuaꞌarecaꞌa tɨ huáꞌeecacaꞌa. Aj mú mi aꞌij teꞌutaseíj. Tɨ́ꞌɨj jí utéevatzɨ́ ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mej tíꞌimuaꞌajca. 52Jéꞌecan mú tíꞌimuaꞌajca aꞌiné camu yaúꞌitɨée muáꞌaraa aꞌij tɨ ꞌéen jɨ́n raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ aꞌɨ́ɨn raatámuꞌiiren ɨ́ pan, aꞌiné rujɨ́ɨmuaꞌa muaꞌanteújnaamua ɨ́ ru tzajtaꞌa.

Jesús pu tihuáꞌuhuaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌicaa aꞌujna u Genesaret

(Mt. 14:34-36)

53Matɨ́ꞌɨj mi antacɨ́j jaj japua. Aꞌuu mú mi aꞌaráꞌa aꞌájna jáꞌahuaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Genesaret. Aa tɨ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj, áa mú raꞌijtápe ɨ́ baarcu. 54Jɨ́meꞌen muꞌu aitacɨ́j ɨ́ baarcu jetze, áꞌiyen mú raamuáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús ɨ́ teɨte. 55Aꞌɨ́j mú mi jɨ́n caꞌanacan meruaachijméꞌe, á mé veꞌeréꞌene ɨ́ jemin. Matɨ́ꞌɨj mi autéjhuii mej huáꞌajseɨreꞌen utaatzi japua ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌi aꞌájna aꞌu mej yéꞌemuaꞌareerecaꞌa tɨ aꞌutéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. 56Ajta aꞌu tɨ naꞌa tɨ aꞌuréꞌenineicaꞌa raanchu tzajtaꞌa tɨ huachájtaꞌajme naꞌari tɨ chajtaꞌa tɨ vivéjme, aꞌu tɨ naꞌa neꞌu, mehuaꞌuráatzajyeꞌicaa caaye jetze. Aj mú mi rájhuaviiriꞌi aꞌɨ́jna tɨ huaꞌutáꞌan mej raꞌajtamuárɨꞌen cɨ́ɨxureꞌaraꞌan jetze, aꞌɨ́jna jetze tɨ uvíjpiꞌi ɨ́ síicuꞌureꞌaraꞌan tɨ́ꞌij aꞌachú mej puaꞌamé raꞌajtamuárɨꞌen, mej mi huarún. Ayee puꞌu xaa neꞌu tiúꞌuruu aꞌájna u Genesaret.